THPT

Showing 1–6 of 709 results

6
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

 • thaohlt
 • 4 ngày trước
 • 22 lượt xem
Đề bài: (Vận dụng 3 trang 55 sách chân trời sáng tạo Toán lớp 11) Một rạp hát có $20$ hàng ghế xếp theo hình quạt. Hàng thứ nhất có $17$ ghế, hàng thứ hai có $20$ ghế, hàng thứ ba có $23$ ghế,… cứ thế tiếp tục cho đến hàng cuối cùng (Hình 4). …
Placeholder

THPT

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC

 • thaohlt
 • 6 ngày trước
 • 28 lượt xem
Đề bài: (bài 7 trang 20 sách chân trời sáng tạo lớp 11) Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như Hình 12. Vị trí ban đầu của thanh là OA. Hỏi độ dài bóng …
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG BIỂU DIỄN VÀ GIẢI BÀI TOÁN TẬP HỢP (CTST)

 • thaohlt
 • 14/09/2023
 • 219 lượt xem
Đề bài: (Bài 9 trang 27 sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)   Cho    $A=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|1-2x\leq 0\end{Bmatrix}\\$  $B=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|x-2< 0\end{Bmatrix}$     Tìm $A\cap B,A\cup B$   Lời giải Cho 2 tập hợp $A$ và $B$.   Tập hợp các phần tử thuộc $A$ hoặc thuộc $B$ gọi là hợp của hai tập hợp $A$ và $B$, kí …
Placeholder

Toán lớp 10

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG BIỂU DIỄN VÀ GIẢI BÀI TOÁN TẬP HỢP (KNTT)

 • thaohlt
 • 14/09/2023
 • 128 lượt xem
Đề bài: (Luyện tập 5 trang 11 sách KẾT NỐI TRI THỨC) cho các tập hợp $C=\begin{bmatrix}1;5\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}-2;3\end{bmatrix}$. Hãy xác định tập hợp $C\cap D$ Lời giải   Tập hợp $C\cap D$ gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp $C$ và $D$ gọi là giao của hai tập hợp $C$ và $D$ $C\cap …
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (KNTT)

 • thaohlt
 • 13/09/2023
 • 332 lượt xem
Đề bài: (Vận dụng 3 trang 43 sách kết nối tri thức lớp 10) Công viên Hòa Bình (Hà Nội) có dạng hình ngũ giác $ABCDE$ như hình $3.17$. Dùng chế độ tính khoảng cách giữa hai điểm của Google Maps, một người xác định được khoảng cách như trong hình vẽ. Theo số liệu …
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (CTST)

 • thaohlt
 • 12/09/2023
 • 233 lượt xem
Bài 1: (Vận dụng 2 trang 69 sách chân trời sáng tạo) Trong một khu bảo tồn, người ta xây dựng một tháp canh và hai bồn chứa nước $A, B$ để phòng hỏa hoạn. Từ tháp canh, người ta phát hiện đám cháy và số liệu đưa về như hình $9$. Nên dẫn nước …
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

 • thaohlt
 • 4 ngày trước
 • 22 lượt xem
Đề bài: (Vận dụng 3 trang 55 sách chân trời sáng tạo Toán lớp 11) Một rạp hát có $20$ hàng ghế xếp theo hình quạt. Hàng thứ nhất có $17$ ghế, hàng thứ hai có $20$ ghế, hàng thứ ba có $23$ ghế,… cứ thế tiếp tục cho đến hàng cuối cùng (Hình 4). …
Placeholder

THPT

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC

 • thaohlt
 • 6 ngày trước
 • 28 lượt xem
Đề bài: (bài 7 trang 20 sách chân trời sáng tạo lớp 11) Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như Hình 12. Vị trí ban đầu của thanh là OA. Hỏi độ dài bóng …
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG BIỂU DIỄN VÀ GIẢI BÀI TOÁN TẬP HỢP (CTST)

 • thaohlt
 • 14/09/2023
 • 219 lượt xem
Đề bài: (Bài 9 trang 27 sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)   Cho    $A=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|1-2x\leq 0\end{Bmatrix}\\$  $B=\begin{Bmatrix}x\in\mathbb{R}|x-2< 0\end{Bmatrix}$     Tìm $A\cap B,A\cup B$   Lời giải Cho 2 tập hợp $A$ và $B$.   Tập hợp các phần tử thuộc $A$ hoặc thuộc $B$ gọi là hợp của hai tập hợp $A$ và $B$, kí …
Placeholder

Toán lớp 10

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG BIỂU DIỄN VÀ GIẢI BÀI TOÁN TẬP HỢP (KNTT)

 • thaohlt
 • 14/09/2023
 • 128 lượt xem
Đề bài: (Luyện tập 5 trang 11 sách KẾT NỐI TRI THỨC) cho các tập hợp $C=\begin{bmatrix}1;5\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}-2;3\end{bmatrix}$. Hãy xác định tập hợp $C\cap D$ Lời giải   Tập hợp $C\cap D$ gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp $C$ và $D$ gọi là giao của hai tập hợp $C$ và $D$ $C\cap …
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (KNTT)

 • thaohlt
 • 13/09/2023
 • 332 lượt xem
Đề bài: (Vận dụng 3 trang 43 sách kết nối tri thức lớp 10) Công viên Hòa Bình (Hà Nội) có dạng hình ngũ giác $ABCDE$ như hình $3.17$. Dùng chế độ tính khoảng cách giữa hai điểm của Google Maps, một người xác định được khoảng cách như trong hình vẽ. Theo số liệu …
Placeholder

THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (CTST)

 • thaohlt
 • 12/09/2023
 • 233 lượt xem
Bài 1: (Vận dụng 2 trang 69 sách chân trời sáng tạo) Trong một khu bảo tồn, người ta xây dựng một tháp canh và hai bồn chứa nước $A, B$ để phòng hỏa hoạn. Từ tháp canh, người ta phát hiện đám cháy và số liệu đưa về như hình $9$. Nên dẫn nước …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết