Toán lớp 8

Showing 1–6 of 27 results

6
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 120 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi học kì 2 lớp 8. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích dẫn đề thi HKII trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Long Biên – Hà Nội Bài 1: (2,0 …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 8 NĂM HỌC 2022-2023

 • thaohlt
 • 20/02/2024
 • 83 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi giữa học kì hai lớp 8     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Toán lớp 8

GIẢI CHI TIẾT PHẦN ĐẠI SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ I TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI - HÀ ĐÔNG

 • thaohlt
 • 08/01/2024
 • 44 lượt xem
Câu 1: Biểu thức nào không là đa thức? A. $9+x^2y$                    B. $2xy+xy^2$                   C. $-2xz$                   D. $3x-2\sqrt{xy}$   Lời giải Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi …
Placeholder

Toán lớp 8

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN RÚT GỌN TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

 • thaohlt
 • 29/12/2023
 • 110 lượt xem
Bài 1.  1)  Rút gọn biểu thức $A=(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x$   2) Tìm $x$ thỏa mãn $(3x+1)^2-4(3x+1)(x+2)=-4(x+2)^2$   3) Cho các số $a,b$ thỏa mãn $a+b=2$. Tính giá trị biểu thức   $P=2a^3+2b^3+3ab(a^2+b^2)+6a^2b^2$   Lời giải   1)  $A=(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x$    $=x^3+6x^2+12x+8+2x(4x^2-1)-(3x-1)(2x+1)-9x$    $=x^3+6x^2+12x+8+8x^3-2x-6x^2-x+1-9x$    $=9x^3+9$   Dùng máy tính Fx-880BTG kiểm tra kết quả tính toán bằng …
Placeholder

Toán lớp 8

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 8

 • thaohlt
 • 06/12/2023
 • 335 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 8 có đáp án và lời giải   1. Trường THCS Bình An – Quận 8 – TP.HCM   2.Trường THCS Tân Thạnh Đông – Củ Chi – TP.HCM   3. Trường …
Placeholder

Toán lớp 8

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

 • thaohlt
 • 21/11/2023
 • 300 lượt xem
Đề bài: Học sinh lớp $9A1$ sau khi kết thúc kiểm tra giữa kỳ gồm bốn loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Có 9 học sinh đạt loại Giỏi và chiếm $\dfrac{1}{5}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm $40$% số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 120 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi học kì 2 lớp 8. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích dẫn đề thi HKII trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Long Biên – Hà Nội Bài 1: (2,0 …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 8 NĂM HỌC 2022-2023

 • thaohlt
 • 20/02/2024
 • 83 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi giữa học kì hai lớp 8     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Toán lớp 8

GIẢI CHI TIẾT PHẦN ĐẠI SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ I TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI - HÀ ĐÔNG

 • thaohlt
 • 08/01/2024
 • 44 lượt xem
Câu 1: Biểu thức nào không là đa thức? A. $9+x^2y$                    B. $2xy+xy^2$                   C. $-2xz$                   D. $3x-2\sqrt{xy}$   Lời giải Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi …
Placeholder

Toán lớp 8

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN RÚT GỌN TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

 • thaohlt
 • 29/12/2023
 • 110 lượt xem
Bài 1.  1)  Rút gọn biểu thức $A=(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x$   2) Tìm $x$ thỏa mãn $(3x+1)^2-4(3x+1)(x+2)=-4(x+2)^2$   3) Cho các số $a,b$ thỏa mãn $a+b=2$. Tính giá trị biểu thức   $P=2a^3+2b^3+3ab(a^2+b^2)+6a^2b^2$   Lời giải   1)  $A=(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x$    $=x^3+6x^2+12x+8+2x(4x^2-1)-(3x-1)(2x+1)-9x$    $=x^3+6x^2+12x+8+8x^3-2x-6x^2-x+1-9x$    $=9x^3+9$   Dùng máy tính Fx-880BTG kiểm tra kết quả tính toán bằng …
Placeholder

Toán lớp 8

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 8

 • thaohlt
 • 06/12/2023
 • 335 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 8 có đáp án và lời giải   1. Trường THCS Bình An – Quận 8 – TP.HCM   2.Trường THCS Tân Thạnh Đông – Củ Chi – TP.HCM   3. Trường …
Placeholder

Toán lớp 8

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

 • thaohlt
 • 21/11/2023
 • 300 lượt xem
Đề bài: Học sinh lớp $9A1$ sau khi kết thúc kiểm tra giữa kỳ gồm bốn loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Có 9 học sinh đạt loại Giỏi và chiếm $\dfrac{1}{5}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm $40$% số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết