Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 2

dshncau7

 

a) S $\qquad $ $MN$ và $AC$ chéo nhau.
 

b) Đ $\qquad $ $AP$ song song với $MC’$ nên $AP$ song song với mặt phẳng $(MB’C’)$.
 

c) Đ $\qquad $ $AP$ song song với $MC’$ và $AN$ song song với $MB’$ nên $(ANP) // (MB’C’)$.
 

d) S $\qquad $ $IJ$ là đường trung bình của hình thang $EFF’E’$ trong đó $F, F’$ lần lượt nằm trên $AC$ và $A’C”$. Ta có: $$IJ=\dfrac{EF+E’F’}{2}=\dfrac{1+\dfrac23}{2}=\dfrac56$$
 

Đáp án cho câu 2 là SĐĐS

 
 

  1. 1. Câu 1
  2. 2. Câu 2
  3. 3. Câu 3
  4. 4. Câu 4
  5. 5. Câu 5

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 4

  a) Đ   b) Số học sinh đạt thành tích từ 17 đến dưới …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết