THPT

Showing 1–6 of 734 results

6
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán phức tạp HHKG mà không vẽ hình

Bài toán: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại $A, AB = 3$ cm, $AC = 6$ cm, $SA = SB = SC$. Mặt bên $(SAB)$ hợp với mặt đáy $(ABC)$ một góc $60^\circ$. 1 Tính thể tích khối chóp $S.ABC$. 2. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.   …
Placeholder

HSG Casio THPT

Bổ sung về một bài toán dãy số quy nạp

Cho dãy số $\qquad \qquad a_1=0, a_{n}=\dfrac{(n-1)n}{(n+1)(n+2)}(a_{n-1}+1)\quad \forall n \geqslant 2.$ Tính $a_{2024}$   Lần trước chúng tôi giới thiệu số hạng tổng quát, dạng chưa thu gọn và dạng thu gọn: $$a_1=0, a_n=\dfrac{(n-1)(2n+1)}{10(n+1)}\ (n \geqslant 2)$$   Bài viết này trình bày lộ trình dẫn đến kết quả đó.   Ta tìm 10 số …
Placeholder

Tài liệu THPT

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 12

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 28 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 bộ đề thi giữa học kỳ II     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THPT

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 11

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 10 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 bộ đề thi giữa học kỳ II   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

HSG Casio THPT

Tính nhanh thể tích khối tứ diện khi biết 6 cạnh

Cho khối tứ diện như hình vẽ: Xây dựng ma trận vuông cấp 3 theo từng bước như sau: $\left(\begin{array}{ccc} 2d_{12}^2&\color{red}\bullet&\\ \color{red}\bullet&2d_{13}^2&\\ &&2d_{14}^2 \end{array}\right)\rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 2d_{12}^2&d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&\color{blue}\bullet\\ d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&2d_{13}^2&\\ \color{blue}\bullet&&2d_{14}^2 \end{array}\right)$ (tổng bình phương hai cạnh tam giác $A_1A_2A_3$ trừ bình phương cạnh thứ ba) $\rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 2d_{12}^2&d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&d_{12}^2+d_{14}^2-d_{24}^2 \\ d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&2d_{13}^2&\color{magenta}\bullet\\ d_{12}^2+d_{14}^2-d_{24}^2&\color{magenta}\bullet&2d_{14}^2 \end{array}\right)$ (tổng bình phương hai cạnh …
Placeholder

Toán lớp 10

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 10

 • thaohlt
 • 20/02/2024
 • 40 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 bộ đề thi giữa học kỳ hai, đề thi bao gồm 5 đề chi tiết như sau: 1. THPT Bình Chiểu – Thủ Đức – TP.HCM 2. THPT Nguyễn Chí Thanh – Tân Bình – TP.HCM 3. THPT Nguyễn Thị Minh …
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán phức tạp HHKG mà không vẽ hình

Bài toán: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại $A, AB = 3$ cm, $AC = 6$ cm, $SA = SB = SC$. Mặt bên $(SAB)$ hợp với mặt đáy $(ABC)$ một góc $60^\circ$. 1 Tính thể tích khối chóp $S.ABC$. 2. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.   …
Placeholder

HSG Casio THPT

Bổ sung về một bài toán dãy số quy nạp

Cho dãy số $\qquad \qquad a_1=0, a_{n}=\dfrac{(n-1)n}{(n+1)(n+2)}(a_{n-1}+1)\quad \forall n \geqslant 2.$ Tính $a_{2024}$   Lần trước chúng tôi giới thiệu số hạng tổng quát, dạng chưa thu gọn và dạng thu gọn: $$a_1=0, a_n=\dfrac{(n-1)(2n+1)}{10(n+1)}\ (n \geqslant 2)$$   Bài viết này trình bày lộ trình dẫn đến kết quả đó.   Ta tìm 10 số …
Placeholder

Tài liệu THPT

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 12

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 28 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 bộ đề thi giữa học kỳ II     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THPT

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 11

 • thaohlt
 • 2 ngày trước
 • 10 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 bộ đề thi giữa học kỳ II   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

HSG Casio THPT

Tính nhanh thể tích khối tứ diện khi biết 6 cạnh

Cho khối tứ diện như hình vẽ: Xây dựng ma trận vuông cấp 3 theo từng bước như sau: $\left(\begin{array}{ccc} 2d_{12}^2&\color{red}\bullet&\\ \color{red}\bullet&2d_{13}^2&\\ &&2d_{14}^2 \end{array}\right)\rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 2d_{12}^2&d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&\color{blue}\bullet\\ d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&2d_{13}^2&\\ \color{blue}\bullet&&2d_{14}^2 \end{array}\right)$ (tổng bình phương hai cạnh tam giác $A_1A_2A_3$ trừ bình phương cạnh thứ ba) $\rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 2d_{12}^2&d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&d_{12}^2+d_{14}^2-d_{24}^2 \\ d_{12}^2+d_{13}^2-d_{23}^2&2d_{13}^2&\color{magenta}\bullet\\ d_{12}^2+d_{14}^2-d_{24}^2&\color{magenta}\bullet&2d_{14}^2 \end{array}\right)$ (tổng bình phương hai cạnh …
Placeholder

Toán lớp 10

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 10

 • thaohlt
 • 20/02/2024
 • 40 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 bộ đề thi giữa học kỳ hai, đề thi bao gồm 5 đề chi tiết như sau: 1. THPT Bình Chiểu – Thủ Đức – TP.HCM 2. THPT Nguyễn Chí Thanh – Tân Bình – TP.HCM 3. THPT Nguyễn Thị Minh …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết