Tài liệu THCS

Showing 1–6 of 366 results

6
Placeholder

Tài liệu THCS

GIẢI BÀI TOÁN NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 51 lượt xem
Cho \( P(x)=x^{3}+a x^{2}+b x-1 \) a) Xác đinh số hữu tỉ a và \( b \) để \( x=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} \) là nghiêm của \( P(x) \) b) Với giá trị $a$ và $b$ vừa tìm được tính các nghiêm còn lai của \( P(x) \) Lời giải a) Thu gọn giá trị của \( …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 9

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 78 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 9 bộ đề thi học kì 2 lớp 9. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích đề thi HKII phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh năm 2022 – 2023 Bài 1) …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 52 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi học kì 2 lớp 8. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích dẫn đề thi HKII trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Long Biên – Hà Nội Bài 1: (2,0 …
Placeholder

Đề thi

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 NĂM 2024 - 2025

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 83 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đáp án và lời giải chi tiết bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 TPHCM     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 7

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 41 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 7 bộ đề thi học kì 2 lớp 7. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết:   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 6

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 22 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 6 bộ đề thi học kì 2 lớp 6. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

GIẢI BÀI TOÁN NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 51 lượt xem
Cho \( P(x)=x^{3}+a x^{2}+b x-1 \) a) Xác đinh số hữu tỉ a và \( b \) để \( x=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} \) là nghiêm của \( P(x) \) b) Với giá trị $a$ và $b$ vừa tìm được tính các nghiêm còn lai của \( P(x) \) Lời giải a) Thu gọn giá trị của \( …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 9

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 78 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 9 bộ đề thi học kì 2 lớp 9. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích đề thi HKII phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh năm 2022 – 2023 Bài 1) …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 52 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi học kì 2 lớp 8. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích dẫn đề thi HKII trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Long Biên – Hà Nội Bài 1: (2,0 …
Placeholder

Đề thi

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 NĂM 2024 - 2025

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 83 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đáp án và lời giải chi tiết bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 TPHCM     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 7

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 41 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 7 bộ đề thi học kì 2 lớp 7. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết:   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 6

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 22 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 6 bộ đề thi học kì 2 lớp 6. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết     Nguồn: Sưu tầm
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết