Toán THCS

Showing 1–6 of 321 results

6
Placeholder

Toán THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

 • thaohlt
 • 07/09/2023
 • 200 lượt xem
Bài 1: Tính giá trị biểu thức: $A=1+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{7+\dfrac{1}{9+\dfrac{1}{11+\dfrac{1}{13}}}}}}$   Lời giải     Bước 1: Mở tính năng BẢNG TÍNH (SPREADSHEET)                       Bước 2: Điền lần lượt các giá trị $13,11,9,…,1$ vào các ô $A1,A2,A3,…A8$   Nhập $13$ vào ô $A1$         …
Placeholder

THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ

 • thaohlt
 • 07/09/2023
 • 157 lượt xem
Một số nguyên là số nguyên tố khi và chỉ khi nó không chia hết cho số nguyên tố nào nhỏ hơn hay bằng căn bậc hai của nó.   Bài toán 1: Kiểm tra số $33915$ có là số nguyên tố hay không?   Nhập số $33915$               …
Placeholder

Tài liệu THCS

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ CĂN BẬC 2 LỚP 9

 • thaohlt
 • 07/08/2023
 • 359 lượt xem
Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Luyện thi - THCS

GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN TRONG ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10

 • thaohlt
 • 06/06/2023
 • 16 lượt xem
Đề bài: Một máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là $1,672m$ và bánh xe trước có đường kính là $88cm$. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh trước lăn được bao nhiêu vòng? Lời giải …
Placeholder

Luyện thi - THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 2023

 • thaohlt
 • 02/06/2023
 • 22 lượt xem
Đề bài: Một cửa hàng pizza có chương trình khuyến mãi giảm $30$% cho mỗi hộp bành pizza hải sản với giá niêm yết là $210 000$ đồng, nếu khách hàng có thẻ VIP thì được giảm thêm $5$% trên giá đã giảm. Có 2 người khách vào mua cùng lúc, nhân viên bán hàng …
Placeholder

Luyện thi - THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 09/05/2023
 • 15 lượt xem
Đề bài: Trong tiết thực hành vật lý, nhóm bạn An được cô giao ghi lại thời gian đun sôi của nước đá làm từ nước cất (bỏ qua sự phụ thuộc của độ cao). Nhóm bạn ghi lại như sau: Tại phút thứ $10$ nước đá chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể …
Placeholder

Toán THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

 • thaohlt
 • 07/09/2023
 • 200 lượt xem
Bài 1: Tính giá trị biểu thức: $A=1+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{7+\dfrac{1}{9+\dfrac{1}{11+\dfrac{1}{13}}}}}}$   Lời giải     Bước 1: Mở tính năng BẢNG TÍNH (SPREADSHEET)                       Bước 2: Điền lần lượt các giá trị $13,11,9,…,1$ vào các ô $A1,A2,A3,…A8$   Nhập $13$ vào ô $A1$         …
Placeholder

THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ

 • thaohlt
 • 07/09/2023
 • 157 lượt xem
Một số nguyên là số nguyên tố khi và chỉ khi nó không chia hết cho số nguyên tố nào nhỏ hơn hay bằng căn bậc hai của nó.   Bài toán 1: Kiểm tra số $33915$ có là số nguyên tố hay không?   Nhập số $33915$               …
Placeholder

Tài liệu THCS

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ CĂN BẬC 2 LỚP 9

 • thaohlt
 • 07/08/2023
 • 359 lượt xem
Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

Luyện thi - THCS

GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRÒN TRONG ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10

 • thaohlt
 • 06/06/2023
 • 16 lượt xem
Đề bài: Một máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là $1,672m$ và bánh xe trước có đường kính là $88cm$. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh trước lăn được bao nhiêu vòng? Lời giải …
Placeholder

Luyện thi - THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 2023

 • thaohlt
 • 02/06/2023
 • 22 lượt xem
Đề bài: Một cửa hàng pizza có chương trình khuyến mãi giảm $30$% cho mỗi hộp bành pizza hải sản với giá niêm yết là $210 000$ đồng, nếu khách hàng có thẻ VIP thì được giảm thêm $5$% trên giá đã giảm. Có 2 người khách vào mua cùng lúc, nhân viên bán hàng …
Placeholder

Luyện thi - THCS

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ QUY VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 09/05/2023
 • 15 lượt xem
Đề bài: Trong tiết thực hành vật lý, nhóm bạn An được cô giao ghi lại thời gian đun sôi của nước đá làm từ nước cất (bỏ qua sự phụ thuộc của độ cao). Nhóm bạn ghi lại như sau: Tại phút thứ $10$ nước đá chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết