Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 5

dshncau5

 

a) Đ
 
b) S $\qquad $ Hàm số logarit có thể lấy giá trị âm, ví dụ trong hình vẽ $\log_a3=-1$
 
c) Đ $\qquad $ Trong hình vẽ $\log_a3=-1 ⇔ a^{-1}=3 ⇔ a=\dfrac13$.
 

Ngoài cách truyền thống như trên, ta có thể nhập $a=\dfrac13$ vào điểm có tọa độ $(3;-1)$ trên đồ thị dshncau6a

Hoặc dùng Solver trên máy tính Casio 880-BTG

dshncau6

 
d) S $\qquad $Ta tìm nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_{\frac13}x>-2$
 
$ \log_{\frac13} >-2 ⇔ 0<x<\left(\dfrac13\right)^{-2}$.

Vì $x$ nguyên dương nên $1 \leqslant x\leqslant 8$, có 8 giá trị nguyên của $x$ thoả ycbt.
 
 

  1. 1. Câu 1
  2. 2. Câu 2
  3. 3. Câu 3
  4. 4. Câu 4
  5. 5. Câu 5

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 3

    a) Tập xác định $x\ne 4$ và $x^2-9\geqslant 0\qquad$ Đ   b) $\qquad$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết