THCS

Showing 1–6 of 468 results

6
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

 • thaohlt
 • 15 giờ trước
 • 604 lượt xem
Đề bài: Một người gửi tiết kiệm $300$ triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á, mỗi tháng người đó gửi thêm vào ngân hàng $6$ triệu đồng với lãi suất $0.8$%/tháng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu tháng để người đó có được số tiền là $1$ tỉ đồng? biết rằng lãi suất …
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN LÝ, HÓA THƯỜNG GẶP

 • thaohlt
 • 15 giờ trước
 • 26 lượt xem
Bài 1: Để ước tính tốc độ s (dặm/giờ) của một chiếc xe, cảnh sát sử dụng công thức: $s=\sqrt{30fd}$, với $d$ (tính bằng feet) là độ dài vết trượt của bánh xe và $f$ là hệ số ma sát a) trên một đoạn đường (có biển báo tốc độ bên trên) có hệ số …
Placeholder

HSG Casio THCS

Bài toán 15 đường tròn tiếp xúc trong một tam giác đều

Bài toán: Có 15 quả bi-a hình cầu có cùng bản kính nằm trên mặt bàn sao cho chúng được dồn khít trong một khung hình tam giác đều có chu vi bằng 834 mm (như hình bên). Tính bán kính của mỗi quả bi-a (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu …
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI BÀI TOÁN QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 6 ngày trước
 • 44 lượt xem
Kỳ thi tuyển sinh 10 đã cận kề, BitexEdu gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh cách giải bài toán quy về hệ phương trình bậc nhất một ẩn bằng tính năng giải hệ phương trình kết hợp với phép chia có dư trên máy tính Fx-880BTG (bài tập được trích trong …
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ DẪN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

 • thaohlt
 • 6 ngày trước
 • 39 lượt xem
Để tránh sai số trong quá trình nhập liệu máy tính BitexEdu giới thiệu đến quý thầy/cô và các bạn học sinh cách giải bài toán thực tế dẫn đến phương trình bậc nhất bằng cách lưu các giá trị vào biến nhớ (VARIABLE), mong cách giải này sẽ giúp quý thầy/cô và các bạn …
Placeholder

HSG Casio THCS

Bài toán 15 đường tròn tiếp xúc và một tam giác đều

Bài toán: Có 15 quả bi-a hình cầu có cùng bản kính nằm trên mặt bàn sao cho chúng được dồn khít trong một khung hình tam giác đều có chu vi bằng 834 mm (như hình bên). Tính bán kính của mỗi quả bi-a (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu …
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

 • thaohlt
 • 15 giờ trước
 • 604 lượt xem
Đề bài: Một người gửi tiết kiệm $300$ triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á, mỗi tháng người đó gửi thêm vào ngân hàng $6$ triệu đồng với lãi suất $0.8$%/tháng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu tháng để người đó có được số tiền là $1$ tỉ đồng? biết rằng lãi suất …
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN LÝ, HÓA THƯỜNG GẶP

 • thaohlt
 • 15 giờ trước
 • 26 lượt xem
Bài 1: Để ước tính tốc độ s (dặm/giờ) của một chiếc xe, cảnh sát sử dụng công thức: $s=\sqrt{30fd}$, với $d$ (tính bằng feet) là độ dài vết trượt của bánh xe và $f$ là hệ số ma sát a) trên một đoạn đường (có biển báo tốc độ bên trên) có hệ số …
Placeholder

HSG Casio THCS

Bài toán 15 đường tròn tiếp xúc trong một tam giác đều

Bài toán: Có 15 quả bi-a hình cầu có cùng bản kính nằm trên mặt bàn sao cho chúng được dồn khít trong một khung hình tam giác đều có chu vi bằng 834 mm (như hình bên). Tính bán kính của mỗi quả bi-a (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu …
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI BÀI TOÁN QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 6 ngày trước
 • 44 lượt xem
Kỳ thi tuyển sinh 10 đã cận kề, BitexEdu gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh cách giải bài toán quy về hệ phương trình bậc nhất một ẩn bằng tính năng giải hệ phương trình kết hợp với phép chia có dư trên máy tính Fx-880BTG (bài tập được trích trong …
Placeholder

THCS

TUYỂN SINH 10 - GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ DẪN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

 • thaohlt
 • 6 ngày trước
 • 39 lượt xem
Để tránh sai số trong quá trình nhập liệu máy tính BitexEdu giới thiệu đến quý thầy/cô và các bạn học sinh cách giải bài toán thực tế dẫn đến phương trình bậc nhất bằng cách lưu các giá trị vào biến nhớ (VARIABLE), mong cách giải này sẽ giúp quý thầy/cô và các bạn …
Placeholder

HSG Casio THCS

Bài toán 15 đường tròn tiếp xúc và một tam giác đều

Bài toán: Có 15 quả bi-a hình cầu có cùng bản kính nằm trên mặt bàn sao cho chúng được dồn khít trong một khung hình tam giác đều có chu vi bằng 834 mm (như hình bên). Tính bán kính của mỗi quả bi-a (chính xác đến 2 chữ số thập phân sau dấu …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết