THCS

Showing 1–6 of 389 results

6
Placeholder

Toán THCS

Chứng minh trung điểm dựa vào đường thẳng Steiner

  1. Đường thẳng Simson   Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ và $M$ là một điểm tùy ý trên đường tròn. Goi $D, E, F$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $M$ trên ba cạnh $BC, CA, AB$ của tam giác. Chứng minh 3 điểm $D, E, F$ thẳng …
Placeholder

Toán THCS

Chứng minh trung điểm dựa vào tam giác đồng dạng

  Dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được tỉ số đồng dạng. Từ tỉ số đồng dạng ta tính được một đoạn theo ba đoạn còn lại. Khi tính được hai đoạn cần chứng minh (là bằng nhau) ta chỉ cần so sánh các kết quả để suy ra hai đoạn đó bằng …
Placeholder

Toán THCS

Hàng điểm điều hòa và áp dụng (bài 2)

  Ví dụ 2: Từ một điểm $A$ nằm ngoài đường tròn $(O)$ kẻ hai tiếp tuyến $AB$ và $AC$ đến $(O)$ (với $B,C$ là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến $AEF$ không đi qua $O$ ($E$ nằm giữa $A$ và $F$). Đường thẳng qua $E$ và vuông góc với $OB$ cắt $BC$ tai $H$ và …
Placeholder

THCS

Hàng điểm điều hòa và áp dụng

  Trong các bài toán hình học lớp 9 có liên quan đến hai tiếp tuyến kẻ từ một điển nằm ngoài đường tròn, nhiều bài toán đề cập đến việc chứng minh một điểm trên đoạn thẳng nối hai tiếp điểm là trung điểm của một đoạn thẳng có phương song song với một …
Placeholder

Luyện thi - THCS

Về việc chứng minh trung điểm của một đoạn thẳng

Một số bài toán chứng minh trung điểm của một đoạn thẳng khá phức tạp. Những ví dụ sau đây nhằm tìm ra một Phương pháp chung để thực hiện việc chứng minh đó.   Ví dụ 1: Cho một điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O)$. Qua $M$ vẽ hai tiếp tuyến $MA, MB$ …
Placeholder

HSG Casio THCS

Tìm dư của phép chia khi số bị chia có nhiều hơn 10 chữ số

  Phương pháp: Lấy 10 chữ số đầu tiên thực hiện phép chia có dư. Lấy dư số ghép với các chữ số còn lại của số bị chia cho đủ 10 chữ số, thực hiện phép chia có dư lần 2. Cuối cùng lấy dư (lần 2) ghép với những chữ số còn lại …
Placeholder

Toán THCS

Chứng minh trung điểm dựa vào đường thẳng Steiner

  1. Đường thẳng Simson   Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ và $M$ là một điểm tùy ý trên đường tròn. Goi $D, E, F$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $M$ trên ba cạnh $BC, CA, AB$ của tam giác. Chứng minh 3 điểm $D, E, F$ thẳng …
Placeholder

Toán THCS

Chứng minh trung điểm dựa vào tam giác đồng dạng

  Dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được tỉ số đồng dạng. Từ tỉ số đồng dạng ta tính được một đoạn theo ba đoạn còn lại. Khi tính được hai đoạn cần chứng minh (là bằng nhau) ta chỉ cần so sánh các kết quả để suy ra hai đoạn đó bằng …
Placeholder

Toán THCS

Hàng điểm điều hòa và áp dụng (bài 2)

  Ví dụ 2: Từ một điểm $A$ nằm ngoài đường tròn $(O)$ kẻ hai tiếp tuyến $AB$ và $AC$ đến $(O)$ (với $B,C$ là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến $AEF$ không đi qua $O$ ($E$ nằm giữa $A$ và $F$). Đường thẳng qua $E$ và vuông góc với $OB$ cắt $BC$ tai $H$ và …
Placeholder

THCS

Hàng điểm điều hòa và áp dụng

  Trong các bài toán hình học lớp 9 có liên quan đến hai tiếp tuyến kẻ từ một điển nằm ngoài đường tròn, nhiều bài toán đề cập đến việc chứng minh một điểm trên đoạn thẳng nối hai tiếp điểm là trung điểm của một đoạn thẳng có phương song song với một …
Placeholder

Luyện thi - THCS

Về việc chứng minh trung điểm của một đoạn thẳng

Một số bài toán chứng minh trung điểm của một đoạn thẳng khá phức tạp. Những ví dụ sau đây nhằm tìm ra một Phương pháp chung để thực hiện việc chứng minh đó.   Ví dụ 1: Cho một điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O)$. Qua $M$ vẽ hai tiếp tuyến $MA, MB$ …
Placeholder

HSG Casio THCS

Tìm dư của phép chia khi số bị chia có nhiều hơn 10 chữ số

  Phương pháp: Lấy 10 chữ số đầu tiên thực hiện phép chia có dư. Lấy dư số ghép với các chữ số còn lại của số bị chia cho đủ 10 chữ số, thực hiện phép chia có dư lần 2. Cuối cùng lấy dư (lần 2) ghép với những chữ số còn lại …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết