Monthly Archives: Tháng Ba 2024

Giải câu 49 đề minh hoạ của BGD và ĐT

  Ta có: $g'(x)=(-3x^2+6x)f'(-x^3+3x^2+m)$ $g'(x)=0 ⇔ \left[\begin{array}{ll}-3x^2+6x=0 &(1)\\ f'(-x^3+3x^2+m)=0 &(2) \end{array} \right.$ Phương trình (1) có đung một nghiệm thuộc khoảng $(1;4)$ đó là $x=2$. $(2) ⇔ \left[\begin{array}{l}-x^3+3x^2+m=-1\\ -x^3+3x^2+m=4\end{array} \right. ⇔ \left[\begin{array}{l}m=x^3-3x^2-1\\ m=x^3-3x^2+4\end{array} \right.$ Vẽ đồ thị của hai hàm số $y=x^3-3x^2-1$ và $y=x^3-3x^2+4$ trên cùng một hệ trục toạ …

Đọc Tiếp »

Giải câu 48 đề thi minh hoạ của BGD và ĐT

  Chọn hệ trục toạ độ $Oxy$ gốc $O\equiv B$, tia $Ox$ qua $C$, tia $Oy$ đi qua $A$. Phương trình các cung tròn: $\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+y^2=1\\ x < 1\end{array} \right. ⇔ x=1-\sqrt{1-y^2}$   $\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+(y-2)^2=1\\ x > 1\end{array} \right. ⇔ x=1+\sqrt{1-(y-2)^2}$ Quay hình phẳng một vòng xung quanh truc $Oy$ thể tích …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết