TailieuCasio

Showing 1–6 of 155 results

6
Placeholder

Toán lớp 12

HỖ TRỢ MỘT SỐ DẠNG TOÁN NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN TRÊN CASIO FX 580VNX

Nội dung sau đây Diễn đàn Máy Tính Cầm Tay khái quát lại các kỹ thuật thường sử dụng trong Chương IV – Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng trên Casio fx 580vnx. Ngoài việc giới thiệu, Diễn đàn có phân tích và bình luận, kèm những lưu ý đối với mỗi kỹ thuật …
Placeholder

Bài giảng video

Luyện tập Đơn điệu và cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx

Video Luyện tập Đơn điệu và cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx .  
Placeholder

Bài giảng video

Làm nhanh dạng toán cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx

Video hướng dẫn Làm nhanh dạng toán cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx.
Placeholder

Toán lớp 6

BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ VÀ KIỂM TRA LẠI BẰNG MÁY TÍNH

BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP VÀ KIỂM TRA LẠI BẰNG MÁY TÍNH
Placeholder

Toán THPT

DỰ ĐOÁN NHANH TÍNH ĐÚNG SAI MỆNH ĐỀ TRÊN CASIO FX 580VNX

Dự đoán tính đúng sai mệnh đề là một bài toán thường gặp ở chương I đại số lớp 10. Bài toán sau đây minh hoạ cho việc sử dụng máy tính casio fx 580vnx để dự đoán tính đúng sai của một mệnh đề. Bài toán Dự đoán tính đúng sai mệnh đề: Mệnh …
Placeholder

Toán lớp 11

TỐC ĐỘ XỬ LÝ CỦA CASIO FX 580VNX THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO TRONG BÀI TOÁN TÍNH TỔNG?

Máy tính CASIO fx 580VNX được trang bị một sức mạnh xử lý vượt trội hơn so với dòng máy tính trước đó. Chúng ta cùng khám phá tốc độ tính toán của máy qua bài toán sau: Bài toán tính tổng: Gọi $latex {{x}_{0}}$ là một nghiệm của phương trình $latex \sin 2x=\cos x$ …
Placeholder

Toán lớp 12

HỖ TRỢ MỘT SỐ DẠNG TOÁN NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN TRÊN CASIO FX 580VNX

Nội dung sau đây Diễn đàn Máy Tính Cầm Tay khái quát lại các kỹ thuật thường sử dụng trong Chương IV – Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng trên Casio fx 580vnx. Ngoài việc giới thiệu, Diễn đàn có phân tích và bình luận, kèm những lưu ý đối với mỗi kỹ thuật …
Placeholder

Bài giảng video

Luyện tập Đơn điệu và cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx

Video Luyện tập Đơn điệu và cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx .  
Placeholder

Bài giảng video

Làm nhanh dạng toán cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx

Video hướng dẫn Làm nhanh dạng toán cực trị của hàm hợp trên máy tính Casio fx 580vnx.
Placeholder

Toán lớp 6

BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ VÀ KIỂM TRA LẠI BẰNG MÁY TÍNH

BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP VÀ KIỂM TRA LẠI BẰNG MÁY TÍNH
Placeholder

Toán THPT

DỰ ĐOÁN NHANH TÍNH ĐÚNG SAI MỆNH ĐỀ TRÊN CASIO FX 580VNX

Dự đoán tính đúng sai mệnh đề là một bài toán thường gặp ở chương I đại số lớp 10. Bài toán sau đây minh hoạ cho việc sử dụng máy tính casio fx 580vnx để dự đoán tính đúng sai của một mệnh đề. Bài toán Dự đoán tính đúng sai mệnh đề: Mệnh …
Placeholder

Toán lớp 11

TỐC ĐỘ XỬ LÝ CỦA CASIO FX 580VNX THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO TRONG BÀI TOÁN TÍNH TỔNG?

Máy tính CASIO fx 580VNX được trang bị một sức mạnh xử lý vượt trội hơn so với dòng máy tính trước đó. Chúng ta cùng khám phá tốc độ tính toán của máy qua bài toán sau: Bài toán tính tổng: Gọi $latex {{x}_{0}}$ là một nghiệm của phương trình $latex \sin 2x=\cos x$ …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết