THPT

Showing 1–6 of 620 results

6
Placeholder

Lý-Hóa-Sinh

Định nghĩa lại các đơn vị đo khối lượng, thời gian và khoảng cách

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội nghị toàn thể về Cân đo (CGPM) lần thứ 26 các thành viên đã biểu quyết với đa số thông qua cho việc định nghĩa lại các đơn vị đo lường cơ sở SI, mà Ủy ban Quốc tế về Cân đo (CIPM) đã đề xuất định nghĩa …
Placeholder

THPT

Sử dụng MTCT giải các câu trắc nghiệm về các biểu thức chứa logarit

Đặt vấn đề   Cho một biểu thức chứa logarit theo một hoặc hai ẩn số $a$ và $b$. Yêu cầu của bài toán là tính giá trị của biểu thức đó hoặc thiết lập một quan hệ giữa $a$ và $b$ thoả đẳng thức đã cho.   Để giải quyết vấn đề này trên …
1 1617631853642

Thi trắc nghiệm - THPT

Câu 47 (mã đề 101), chứng minh phương trình vô nghiệm khi $\mathbf{y \geqslant 10}$.

Câu 47 (mã đề 101) hỏi có bao nhiêu số nguyên $y>-3$ sao cho phương trình sau $$3x^2+(y-9)x=\log_{27}(1+yx)$$ có nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$.   Trên Diễn đàn này chúng tôi đã chỉ ra nghiệm cụ thể khi $y=1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Khi $y=0$ phương trình có hai nghiệm $x=0; x=3$ không thuộc khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$. Khi $y=-2$ hay $y= …
vt

Toán lớp 12

Tích có hướng của 4 vectơ

Một ưu điểm của máy tính CASIO fx-580VN X đó là có thể nhập vào 4 vectơ và tính toán trực tiếp với 4 vectơ đó.   Bài toán   Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(m_1;m_2;m_3)$ và hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \dfrac{x-x_0}{a_1}=\dfrac{y-y_0}{a_2}=\dfrac{z-z_0}{a_3}$ và $d_2: \dfrac{x-x_1}{b_1}=\dfrac{y-y_1}{b_2}=\dfrac{z-z_1}{b_3}$. Hãy viết phương trình đường thẳng đi …
vt 1

THPT

Tích vectơ kép của ba vec tơ và ứng dụng

Bài toán Trong không gian cho ba vectơ: $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}$ và $\overrightarrow{c}$. Thay vì ký hiệu $[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}]$ như SGK chúng tôi sẽ ký hiệu giống máy tính Casio $\overrightarrow{a}\times \overrightarrow{b}$ để chỉ tích có hướng của hai vectơ $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$. Khi đó $\overrightarrow{u}= (\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{b})\times \overrightarrow{c}$ sẽ cho ta một vectơ mà …
1 1617631853642

THPT

Giải câu 49 đề thi TN THPT mã đề 101

  GIẢI Gợi ý:   $\bullet\ $Hai đoạn thẳng $AM$ và $BN$ rời nhau ta đưa chúng về hai đoạn thẳng gấp khúc, tức là tạo bởi ba điểm như các bài toán cổ điển. Xem thêm bài Tìm giá trị lớn nhất của hiệu hai khoảng cách $\bullet\ $ Dùng phép đối xứng qua …
Placeholder

Lý-Hóa-Sinh

Định nghĩa lại các đơn vị đo khối lượng, thời gian và khoảng cách

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội nghị toàn thể về Cân đo (CGPM) lần thứ 26 các thành viên đã biểu quyết với đa số thông qua cho việc định nghĩa lại các đơn vị đo lường cơ sở SI, mà Ủy ban Quốc tế về Cân đo (CIPM) đã đề xuất định nghĩa …
Placeholder

THPT

Sử dụng MTCT giải các câu trắc nghiệm về các biểu thức chứa logarit

Đặt vấn đề   Cho một biểu thức chứa logarit theo một hoặc hai ẩn số $a$ và $b$. Yêu cầu của bài toán là tính giá trị của biểu thức đó hoặc thiết lập một quan hệ giữa $a$ và $b$ thoả đẳng thức đã cho.   Để giải quyết vấn đề này trên …
1 1617631853642

Thi trắc nghiệm - THPT

Câu 47 (mã đề 101), chứng minh phương trình vô nghiệm khi $\mathbf{y \geqslant 10}$.

Câu 47 (mã đề 101) hỏi có bao nhiêu số nguyên $y>-3$ sao cho phương trình sau $$3x^2+(y-9)x=\log_{27}(1+yx)$$ có nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$.   Trên Diễn đàn này chúng tôi đã chỉ ra nghiệm cụ thể khi $y=1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Khi $y=0$ phương trình có hai nghiệm $x=0; x=3$ không thuộc khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$. Khi $y=-2$ hay $y= …
vt

Toán lớp 12

Tích có hướng của 4 vectơ

Một ưu điểm của máy tính CASIO fx-580VN X đó là có thể nhập vào 4 vectơ và tính toán trực tiếp với 4 vectơ đó.   Bài toán   Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(m_1;m_2;m_3)$ và hai đường thẳng chéo nhau $d_1: \dfrac{x-x_0}{a_1}=\dfrac{y-y_0}{a_2}=\dfrac{z-z_0}{a_3}$ và $d_2: \dfrac{x-x_1}{b_1}=\dfrac{y-y_1}{b_2}=\dfrac{z-z_1}{b_3}$. Hãy viết phương trình đường thẳng đi …
vt 1

THPT

Tích vectơ kép của ba vec tơ và ứng dụng

Bài toán Trong không gian cho ba vectơ: $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}$ và $\overrightarrow{c}$. Thay vì ký hiệu $[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}]$ như SGK chúng tôi sẽ ký hiệu giống máy tính Casio $\overrightarrow{a}\times \overrightarrow{b}$ để chỉ tích có hướng của hai vectơ $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$. Khi đó $\overrightarrow{u}= (\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{b})\times \overrightarrow{c}$ sẽ cho ta một vectơ mà …
1 1617631853642

THPT

Giải câu 49 đề thi TN THPT mã đề 101

  GIẢI Gợi ý:   $\bullet\ $Hai đoạn thẳng $AM$ và $BN$ rời nhau ta đưa chúng về hai đoạn thẳng gấp khúc, tức là tạo bởi ba điểm như các bài toán cổ điển. Xem thêm bài Tìm giá trị lớn nhất của hiệu hai khoảng cách $\bullet\ $ Dùng phép đối xứng qua …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết