Tính năng Chỉnh trực tiếp giá trị x trong TABLE tìm nhanh nghiệm CASIO fx-580VN X

Bài toán 1: Tìm cụ thể nghiệm của phương trình $\sqrt 3 {\cos ^2}x + 2\sin x\cos x – \sqrt 3 {\sin ^2}x = 1$ có hai họ nghiệm có dạng $x = \alpha  + k\pi $ và $x = \beta  + k\pi $ với $\dfrac{{ – \pi }}{2} \le \alpha ;\beta  < \dfrac{\pi }{2}$. Tính $\alpha  + \beta $.

A. $\dfrac{\pi}{6}$.

B. $\dfrac{\pi}{3}$.

C. $\dfrac{\pi}{12}$.

D. $-\dfrac{\pi}{12}$.

Giải trên máy tính CASIO fx-580VN X ClassWiz:

Dựa trên Video TABLE- Khởi đầu của phím SOLVE để xét sự đơn điệu của hàm số $y = \sqrt 3 {\cos ^2}x + 2\sin x\cos x – \sqrt 3 {\sin ^2}x – 1$ trên $\left[ { – \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right]$ với 45 dòng giá trị.

Nhập vào máy tính

6

Cài đặt 1 hàm $f(x)$: qwRR11

1

Nhập bộ số (Start; End; Step): =p90=90=180P44

2

Bấm =, sau đó quan sát các khoảng đơn điệu dựa trên video “Số nghiệm lượng giác trên một khoảng cho trước”, thu được các khoảng:

3

Thử nhập $x =  – 15^\circ $ trực tiếp trên cột $x$: z15=

4

Thu được $x =  – 15^\circ $ là nghiệm của phương trình.

Tiếp tục quan sát các khoảng đơn điệu:

5

Vậy với 45 dòng giá trị trên CASIO fx-580VN X ClassWiz, dòng tính của $x$ đã nhảy đúng tới giá trị $x = 45^\circ $ để thu được đây chính là nghiệm.

Kéo con trỏ  mũi tên xuống để quan sát các giá trị $f(x)$ còn lại thì không thu được khoảng đổi dấu nào khác nữa.

Vậy $\alpha  + \beta  =  – 15^\circ  + 45^\circ  = 30^\circ .$

 

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Capture

THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

Số phức là một nội dung khá mới mẻ, thời lượng không nhiều, học sinh chỉ mới biết được những kiến thức cơ bản của số phức, việc giải quyết những bài toán số phức còn gặp nhiều hạn chế. Năm bắt được vấn đề đó, Bitex EDU biên soạn tài liệu này nhằm hỗ trợ các em học sinh 12 một số hướng dẫn giải các bài toán số phức trên máy tính Casio fx-580VN X nhằm giúp các em có những sự chuẩn bị tốt nhất trong các kì thi sắp tới.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết