Tài liệu THCS

Showing 1–6 of 314 results

6
Placeholder

HSG Casio THCS

Sử dụng Phương pháp tọa độ giải bài thi HSG Casio 2022

  Đây là bài thi thuộc khối THCS. Vì chúng ta đã biết phương trình đường thẳng, giao điểm của hai đường thẳng v.v… Bây giờ chúng ta chỉ tìm hiểu cách chuyển từ tọa độ cực sang tọa độ thông thường.     Trong mặt phẳng $Oxy$ nếu một điểm $M$ cách gốc tọa …
nen

Tài liệu THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG THỰC HIỆN NHANH PHÉP NHÂN ĐA THỨC

  • thaohlt
  • 14/11/2022
  • 28 lượt xem
Bài toán 1: Thực hiện phép nhân đa thức sau: $P(x)=(x^{2}+3x-2)(x+3)$.   Cài đặt dấu cách 3 chữ số thập phân trên máy tính Bước 1: Nhập biểu thức vào máy tính. Bước 2: Tính giá trị của $P(x)$ khi $x=1000$. Vậy giá trị của $P(x)$ khi $x=1000$ là 1 006 006 994 Bước 3: …
Placeholder

HSG Casio THCS

Phác họa một phương pháp thực hành biểu diễn một số vô tỉ dưới dạng căn thức

Giả sử $x$ là một số vô tỉ (là nghiệm của một phương trình đại số nào đó). Ví dụ trong quá trình giải một phương trình dại số chúng ta nhận được nghiệm là một số thâp phân vô hạn không tuần hoàn. Chúng ta muốn biểu diễn nó dưới dạng căn thức. Chúng …
Placeholder

HSG Casio THCS

Tìm 5 chữ số tận cùng của số $a^n$, a là một số nguyên tố và n là số năm (year)

    Bài toán khởi đầu: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $5^{2016}$.     GIẢI   Ta có nhận xét:   Vậy $5^{2016}=\underbrace{5^{2^5}\times 5^{2^6}\times 5^{2^7}\times 5^{2^8}\times 5^{2^9}\times 5^{2^{10}}}_{\text{Số sau là bình phương của số trước}}$. Ta có: Nhập biểu thức   Nhấn EXE 2 lần ta có $5^{2^5}\equiv $ (R mod $10^5$) …
Placeholder

Tài liệu THCS

Dùng bảng tính dự đoán phép chứng minh tính chia hết

Kỳ thi HSG quốc gia môn Toán học sinh không được sử dụng máy tính. Vì vậy các kỳ thi HSG Toán các cấp cũng vậy. Tuy nhiên đối với các thầy cô phụ trách dội tuyển vẫn có thể sử dụng nó để chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Riêng đối với các em …
Placeholder

HSG Casio THCS

Dùng hệ thức lượng trong tam giác giải bài thi Hình học kỳ thi HSG MTCT

    Trong khuôn khổ lớp 9 (chuyên hoặc HSG MTCT) ta có thể sử dụng hệ thức lượng trong tam giác:   Trong một tam giác bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của hai cạnh đó nhân với cos của góc …
Placeholder

HSG Casio THCS

Sử dụng Phương pháp tọa độ giải bài thi HSG Casio 2022

  Đây là bài thi thuộc khối THCS. Vì chúng ta đã biết phương trình đường thẳng, giao điểm của hai đường thẳng v.v… Bây giờ chúng ta chỉ tìm hiểu cách chuyển từ tọa độ cực sang tọa độ thông thường.     Trong mặt phẳng $Oxy$ nếu một điểm $M$ cách gốc tọa …
nen

Tài liệu THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG THỰC HIỆN NHANH PHÉP NHÂN ĐA THỨC

  • thaohlt
  • 14/11/2022
  • 28 lượt xem
Bài toán 1: Thực hiện phép nhân đa thức sau: $P(x)=(x^{2}+3x-2)(x+3)$.   Cài đặt dấu cách 3 chữ số thập phân trên máy tính Bước 1: Nhập biểu thức vào máy tính. Bước 2: Tính giá trị của $P(x)$ khi $x=1000$. Vậy giá trị của $P(x)$ khi $x=1000$ là 1 006 006 994 Bước 3: …
Placeholder

HSG Casio THCS

Phác họa một phương pháp thực hành biểu diễn một số vô tỉ dưới dạng căn thức

Giả sử $x$ là một số vô tỉ (là nghiệm của một phương trình đại số nào đó). Ví dụ trong quá trình giải một phương trình dại số chúng ta nhận được nghiệm là một số thâp phân vô hạn không tuần hoàn. Chúng ta muốn biểu diễn nó dưới dạng căn thức. Chúng …
Placeholder

HSG Casio THCS

Tìm 5 chữ số tận cùng của số $a^n$, a là một số nguyên tố và n là số năm (year)

    Bài toán khởi đầu: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $5^{2016}$.     GIẢI   Ta có nhận xét:   Vậy $5^{2016}=\underbrace{5^{2^5}\times 5^{2^6}\times 5^{2^7}\times 5^{2^8}\times 5^{2^9}\times 5^{2^{10}}}_{\text{Số sau là bình phương của số trước}}$. Ta có: Nhập biểu thức   Nhấn EXE 2 lần ta có $5^{2^5}\equiv $ (R mod $10^5$) …
Placeholder

Tài liệu THCS

Dùng bảng tính dự đoán phép chứng minh tính chia hết

Kỳ thi HSG quốc gia môn Toán học sinh không được sử dụng máy tính. Vì vậy các kỳ thi HSG Toán các cấp cũng vậy. Tuy nhiên đối với các thầy cô phụ trách dội tuyển vẫn có thể sử dụng nó để chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Riêng đối với các em …
Placeholder

HSG Casio THCS

Dùng hệ thức lượng trong tam giác giải bài thi Hình học kỳ thi HSG MTCT

    Trong khuôn khổ lớp 9 (chuyên hoặc HSG MTCT) ta có thể sử dụng hệ thức lượng trong tam giác:   Trong một tam giác bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của hai cạnh đó nhân với cos của góc …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết