Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ với nghiệm thập phân để giải câu VDC đề thi TNPT.

Cau47 2017

 

 1. 1. Lưu biểu thức $f(x,y)$ đã cho vào biến nhớ f(x) sau khi đã hoán đổi vai trò của chữ $x$ và chữ $y$:
  de20171a

  Bấm vào VARIABLE lấy 1000 lưu vào biến y de20171z (tức là cho $x=1000$ trong phương trình gốc)

 2. 2. Gọi Solver giải phương trình $f(x)=0$
  de20171b
 3. 3. Bấm HOME nhiều lần để ra màn hình tính toán thông thường, tại đây:
  de20171c, nghĩa là $x=-\dfrac{997}{3002}$. $\qquad $Lưu ý: $\quad 997 \rightarrow 1|-3$ (trừ $1000$ nhớ $1$).

  Do đó ta dự đoán $y=-\dfrac{x-3}{3x+2}$

 4. 3. Nếu không chấp nhận rủi ro, ta kiểm tra đẳng thức đúng với mọi $x$ như sau:

  $\color{magenta}\bullet\quad $ Lưu hàm số dự đoán vào biến nhớ g(x) de20171d.

  $\color{magenta}\bullet\quad $ Lưu một số ngẫu nhiên vào biến nhớ y: de20171e.

  $\color{magenta}\bullet\quad $ Gọi Solver giải phương trình tìm $x$ tương ứng: de20171f

  $\color{magenta}\bullet\quad $ Bật VERIFY de20171g để kiểm chứng de20171h

  Tóm lại ta đã “chứng minh” $y=g(x)=-\dfrac{x-3}{3x+2}$

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 43 đề thi minh hoạ 2024 Bộ GD và ĐT

  Góc tạo bởi hai mặt phẳng $(ABC)$ và $(B’BC)$ là $30^\circ$ và do tam …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết