THCS

Showing 1–6 of 408 results

6
Placeholder

Luyện thi - THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 09/05/2023
 • 13 lượt xem
Đề bài: Trong tiết thực hành vật lý, nhóm bạn An được cô giao ghi lại thời gian đun sôi của nước đá làm từ nước cất (bỏ qua sự phụ thuộc của độ cao). Nhóm bạn ghi lại như sau: Tại phút thứ $10$ nước đá chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể …
Placeholder

Luyện thi - THCS

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Đề bài: Một người gửi tiết kiệm $300$ triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á, mỗi tháng người đó gửi thêm vào ngân hàng $6$ triệu đồng với lãi suất $0.8$%/tháng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu tháng để người đó có được số tiền là $1$ tỉ đồng? biết rằng lãi suất …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Lại nói về tứ giác nội tiếp

Chúng ta dựa vào đề thi vào lớp 10 chuyên SGD Hà Nội năm 2021 a) Chứng minh 5 điểm $A, N, O, M, F$ cùng nằm trên một đường tròn.   Vì $F$ là điểm chính giữa của cung lớn $BC$ nên $FB=FC$, ngoài ra $\widehat{BFC}=\widehat{BAC}=60^\circ$ nên tam giác $FBC$ là tam giác đều. …
Placeholder

THCS

Cách chuyển số thập phân vô hạn không tuần hoàn thành căn thức

Đặt vấn đề: Giả sử trong quá trình giải toán (thường là giải phương trình vô tỉ) mà ta gặp nghiệm $x$ là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn, ta muốn chuyển nó thành một số thực dạng $A+B\sqrt{C}$ với $A, B$ là các số hữu tỉ và $C$ là số nguyên …
Placeholder

HSG Casio THCS

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG TRONG BÀI TOÁN CHIA ĐA THỨC

 • thaohlt
 • 28/03/2023
 • 141 lượt xem
Đề bài: Tìm phần dự của phép chia $x^8+2x^7+3x^6+5x^5+4x^3+x+5$ cho $x+2$ Lời giải Mở tính năng bảng tính (Spreadsheet) trên máy tính fx-880BTG Nhập các hệ số theo thứ tự từ mũ lớn đến bé vào các ô từ $A1$ đến $A9$ Nhập nghiệm của phương trình bị chia $x=-2$ vào ô $B1$ Di chuyển …
Placeholder

THCS

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG TÍNH (SPREADSHEET) TÍNH NHANH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

 • thaohlt
 • 20/03/2023
 • 104 lượt xem
Đề bài: Tính giá trị của biểu thức $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2+5x}{x-2}$. Tính giá trị của $f^{3}(x)$ Lời giải Mở tính năng bảng tính (Spreadsheet) Dùng tính năng Function nhập hàm $f(x)$ Tính giá trị của $f(x)$ tại $x=3$ vào ô $A1$ Thiết lập công thức để tính các giá trị $f^{2}(x), f^{3}(x)$ Thiết lập chế độ xem …
Placeholder

Luyện thi - THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 09/05/2023
 • 13 lượt xem
Đề bài: Trong tiết thực hành vật lý, nhóm bạn An được cô giao ghi lại thời gian đun sôi của nước đá làm từ nước cất (bỏ qua sự phụ thuộc của độ cao). Nhóm bạn ghi lại như sau: Tại phút thứ $10$ nước đá chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể …
Placeholder

Luyện thi - THCS

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Đề bài: Một người gửi tiết kiệm $300$ triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á, mỗi tháng người đó gửi thêm vào ngân hàng $6$ triệu đồng với lãi suất $0.8$%/tháng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu tháng để người đó có được số tiền là $1$ tỉ đồng? biết rằng lãi suất …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Lại nói về tứ giác nội tiếp

Chúng ta dựa vào đề thi vào lớp 10 chuyên SGD Hà Nội năm 2021 a) Chứng minh 5 điểm $A, N, O, M, F$ cùng nằm trên một đường tròn.   Vì $F$ là điểm chính giữa của cung lớn $BC$ nên $FB=FC$, ngoài ra $\widehat{BFC}=\widehat{BAC}=60^\circ$ nên tam giác $FBC$ là tam giác đều. …
Placeholder

THCS

Cách chuyển số thập phân vô hạn không tuần hoàn thành căn thức

Đặt vấn đề: Giả sử trong quá trình giải toán (thường là giải phương trình vô tỉ) mà ta gặp nghiệm $x$ là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn, ta muốn chuyển nó thành một số thực dạng $A+B\sqrt{C}$ với $A, B$ là các số hữu tỉ và $C$ là số nguyên …
Placeholder

HSG Casio THCS

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG TRONG BÀI TOÁN CHIA ĐA THỨC

 • thaohlt
 • 28/03/2023
 • 141 lượt xem
Đề bài: Tìm phần dự của phép chia $x^8+2x^7+3x^6+5x^5+4x^3+x+5$ cho $x+2$ Lời giải Mở tính năng bảng tính (Spreadsheet) trên máy tính fx-880BTG Nhập các hệ số theo thứ tự từ mũ lớn đến bé vào các ô từ $A1$ đến $A9$ Nhập nghiệm của phương trình bị chia $x=-2$ vào ô $B1$ Di chuyển …
Placeholder

THCS

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG TÍNH (SPREADSHEET) TÍNH NHANH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

 • thaohlt
 • 20/03/2023
 • 104 lượt xem
Đề bài: Tính giá trị của biểu thức $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2+5x}{x-2}$. Tính giá trị của $f^{3}(x)$ Lời giải Mở tính năng bảng tính (Spreadsheet) Dùng tính năng Function nhập hàm $f(x)$ Tính giá trị của $f(x)$ tại $x=3$ vào ô $A1$ Thiết lập công thức để tính các giá trị $f^{2}(x), f^{3}(x)$ Thiết lập chế độ xem …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết