Tính năng Chỉnh trực tiếp giá trị x trong TABLE tìm nhanh nghiệm CASIO fx-580VN X

Bài toán 1: Tìm cụ thể nghiệm của phương trình $\sqrt 3 {\cos ^2}x + 2\sin x\cos x – \sqrt 3 {\sin ^2}x = 1$ có hai họ nghiệm có dạng $x = \alpha  + k\pi $ và $x = \beta  + k\pi $ với $\dfrac{{ – \pi }}{2} \le \alpha ;\beta  < \dfrac{\pi }{2}$. Tính $\alpha  + \beta $.

A. $\dfrac{\pi}{6}$.

B. $\dfrac{\pi}{3}$.

C. $\dfrac{\pi}{12}$.

D. $-\dfrac{\pi}{12}$.

Giải trên máy tính CASIO fx-580VN X ClassWiz:

Dựa trên Video TABLE- Khởi đầu của phím SOLVE để xét sự đơn điệu của hàm số $y = \sqrt 3 {\cos ^2}x + 2\sin x\cos x – \sqrt 3 {\sin ^2}x – 1$ trên $\left[ { – \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right]$ với 45 dòng giá trị.

Nhập vào máy tính

6

Cài đặt 1 hàm $f(x)$: qwRR11

1

Nhập bộ số (Start; End; Step): =p90=90=180P44

2

Bấm =, sau đó quan sát các khoảng đơn điệu dựa trên video “Số nghiệm lượng giác trên một khoảng cho trước”, thu được các khoảng:

3

Thử nhập $x =  – 15^\circ $ trực tiếp trên cột $x$: z15=

4

Thu được $x =  – 15^\circ $ là nghiệm của phương trình.

Tiếp tục quan sát các khoảng đơn điệu:

5

Vậy với 45 dòng giá trị trên CASIO fx-580VN X ClassWiz, dòng tính của $x$ đã nhảy đúng tới giá trị $x = 45^\circ $ để thu được đây chính là nghiệm.

Kéo con trỏ  mũi tên xuống để quan sát các giá trị $f(x)$ còn lại thì không thu được khoảng đổi dấu nào khác nữa.

Vậy $\alpha  + \beta  =  – 15^\circ  + 45^\circ  = 30^\circ .$

 

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết