Toán lớp 11

Showing 1–6 of 68 results

6
Placeholder

Toán lớp 11

GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN LOGARIT LỚP 11

 • thaohlt
 • 26/01/2024
 • 91 lượt xem
Đề bài: (Vân dụng trang 11 sách chân trời sáng tạo toán 11) Độ lớn $M$ của một trận động đất theo thang Richter được tính theo công thức $M=\log \frac{A}{A_{0}}$. Trong đó $A$ là biên độ lớn nhất ghi được bởi máy đo địa chấn, $A_{0}$ là biên độ tiêu chuẩn được sử dụng …
Placeholder

HSG Casio THPT

Về một bài toán dãy số quy nạp

Cho dãy số $\qquad \qquad a_1=0, a_{n+1}=\dfrac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}(a_n+1)\quad \forall n \geqslant 1.$ Tính $a_{2024}$     Bằng cách viết khoảng 10 số hạng đầu tiên của dãy, quan sát tử số và mẫu số, từ đó ta dự đoán số hạng tổng quát của dãy là: $$a_1=0, \ a_2=\dfrac16,\ a_n=\dfrac{12+\displaystyle\sum_{k=2}^{n-1}k(k+1)^2(k+2)}{n(n+1)^2(n+2)}\quad \forall n \geqslant 3$$   Việc …
Placeholder

Toán lớp 11

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 11

 • thaohlt
 • 06/12/2023
 • 480 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 11 có đáp án và lời giải. Tài liệu bao gồm 3 đề ôn   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

THPT

Dùng bảng tính để tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Khi ta dùng bảng tính để tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm, ta sẽ dùng luôn công thức đó để tính tứ phân vị thứ nhất và thứ ba.      Bước 1: Mở bảng tính và nhập liệu Bước 2: Đưa con trỏ qua C1, tính tần số tích luỹ   …
Placeholder

THPT

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Giả sử ta có mẫu số liệu ghép nhóm: $\ \ a_1\ \ $ $\ \ a_2\ \ $ $\ \ a_3\ \ $ $\ \ \dots \ \ $ $\ \ a_{m-1}\ \ $ $\ \ \color{blue}a_{\color{blue} m}\ \ $ $\ \ \color{blue}a_{\color{blue} m\color{blue}+\color{blue}1}\ \ $ $\ \ a_{m+2}\ \ $ $\ \ \dots\ …
Placeholder

THPT

Dùng bảng tính để tính tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Cho mẫu số liệu ghép nhóm $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots , a_{n}, a_{n+1}$ trên mỗi đoạn $[a_i,a_{i+1}]$ số liệu có tần số là $n_i\ (i=1,2,3\dots, n)$. Ta tính tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nói trên.    Sau đây là các công thức để tính tứ phân vị: $$Q_k=a_m+\displaystyle \left(\dfrac{k}{4}.n-c_{m-1}\right).\dfrac{a_{m+1}-a_m}{n_m} \qquad …
Placeholder

Toán lớp 11

GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN LOGARIT LỚP 11

 • thaohlt
 • 26/01/2024
 • 91 lượt xem
Đề bài: (Vân dụng trang 11 sách chân trời sáng tạo toán 11) Độ lớn $M$ của một trận động đất theo thang Richter được tính theo công thức $M=\log \frac{A}{A_{0}}$. Trong đó $A$ là biên độ lớn nhất ghi được bởi máy đo địa chấn, $A_{0}$ là biên độ tiêu chuẩn được sử dụng …
Placeholder

HSG Casio THPT

Về một bài toán dãy số quy nạp

Cho dãy số $\qquad \qquad a_1=0, a_{n+1}=\dfrac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}(a_n+1)\quad \forall n \geqslant 1.$ Tính $a_{2024}$     Bằng cách viết khoảng 10 số hạng đầu tiên của dãy, quan sát tử số và mẫu số, từ đó ta dự đoán số hạng tổng quát của dãy là: $$a_1=0, \ a_2=\dfrac16,\ a_n=\dfrac{12+\displaystyle\sum_{k=2}^{n-1}k(k+1)^2(k+2)}{n(n+1)^2(n+2)}\quad \forall n \geqslant 3$$   Việc …
Placeholder

Toán lớp 11

BỘ ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I LỚP 11

 • thaohlt
 • 06/12/2023
 • 480 lượt xem
BITEX EDU giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề ôn thi cuối học kỳ I của lớp 11 có đáp án và lời giải. Tài liệu bao gồm 3 đề ôn   Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

THPT

Dùng bảng tính để tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Khi ta dùng bảng tính để tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm, ta sẽ dùng luôn công thức đó để tính tứ phân vị thứ nhất và thứ ba.      Bước 1: Mở bảng tính và nhập liệu Bước 2: Đưa con trỏ qua C1, tính tần số tích luỹ   …
Placeholder

THPT

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Giả sử ta có mẫu số liệu ghép nhóm: $\ \ a_1\ \ $ $\ \ a_2\ \ $ $\ \ a_3\ \ $ $\ \ \dots \ \ $ $\ \ a_{m-1}\ \ $ $\ \ \color{blue}a_{\color{blue} m}\ \ $ $\ \ \color{blue}a_{\color{blue} m\color{blue}+\color{blue}1}\ \ $ $\ \ a_{m+2}\ \ $ $\ \ \dots\ …
Placeholder

THPT

Dùng bảng tính để tính tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Cho mẫu số liệu ghép nhóm $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots , a_{n}, a_{n+1}$ trên mỗi đoạn $[a_i,a_{i+1}]$ số liệu có tần số là $n_i\ (i=1,2,3\dots, n)$. Ta tính tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm nói trên.    Sau đây là các công thức để tính tứ phân vị: $$Q_k=a_m+\displaystyle \left(\dfrac{k}{4}.n-c_{m-1}\right).\dfrac{a_{m+1}-a_m}{n_m} \qquad …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết