THPT

Showing 19–24 of 696 results

6
Placeholder

Tài liệu Casio

SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CỦA MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HÀM MŨ

 • thaohlt
 • 29/11/2022
 • 421 lượt xem
Bài 1: Số nghiệm của phương trình $6.4^x-2.6^{x+1}+6.9^x=0$ là A. 3                   B. 1                   C. 2                   D. 0 Lời giải Cách 1: Sử dụng tính năng bảng giá trị của máy tính …
Placeholder

THPT

Trái đất nặng bao nhiêu gram?

    Một câu hỏi rất thú vị và câu trả lời cũng sẽ thú vị không kém.       Trên máy tính Casio fx-880BTG có các hằng số khoa học (bội của đơn vị) sau đây:   1 exa $= 10^{18}$ (1 nghìn triệu tỉ)   1 peta $=10^{15}$ (1 triệu tỉ)   …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

 • thaohlt
 • 16/11/2022
 • 524 lượt xem
Bài toán 1: Cho dãy số có số hạng tổng quát $U_{n}=n(2^{n}-1)$. Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên của dãy số. Lời giải Bước 1: Mở bảng tính. Bước 2: Tạo danh sách 20 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$. Bước 3: Lưu hàm số tổng …
Nen Non

Tài liệu THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN HÌNH NÓN TRONG ĐỀ THI THPT

 • thaohlt
 • 07/11/2022
 • 415 lượt xem
Đề bài: Cắt hình nón $\left ( N \right )$ bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng $30^{\circ}$, ta được thiết diện là tam giác đều cạnh 2a. Thể tích của khối nói $\left ( N \right )$ bằng A. $\dfrac{7\sqrt{7}.\pi a^{3}}{24}$          …
Placeholder

Toán lớp 10

Sử dụng Number Line của Math Box (Casio fx-880BTG)

Bài kiểm tra giữa kỳ lớp 10 của Trường THPT NGuyễn Hữu Huân     Gọi Number Line từ math Box Nhập tập hợp A và tập hợp B Hiển thị hai tập hợp zoom Trong hình minh họa, vòng tròn tô đậm là điểm thuộc tập hợp, vòng tròn không tô đậm (có phần …
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán Giải tích HSG Casio TP HCM năm học 2021-2022

    Ta tìm các điểm cực trị của hàm số lưu vào A và B:   Xác định hàm số đã cho:   Mở một ma trận 3 dòng 3 cột và nhập hệ số như sau: $$\left(\begin{array}{ccc} A&f(A)&1\\ B&f(B)&1\\ x_C&y_C&1 \end{array}\right)$$       Nhập xong ma trận, thực hiện phép tính định …
Placeholder

Tài liệu Casio

SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CỦA MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HÀM MŨ

 • thaohlt
 • 29/11/2022
 • 421 lượt xem
Bài 1: Số nghiệm của phương trình $6.4^x-2.6^{x+1}+6.9^x=0$ là A. 3                   B. 1                   C. 2                   D. 0 Lời giải Cách 1: Sử dụng tính năng bảng giá trị của máy tính …
Placeholder

THPT

Trái đất nặng bao nhiêu gram?

    Một câu hỏi rất thú vị và câu trả lời cũng sẽ thú vị không kém.       Trên máy tính Casio fx-880BTG có các hằng số khoa học (bội của đơn vị) sau đây:   1 exa $= 10^{18}$ (1 nghìn triệu tỉ)   1 peta $=10^{15}$ (1 triệu tỉ)   …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

 • thaohlt
 • 16/11/2022
 • 524 lượt xem
Bài toán 1: Cho dãy số có số hạng tổng quát $U_{n}=n(2^{n}-1)$. Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên của dãy số. Lời giải Bước 1: Mở bảng tính. Bước 2: Tạo danh sách 20 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$. Bước 3: Lưu hàm số tổng …
Nen Non

Tài liệu THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN HÌNH NÓN TRONG ĐỀ THI THPT

 • thaohlt
 • 07/11/2022
 • 415 lượt xem
Đề bài: Cắt hình nón $\left ( N \right )$ bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng $30^{\circ}$, ta được thiết diện là tam giác đều cạnh 2a. Thể tích của khối nói $\left ( N \right )$ bằng A. $\dfrac{7\sqrt{7}.\pi a^{3}}{24}$          …
Placeholder

Toán lớp 10

Sử dụng Number Line của Math Box (Casio fx-880BTG)

Bài kiểm tra giữa kỳ lớp 10 của Trường THPT NGuyễn Hữu Huân     Gọi Number Line từ math Box Nhập tập hợp A và tập hợp B Hiển thị hai tập hợp zoom Trong hình minh họa, vòng tròn tô đậm là điểm thuộc tập hợp, vòng tròn không tô đậm (có phần …
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán Giải tích HSG Casio TP HCM năm học 2021-2022

    Ta tìm các điểm cực trị của hàm số lưu vào A và B:   Xác định hàm số đã cho:   Mở một ma trận 3 dòng 3 cột và nhập hệ số như sau: $$\left(\begin{array}{ccc} A&f(A)&1\\ B&f(B)&1\\ x_C&y_C&1 \end{array}\right)$$       Nhập xong ma trận, thực hiện phép tính định …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết