Tài liệu THCS

Showing 1–6 of 286 results

6
Placeholder

Chưa phân loại

Bài toán tìm diện tích khi biết 3 cạnh trong bài thi HSG MTCT THCS

Giả sử cho tam giác $ABC$ có 3 cạnh $AB=x,AC=y,BC=z$ và gọi $z$ là cạnh dài nhất. Hạ $AH$ vuông góc với $BC$. Ta có nhận xét $H$ nằm trên đoạn $BC$. Khi đó độ dài $h=AH$ là nghiệm của phương trình theo biến $h$ $$\sqrt{x^2-h^2}+\sqrt{y^2-h^2}=z$$ Bấm SHIFT SOLVE để giải phương trình theo biến …
Placeholder

HSG Casio THCS

Thuật toán tìm nghịch đảo mô-đu-lô trên MTCT

Trong định lý phần dư Trung Hoa với các số đưa vào khá lớn, ta không dùng chức năng lập bảng mà phải dùng nghịch đảo của một số theo mô-đu-lô. Ta quy định các số trong bài này là các sô tự nhiên. Đinh nghĩa: Số $z$ được gọi là nghich đảo của số …
Placeholder

HSG Casio THCS

5 chữ số cuối cùng của số $5^{2015}$.

Bài toán: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $5^{2015}$. Đây từng là bài toán rất khó đối với học sinh và ngay cả một số giáo viên phụ trách đội tuyển.   Chúng tôi gợi ý cách giải như sau:   Trước hết ta nhận biết số   $$2015=\displaystyle\sum_{n=1}^{4}2^n+\sum_{n=6}^{10}2^n+1.$$   Vậy $$5^{2015}=\underbrace{5^{2^1}\times5^{2^2}\times5^{2^3}\times5^{2^4}\times5^{2^6}\times5^{2^7}\times5^{2^8}\times5^{2^{10}}}_{\large \text{số …

HSG Casio THCS

Số hạng tổng quát của dãy số quy nạp (bài 2)

Cho dãy số $(u_n)$ xác đinh bởi: $$\left\lbrace\begin{array}{l}u_1=u; u_2=v\\ u_{n}+au_{n-1}+bu_{n-2}= c\ \ \forall n \geqslant 3 \end{array}\right.$$ trong đó $a,b,c \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng số hạng tổng quát của dãy số nói trên được xác định bởi $$u_n=Ax_1^n+Bx_2^n+C$$ trong đó $A, B, C$ là ba số mà ta sẽ xác định, $x_1,x_2$ là hai …
the golden ratio teaser

HSG Casio THCS

Số hạng tổng quát của dãy số quy nạp

Nhiều năm trước đây, nhiều giáo viên đã có những nghiên cứu thú vị về việc xây dựng một dãy số quy nạp trong đó mỗi số hạng dựa vào hai số hạng đứng ngay trước nó cộng thêm một biểu thức, ví dụ nghiên cứu của Thầy Nguyễn Tất Thu (THPT BC Lê Hồng …
Polynomialdeg4

Tài liệu THCS

Tính nhanh nhờ sử dụng các biến nhớ

Trong kỳ thi học sinh giỏi MTCT cấp THCS của TP Hồ Chí Minh, việc giải nhanh một bài toán phổ biến sẽ tranh được thứ hạng cao thấp. Nếu sử dung các cách thức thông thường vẫn giải ra đáp số nhưng nếu giải nhanh hơn có thể sẽ có đủ thời gian để …
Placeholder

Chưa phân loại

Bài toán tìm diện tích khi biết 3 cạnh trong bài thi HSG MTCT THCS

Giả sử cho tam giác $ABC$ có 3 cạnh $AB=x,AC=y,BC=z$ và gọi $z$ là cạnh dài nhất. Hạ $AH$ vuông góc với $BC$. Ta có nhận xét $H$ nằm trên đoạn $BC$. Khi đó độ dài $h=AH$ là nghiệm của phương trình theo biến $h$ $$\sqrt{x^2-h^2}+\sqrt{y^2-h^2}=z$$ Bấm SHIFT SOLVE để giải phương trình theo biến …
Placeholder

HSG Casio THCS

Thuật toán tìm nghịch đảo mô-đu-lô trên MTCT

Trong định lý phần dư Trung Hoa với các số đưa vào khá lớn, ta không dùng chức năng lập bảng mà phải dùng nghịch đảo của một số theo mô-đu-lô. Ta quy định các số trong bài này là các sô tự nhiên. Đinh nghĩa: Số $z$ được gọi là nghich đảo của số …
Placeholder

HSG Casio THCS

5 chữ số cuối cùng của số $5^{2015}$.

Bài toán: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $5^{2015}$. Đây từng là bài toán rất khó đối với học sinh và ngay cả một số giáo viên phụ trách đội tuyển.   Chúng tôi gợi ý cách giải như sau:   Trước hết ta nhận biết số   $$2015=\displaystyle\sum_{n=1}^{4}2^n+\sum_{n=6}^{10}2^n+1.$$   Vậy $$5^{2015}=\underbrace{5^{2^1}\times5^{2^2}\times5^{2^3}\times5^{2^4}\times5^{2^6}\times5^{2^7}\times5^{2^8}\times5^{2^{10}}}_{\large \text{số …

HSG Casio THCS

Số hạng tổng quát của dãy số quy nạp (bài 2)

Cho dãy số $(u_n)$ xác đinh bởi: $$\left\lbrace\begin{array}{l}u_1=u; u_2=v\\ u_{n}+au_{n-1}+bu_{n-2}= c\ \ \forall n \geqslant 3 \end{array}\right.$$ trong đó $a,b,c \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng số hạng tổng quát của dãy số nói trên được xác định bởi $$u_n=Ax_1^n+Bx_2^n+C$$ trong đó $A, B, C$ là ba số mà ta sẽ xác định, $x_1,x_2$ là hai …
the golden ratio teaser

HSG Casio THCS

Số hạng tổng quát của dãy số quy nạp

Nhiều năm trước đây, nhiều giáo viên đã có những nghiên cứu thú vị về việc xây dựng một dãy số quy nạp trong đó mỗi số hạng dựa vào hai số hạng đứng ngay trước nó cộng thêm một biểu thức, ví dụ nghiên cứu của Thầy Nguyễn Tất Thu (THPT BC Lê Hồng …
Polynomialdeg4

Tài liệu THCS

Tính nhanh nhờ sử dụng các biến nhớ

Trong kỳ thi học sinh giỏi MTCT cấp THCS của TP Hồ Chí Minh, việc giải nhanh một bài toán phổ biến sẽ tranh được thứ hạng cao thấp. Nếu sử dung các cách thức thông thường vẫn giải ra đáp số nhưng nếu giải nhanh hơn có thể sẽ có đủ thời gian để …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết