Toán lớp 11

Showing 1–6 of 74 results

6
Placeholder

Toán lớp 11

Sử dụng tính năng FUNCTION để dự đoán dãy số quy nạp

Cho dãy số $\qquad \qquad a_1=0, a_{n+1}=\dfrac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}(a_n+1)\quad \forall n \geqslant 1.$ Tính $a_{2026}$     Xét số hạng thứ $n$ của dãy số: $a_n=\dfrac{(n-1)n}{(n+1)(n+2)}.(a_{n-1}+1)$.   Ta sử dụng tính năng FUNCTION như sau:     Hàm số:   Nhập số $0$ vào Ans   Lần lượt tính các giá trị $a_2, a_3, a_4,\dots, a_{10}$ để …
Placeholder

Tài liệu THPT

BỒ ĐỀ THI HKII LỚP 11

  • thaohlt
  • 19/03/2024
  • 81 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 11 bộ đề thi học kì 2 lớp 11. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết:   Trích đề tham khảo HKII năm học 2023 – 2024 Câu 1: Cho \( a>0, b>0 \) và \( …
Placeholder

Chưa phân loại

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 2

  a) S $\qquad $ $MN$ và $AC$ chéo nhau.   b) Đ $\qquad $ $AP$ song song với $MC’$ nên $AP$ song song với mặt phẳng $(MB’C’)$.   c) Đ $\qquad $ $AP$ song song với $MC’$ và $AN$ song song với $MB’$ nên $(ANP) // (MB’C’)$.   d) S $\qquad $ $IJ$ là …
Placeholder

Tài liệu THPT

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 5

  a) Đ   b) S $\qquad $ Hàm số logarit có thể lấy giá trị âm, ví dụ trong hình vẽ $\log_a3=-1$   c) Đ $\qquad $ Trong hình vẽ $\log_a3=-1 ⇔ a^{-1}=3 ⇔ a=\dfrac13$.   Ngoài cách truyền thống như trên, ta có thể nhập $a=\dfrac13$ vào điểm có tọa độ $(3;-1)$ trên …
Placeholder

Tài liệu THPT

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 4

  a) Đ   b) Số học sinh đạt thành tích từ 17 đến dưới 21 giây (thuộc hai nửa đoạn) nên có tổng là 15, chưa đạt 50% $\qquad $S   c) $\qquad $Đ     d) Mở bảng tính, nhập liệu vào hai cột A và B: Tại D1 nhập $B5 – B4$ …
Placeholder

Tài liệu THPT

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 3

    a) Tập xác định $x\ne 4$ và $x^2-9\geqslant 0\qquad$ Đ   b) $\qquad$ Đ   c) $\approx 0\qquad $ Đ   d) $\qquad $S     1. Câu 1 2. Câu 2 3. Câu 3 4. Câu 4 5. Câu 5  
Placeholder

Toán lớp 11

Sử dụng tính năng FUNCTION để dự đoán dãy số quy nạp

Cho dãy số $\qquad \qquad a_1=0, a_{n+1}=\dfrac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}(a_n+1)\quad \forall n \geqslant 1.$ Tính $a_{2026}$     Xét số hạng thứ $n$ của dãy số: $a_n=\dfrac{(n-1)n}{(n+1)(n+2)}.(a_{n-1}+1)$.   Ta sử dụng tính năng FUNCTION như sau:     Hàm số:   Nhập số $0$ vào Ans   Lần lượt tính các giá trị $a_2, a_3, a_4,\dots, a_{10}$ để …
Placeholder

Tài liệu THPT

BỒ ĐỀ THI HKII LỚP 11

  • thaohlt
  • 19/03/2024
  • 81 lượt xem
BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 11 bộ đề thi học kì 2 lớp 11. Tài liệu bao gồm các đề thi học kì 2 và đáp án chi tiết:   Trích đề tham khảo HKII năm học 2023 – 2024 Câu 1: Cho \( a>0, b>0 \) và \( …
Placeholder

Chưa phân loại

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 2

  a) S $\qquad $ $MN$ và $AC$ chéo nhau.   b) Đ $\qquad $ $AP$ song song với $MC’$ nên $AP$ song song với mặt phẳng $(MB’C’)$.   c) Đ $\qquad $ $AP$ song song với $MC’$ và $AN$ song song với $MB’$ nên $(ANP) // (MB’C’)$.   d) S $\qquad $ $IJ$ là …
Placeholder

Tài liệu THPT

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 5

  a) Đ   b) S $\qquad $ Hàm số logarit có thể lấy giá trị âm, ví dụ trong hình vẽ $\log_a3=-1$   c) Đ $\qquad $ Trong hình vẽ $\log_a3=-1 ⇔ a^{-1}=3 ⇔ a=\dfrac13$.   Ngoài cách truyền thống như trên, ta có thể nhập $a=\dfrac13$ vào điểm có tọa độ $(3;-1)$ trên …
Placeholder

Tài liệu THPT

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 4

  a) Đ   b) Số học sinh đạt thành tích từ 17 đến dưới 21 giây (thuộc hai nửa đoạn) nên có tổng là 15, chưa đạt 50% $\qquad $S   c) $\qquad $Đ     d) Mở bảng tính, nhập liệu vào hai cột A và B: Tại D1 nhập $B5 – B4$ …
Placeholder

Tài liệu THPT

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 3

    a) Tập xác định $x\ne 4$ và $x^2-9\geqslant 0\qquad$ Đ   b) $\qquad$ Đ   c) $\approx 0\qquad $ Đ   d) $\qquad $S     1. Câu 1 2. Câu 2 3. Câu 3 4. Câu 4 5. Câu 5  
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết