Toán THCS

Showing 1–6 of 354 results

6
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 9

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 88 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 9 bộ đề thi học kì 2 lớp 9. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích đề thi HKII phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh năm 2022 – 2023 Bài 1) …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 75 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi học kì 2 lớp 8. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích dẫn đề thi HKII trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Long Biên – Hà Nội Bài 1: (2,0 …
Placeholder

Đề thi

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 NĂM 2024 - 2025

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 99 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đáp án và lời giải chi tiết bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 TPHCM     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 7

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 41 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 7 bộ đề thi học kì 2 lớp 7. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết:   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 6

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 27 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 6 bộ đề thi học kì 2 lớp 6. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

HSG Casio THCS

Xây dựng dãy số quy nạp xác định bởi hai biểu thức

Cho dãy số $(u_n)$ được xác định như sau: $$u_1=\alpha, u_2=\beta, u_n=\left\{\begin{array}{lnn} a.u_{n-1}+b.u_{n-2}+ f(n)&\text{nếu} & n \ \text{lẻ}\\ c.u_{n-1}+d.u_{n-2}+ g(n)& \text{nếu} & n \ \text{chẵn} \\\end{array} \right.\ (n \geqslant 3.)$$ Hãy tính $u_{45}$  
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 9

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 88 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 9 bộ đề thi học kì 2 lớp 9. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích đề thi HKII phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh năm 2022 – 2023 Bài 1) …
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

 • thaohlt
 • 19/03/2024
 • 75 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi học kì 2 lớp 8. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết   Trích dẫn đề thi HKII trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Long Biên – Hà Nội Bài 1: (2,0 …
Placeholder

Đề thi

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 NĂM 2024 - 2025

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 99 lượt xem
BITEXEDU giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đáp án và lời giải chi tiết bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 TPHCM     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 7

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 41 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 7 bộ đề thi học kì 2 lớp 7. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết:   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Tài liệu THCS

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 6

 • thaohlt
 • 18/03/2024
 • 27 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 6 bộ đề thi học kì 2 lớp 6. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết     Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

HSG Casio THCS

Xây dựng dãy số quy nạp xác định bởi hai biểu thức

Cho dãy số $(u_n)$ được xác định như sau: $$u_1=\alpha, u_2=\beta, u_n=\left\{\begin{array}{lnn} a.u_{n-1}+b.u_{n-2}+ f(n)&\text{nếu} & n \ \text{lẻ}\\ c.u_{n-1}+d.u_{n-2}+ g(n)& \text{nếu} & n \ \text{chẵn} \\\end{array} \right.\ (n \geqslant 3.)$$ Hãy tính $u_{45}$  
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết