THCS

Showing 1–6 of 427 results

6
Placeholder

Toán lớp 6

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 6

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 5 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 6 có đáp án và lời giải   1. Trường THCS Phan Bội Châu – Tân Phú – TP.HCM   2. Phòng giáo dục và đào tạo – Bình Tân – TP.HCM …
Placeholder

Toán lớp 9

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 9

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 8 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 9 có đáp án và lời giải 1. Trường THCS Nguyễn Gia Thiều – Tân Bình – TP.HCM   2. Trường THCS Nguyễn Trãi – Bình Tân – TP.HCM   3. Trường …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 6,7&8

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 11 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 6,7&8 có đáp án và lời giải   1. Lớp 6 – Trường THCS Phan Bội Châu – Tân Phú – TP.HCM   2. Lớp 6 – Phòng giáo dục và đào …
Placeholder

Toán lớp 9

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 9

 • thaohlt
 • 21/11/2023
 • 27 lượt xem
Đề bài: Giá bán $1$ cái bánh cùng loại ở $2$ cửa hàng A và B đều là $10 000$ đồng, nhưng mỗi cửa hàng áp dụng hình thức khuyến mãi khác nhau. Cửa hàng A: đối với $5$ cái bánh đầu tiên, giá mỗi cái là $10 000$ đồng và từ cái bánh thứ $6$ …
Placeholder

Toán lớp 8

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

 • thaohlt
 • 21/11/2023
 • 23 lượt xem
Đề bài: Học sinh lớp $9A1$ sau khi kết thúc kiểm tra giữa kỳ gồm bốn loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Có 9 học sinh đạt loại Giỏi và chiếm $\dfrac{1}{5}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm $40$% số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm …
Placeholder

Toán lớp 7

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 7

 • thaohlt
 • 20/11/2023
 • 39 lượt xem
Đề bài: Một cửa hàng nhập về $200$ cái áo với giá gốc mỗi cái là $320 000$ đồng. Cửa hàng đã bán $150$ cái áo với giá mỗi cái lãi $30$% so với giá gốc; $50$ cái còn lại bán lỗ $10$% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết $200$ cái áo cửa hàng …
Placeholder

Toán lớp 6

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 6

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 5 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 6 có đáp án và lời giải   1. Trường THCS Phan Bội Châu – Tân Phú – TP.HCM   2. Phòng giáo dục và đào tạo – Bình Tân – TP.HCM …
Placeholder

Toán lớp 9

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 9

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 8 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 9 có đáp án và lời giải 1. Trường THCS Nguyễn Gia Thiều – Tân Bình – TP.HCM   2. Trường THCS Nguyễn Trãi – Bình Tân – TP.HCM   3. Trường …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 6,7&8

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 11 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 6,7&8 có đáp án và lời giải   1. Lớp 6 – Trường THCS Phan Bội Châu – Tân Phú – TP.HCM   2. Lớp 6 – Phòng giáo dục và đào …
Placeholder

Toán lớp 9

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 9

 • thaohlt
 • 21/11/2023
 • 27 lượt xem
Đề bài: Giá bán $1$ cái bánh cùng loại ở $2$ cửa hàng A và B đều là $10 000$ đồng, nhưng mỗi cửa hàng áp dụng hình thức khuyến mãi khác nhau. Cửa hàng A: đối với $5$ cái bánh đầu tiên, giá mỗi cái là $10 000$ đồng và từ cái bánh thứ $6$ …
Placeholder

Toán lớp 8

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

 • thaohlt
 • 21/11/2023
 • 23 lượt xem
Đề bài: Học sinh lớp $9A1$ sau khi kết thúc kiểm tra giữa kỳ gồm bốn loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Có 9 học sinh đạt loại Giỏi và chiếm $\dfrac{1}{5}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm $40$% số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm …
Placeholder

Toán lớp 7

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 7

 • thaohlt
 • 20/11/2023
 • 39 lượt xem
Đề bài: Một cửa hàng nhập về $200$ cái áo với giá gốc mỗi cái là $320 000$ đồng. Cửa hàng đã bán $150$ cái áo với giá mỗi cái lãi $30$% so với giá gốc; $50$ cái còn lại bán lỗ $10$% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết $200$ cái áo cửa hàng …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết