Toán lớp 8

Showing 7–12 of 20 results

6
Placeholder

Toán lớp 8

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Toán thực tế là một nội dung rất hay, đa dạng và thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, học sinh thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các bài toán này. Lập hệ phương trình là một trong những phương pháp phổ biến nhất được …
Placeholder

Toán lớp 8

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Toán thực tế là một nội dung rất hay, đa dạng và thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, học sinh thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các bài toán này. Lập và giải phương trình là một trong những phương pháp phổ biến nhất …
Placeholder

Toán lớp 8

Nhìn lại một số dạng toán chuyển động lớp 8

Bài toán 1: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 15km/h, lúc về An phải giảm vận tốc 3km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút .Tính quãng đường từ nhà An đến trường? Bài toán 2: Mỗi ngày mẹ bạn Bình đưa …
Placeholder

Chưa phân loại

Bài toán mức độ 1 về Liên phân số

Đề bài: Tìm số [latex]a[/latex] và [latex]b[/latex] biết rằng: [latex]B=\frac{329}{1051}=\frac{1}{3+\frac{1}{5+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}}[/latex] Bài giải: Phân tích [latex]\frac{329}{1051}[/latex] dưới dạng liên phân số qua các bước: +Bước 1: Tìm nghịch đảo của phân số [latex]\frac{329}{1051}[/latex] và phân tích số 1051: [latex]\frac{329}{1051}=\frac{1}{\frac{1051}{329}}=\frac{1}{3+\frac{64}{329}}[/latex] +Bước 2: Tìm nghịch đảo của phân số \frac{64}{329} và phân tích 329 bằng phím :R: Ta được: [latex]\frac{329}{1051}=\frac{1}{\frac{1051}{329}}=\frac{1}{3+\frac{1}{5+\frac{9}{64}}}[/latex] +Bước 3: Tiếp tục như …
Placeholder

Toán lớp 8

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức thành nhân tử
Placeholder

Toán lớp 8

Tìm nhanh tập nghiệm bất phương trình bậc nhất bằng máy tính CASIO fx-570VN Plus

Tìm nhanh tập nghiệm bất phương trình bậc nhất bằng máy tính CASIO fx-570VN Plus
Placeholder

Toán lớp 8

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Toán thực tế là một nội dung rất hay, đa dạng và thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, học sinh thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các bài toán này. Lập hệ phương trình là một trong những phương pháp phổ biến nhất được …
Placeholder

Toán lớp 8

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Toán thực tế là một nội dung rất hay, đa dạng và thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, học sinh thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các bài toán này. Lập và giải phương trình là một trong những phương pháp phổ biến nhất …
Placeholder

Toán lớp 8

Nhìn lại một số dạng toán chuyển động lớp 8

Bài toán 1: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 15km/h, lúc về An phải giảm vận tốc 3km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút .Tính quãng đường từ nhà An đến trường? Bài toán 2: Mỗi ngày mẹ bạn Bình đưa …
Placeholder

Chưa phân loại

Bài toán mức độ 1 về Liên phân số

Đề bài: Tìm số [latex]a[/latex] và [latex]b[/latex] biết rằng: [latex]B=\frac{329}{1051}=\frac{1}{3+\frac{1}{5+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}}[/latex] Bài giải: Phân tích [latex]\frac{329}{1051}[/latex] dưới dạng liên phân số qua các bước: +Bước 1: Tìm nghịch đảo của phân số [latex]\frac{329}{1051}[/latex] và phân tích số 1051: [latex]\frac{329}{1051}=\frac{1}{\frac{1051}{329}}=\frac{1}{3+\frac{64}{329}}[/latex] +Bước 2: Tìm nghịch đảo của phân số \frac{64}{329} và phân tích 329 bằng phím :R: Ta được: [latex]\frac{329}{1051}=\frac{1}{\frac{1051}{329}}=\frac{1}{3+\frac{1}{5+\frac{9}{64}}}[/latex] +Bước 3: Tiếp tục như …
Placeholder

Toán lớp 8

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức thành nhân tử
Placeholder

Toán lớp 8

Tìm nhanh tập nghiệm bất phương trình bậc nhất bằng máy tính CASIO fx-570VN Plus

Tìm nhanh tập nghiệm bất phương trình bậc nhất bằng máy tính CASIO fx-570VN Plus
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết