THCS

Showing 1–6 of 317 results

6
300px Miquel5.svg

Toán lớp 9

Một cách chứng minh tứ giác nội tiếp

Thông thường ta chứng minh tứ giác $ABCD$ nội tiếp như sau (tuỳ theo trường hợp).   1. $A$ và $D$ cùng nhìn $BC$ dưới 1 góc vuông. Khi đó tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC$. Tổng quát, nếu $A$ và $D$ cùng nhìn $BC$ dưới cùng một góc thì tứ …
e8

LaTeX online

Dùng thước và compa vẽ ký hiệu Euro

Biểu tượng Tên “đồng euro” được chọn vào năm 1995 bởi một cuộc họp của Hội đồng Châu Âu tại Madrid. Biểu tượng € dựa trên chữ cái Hy Lạp epsilon (Є), với chữ cái đầu tiên trong từ “Europe” và với 2 đường thẳng song song biểu thị sự ổn định. Ban đầu có …
4

Sản phẩm bổ trợ - THCS

Tự tin vượt vũ môn cùng Siêu phẩm Casio fx-580VN X màu sắc

Với phương châm Sản phẩm Nhật – Chất lượng Nhật, máy tính khoa học luôn dẫn đầu công nghệ, máy tính Casio luôn được các bạn học sinh tin tưởng chọn là người bạn đồng hành trong những kỳ thi quan trọng. Và mùa thi đang đến gần, thị trường máy tính cầm tay dành …
anhdddn 1

THCS

Giải đề thi tuyển sinh 10 môn Toán TP Đà Nẵng

a) b) $B=\dfrac{2\sqrt{x}-x+x+4}{4-x}:\dfrac{-\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}=\dfrac{-2-\dfrac{4}{\sqrt{x}}}{2+\sqrt{x}}=\dfrac{-2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}=-\dfrac{2}{\sqrt{x}}$   $B<-\sqrt{x} \Leftrightarrow -\dfrac{2}{\sqrt{x}}< -\sqrt{x} \Leftrightarrow x<2$, kết hợp với điều kiện có một giá trị nguyên duy nhất  của $x$ thoả ycbt là 1.               a)    b) Phương trình đường thẳng  qua $B$ và vuông góc với $(d):y=kx-2k+4$ là $$y=-\dfrac{x}{k}+4-\dfrac{4}{k}.$$ Khử $x$ giữa hai phương …
sgdhn

THCS

Giải đề thi môn Toán tuyển sinh 10 (Hà Nội)

Bài I: Cho hai biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$ và $B=\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{3x+9}{x-9}$  với $x \geqslant 0, x \ne 9$ 1) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=16$ 2) Chứng minh $A+B=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}$   Giải 1) 2) $A+B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{3x+9}{x-9}=\dfrac{x-3\sqrt{x}+2x+6\sqrt{x}-3x-9}{x-9}=\dfrac{3(\sqrt{x}-3)}{x-9}$. Vậy $A+B=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}$ (đpcm) Bài II: 1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một …
daidien

Luyện thi - THCS

MỘT SỐ BÀI TOÁN NÓN TRỤ CẦU ÔN THI VÀO LỚP 10

Bài 1: Một chiếc thùng chứa đầy nước có hình một khối lập phương. Đặt vào trong thùng đó một khối nón sao cho đỉnh khối nón trùng với tâm một mặt của khối lập phương, đáy khối nón tiếp xúc với các cạnh của mặt đối diện. Tính tỉ số thể tích của lượng …
300px Miquel5.svg

Toán lớp 9

Một cách chứng minh tứ giác nội tiếp

Thông thường ta chứng minh tứ giác $ABCD$ nội tiếp như sau (tuỳ theo trường hợp).   1. $A$ và $D$ cùng nhìn $BC$ dưới 1 góc vuông. Khi đó tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn đường kính $BC$. Tổng quát, nếu $A$ và $D$ cùng nhìn $BC$ dưới cùng một góc thì tứ …
e8

LaTeX online

Dùng thước và compa vẽ ký hiệu Euro

Biểu tượng Tên “đồng euro” được chọn vào năm 1995 bởi một cuộc họp của Hội đồng Châu Âu tại Madrid. Biểu tượng € dựa trên chữ cái Hy Lạp epsilon (Є), với chữ cái đầu tiên trong từ “Europe” và với 2 đường thẳng song song biểu thị sự ổn định. Ban đầu có …
4

Sản phẩm bổ trợ - THCS

Tự tin vượt vũ môn cùng Siêu phẩm Casio fx-580VN X màu sắc

Với phương châm Sản phẩm Nhật – Chất lượng Nhật, máy tính khoa học luôn dẫn đầu công nghệ, máy tính Casio luôn được các bạn học sinh tin tưởng chọn là người bạn đồng hành trong những kỳ thi quan trọng. Và mùa thi đang đến gần, thị trường máy tính cầm tay dành …
anhdddn 1

THCS

Giải đề thi tuyển sinh 10 môn Toán TP Đà Nẵng

a) b) $B=\dfrac{2\sqrt{x}-x+x+4}{4-x}:\dfrac{-\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}=\dfrac{-2-\dfrac{4}{\sqrt{x}}}{2+\sqrt{x}}=\dfrac{-2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}=-\dfrac{2}{\sqrt{x}}$   $B<-\sqrt{x} \Leftrightarrow -\dfrac{2}{\sqrt{x}}< -\sqrt{x} \Leftrightarrow x<2$, kết hợp với điều kiện có một giá trị nguyên duy nhất  của $x$ thoả ycbt là 1.               a)    b) Phương trình đường thẳng  qua $B$ và vuông góc với $(d):y=kx-2k+4$ là $$y=-\dfrac{x}{k}+4-\dfrac{4}{k}.$$ Khử $x$ giữa hai phương …
sgdhn

THCS

Giải đề thi môn Toán tuyển sinh 10 (Hà Nội)

Bài I: Cho hai biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$ và $B=\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{3x+9}{x-9}$  với $x \geqslant 0, x \ne 9$ 1) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=16$ 2) Chứng minh $A+B=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}$   Giải 1) 2) $A+B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{3x+9}{x-9}=\dfrac{x-3\sqrt{x}+2x+6\sqrt{x}-3x-9}{x-9}=\dfrac{3(\sqrt{x}-3)}{x-9}$. Vậy $A+B=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}$ (đpcm) Bài II: 1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một …
daidien

Luyện thi - THCS

MỘT SỐ BÀI TOÁN NÓN TRỤ CẦU ÔN THI VÀO LỚP 10

Bài 1: Một chiếc thùng chứa đầy nước có hình một khối lập phương. Đặt vào trong thùng đó một khối nón sao cho đỉnh khối nón trùng với tâm một mặt của khối lập phương, đáy khối nón tiếp xúc với các cạnh của mặt đối diện. Tính tỉ số thể tích của lượng …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết