TS. Nguyễn Thái Sơn

Showing 1–6 of 165 results

6
Placeholder

Chưa phân loại

Xây dựng dãy số quy nạp trên máy tính Casio fx-880BTG

  Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_1=1, u_2=3$ và $$u_n=2u_{n-1}-3u_{n-2}+n^2\quad (n \geqslant 3)$$ Tính $u_{39}, u_{40},u_{41}$.   Trên máy tính Casio fx-880BTG ta mở một bảng tính như sau:     1. Đánh số thứ tự từ 1 đến 41 ở cột A dùng để ánh xạ chỉ số $n$ vào …
Placeholder

Toán lớp 9

Dùng Máy tính Casio fx-880BTG khai căn một biểu thức chứa căn

  Viết kết quả cho phép tính $\ \sqrt{A\pm\sqrt{B}}$       Cơ sở lý luận: Ta muốn tìm hai số dương $x, y$ sao cho $$\left\lbrace\begin{array}{llll}x^2+y^2&=&A&(1)\\ 2xy&=&\sqrt{B}&(2)\end{array}\right.$$   Từ (2) suy ra $y=\dfrac{\sqrt{B}}{2x}$ thay vào (1): $x^2+\dfrac{B}{4x^2}=A\Leftrightarrow x^4-Ax^2+\left(\dfrac{\sqrt{B}}{2}\right)^2=0 $. Vậy $x^2$ và $y^2$ là hai nghiệm $x_1, x_2$ của phương trình bậc hai ta …
Placeholder

HSG Casio THCS

Đường tròn Ơ-le và áp dụng

  Cho tam giác $ABC$. Gọi $D, E, F$ lần lượt là chân đường cao hạ từ $A, B, C$ đến $BC, CA, AB.$ Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, CA, AB$ và $I, J, K$ lần lượt là trung điểm của $HA, HB, HC$ với $H$ là …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán Hình học (2) thi 10 chuyên 2022 TP HCM

  Lời giải:     Tam giác $AMI$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HI.HK=HA.HD\quad (1)$$ Tam giác $ABC$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HF.HC=HA.HD\quad (2)$$ Từ (1) và (2) suy ra $$HI.HK=HF.HC$$ Do đó tứ giác $IKFC$ nội tiếp.   Xét tam giác $EID$. Tứ giác $AFHE$ nội tiếp, suy ra $\widehat{E}_1=\widehat{A}_1$ (cùng …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán hình học đề thi chuyên 10 năm 2022 TP HCM

  Trên các diễn đàn đã có nhiều lời giải tham khảo, những lời giải đó dựa vào yếu tố ngoại lai, tức là vẽ thêm vào hình (thường là dành cho học sinh giỏi). Ở đây chúng tôi giới thiệu cách giải dựa vào yếu tố nội tại.     Ta giả sử cạnh …
Ruou Chivas 18

Lý-Hóa-Sinh

Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG giải bài toán nồng độ cồn trong máu.

  Công thức tính hàm lượng rượu trong máu đối với nam giới: $$C=\dfrac{1056x}{7W}$$ trong đó $W$(kg) là cân nặng của người uống và $x$ (g) là khối lượng rượu nguyên chất uống vào, $C$ đo bằng mg/dl (miligam trên đề-xi lít)   Trong trường hợp thay vì uống rượu mạnh, người đó uống bia …
Placeholder

Chưa phân loại

Xây dựng dãy số quy nạp trên máy tính Casio fx-880BTG

  Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_1=1, u_2=3$ và $$u_n=2u_{n-1}-3u_{n-2}+n^2\quad (n \geqslant 3)$$ Tính $u_{39}, u_{40},u_{41}$.   Trên máy tính Casio fx-880BTG ta mở một bảng tính như sau:     1. Đánh số thứ tự từ 1 đến 41 ở cột A dùng để ánh xạ chỉ số $n$ vào …
Placeholder

Toán lớp 9

Dùng Máy tính Casio fx-880BTG khai căn một biểu thức chứa căn

  Viết kết quả cho phép tính $\ \sqrt{A\pm\sqrt{B}}$       Cơ sở lý luận: Ta muốn tìm hai số dương $x, y$ sao cho $$\left\lbrace\begin{array}{llll}x^2+y^2&=&A&(1)\\ 2xy&=&\sqrt{B}&(2)\end{array}\right.$$   Từ (2) suy ra $y=\dfrac{\sqrt{B}}{2x}$ thay vào (1): $x^2+\dfrac{B}{4x^2}=A\Leftrightarrow x^4-Ax^2+\left(\dfrac{\sqrt{B}}{2}\right)^2=0 $. Vậy $x^2$ và $y^2$ là hai nghiệm $x_1, x_2$ của phương trình bậc hai ta …
Placeholder

HSG Casio THCS

Đường tròn Ơ-le và áp dụng

  Cho tam giác $ABC$. Gọi $D, E, F$ lần lượt là chân đường cao hạ từ $A, B, C$ đến $BC, CA, AB.$ Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, CA, AB$ và $I, J, K$ lần lượt là trung điểm của $HA, HB, HC$ với $H$ là …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán Hình học (2) thi 10 chuyên 2022 TP HCM

  Lời giải:     Tam giác $AMI$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HI.HK=HA.HD\quad (1)$$ Tam giác $ABC$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HF.HC=HA.HD\quad (2)$$ Từ (1) và (2) suy ra $$HI.HK=HF.HC$$ Do đó tứ giác $IKFC$ nội tiếp.   Xét tam giác $EID$. Tứ giác $AFHE$ nội tiếp, suy ra $\widehat{E}_1=\widehat{A}_1$ (cùng …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán hình học đề thi chuyên 10 năm 2022 TP HCM

  Trên các diễn đàn đã có nhiều lời giải tham khảo, những lời giải đó dựa vào yếu tố ngoại lai, tức là vẽ thêm vào hình (thường là dành cho học sinh giỏi). Ở đây chúng tôi giới thiệu cách giải dựa vào yếu tố nội tại.     Ta giả sử cạnh …
Ruou Chivas 18

Lý-Hóa-Sinh

Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG giải bài toán nồng độ cồn trong máu.

  Công thức tính hàm lượng rượu trong máu đối với nam giới: $$C=\dfrac{1056x}{7W}$$ trong đó $W$(kg) là cân nặng của người uống và $x$ (g) là khối lượng rượu nguyên chất uống vào, $C$ đo bằng mg/dl (miligam trên đề-xi lít)   Trong trường hợp thay vì uống rượu mạnh, người đó uống bia …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết