TS. Nguyễn Thái Sơn

Showing 1–6 of 157 results

6
Tetrahedron

THPT

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là hạn chế vẽ hình, hạn chế lý luận và chứng minh mà tập trung tính toán để có kết quả nhanh như mong muốn. Muốn làm được điều này, học sinh cần hai điều sau đây: Biết càng nhiều càng …
6

THCS

Định lý Simson và ứng dụng

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ và $M$ là một điểm trên đường tròn. Gọi $I, J, K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $M$ trên các cạnh $BC, CA, AB$. Khi đó 3 điểm $I, J, K$ thẳng hàng trên một đường thẳng mà ta gọi là đường thẳng …
IMG 0057 1

Chưa phân loại

VỀ MỘT BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Câu hỏi của một bạn gửi thầy Sơn về vấn đề chuyển kết quả từ số thập phân sang biểu thức chứa căn trên máy tính Casio fx 580VNX. Mời các bạn theo dõi và cho ý kiến đóng góp. Phương trình: $$(\sqrt3-3)x^2+4x+1+\sqrt3=0$$ Đây là trường hợp các hệ số phức tạp nên gần như …
Placeholder

THPT

Giải câu 41 minh họa 2022

  Ta có: $F(1)=F(0)+\displaystyle \int_0^1f(x)dx$ $f(x)=12.\dfrac{x^3}{3}+2x+C$ với $C=f(1)-12\times \dfrac13-2$   Vậy  $F(1)=$
Placeholder

THPT

Giải câu 46 minh họa 2022

  Xét ba vectơ  $\overrightarrow{k}=(0;0;1), \overrightarrow{OA}=(-4;-3;3), \overrightarrow{n}=(1;1;1)$ chỉ xét phương án A hoặc D. Tọa độ điểm A thỏa D. Vậy ta chọn D.
anhdaidien

THPT

Giải câu 45 Minh họa 2022

Ta có $y’=12(x+2)(x+1)(x-1)=12x^3+24x^2-12x-24 \Rightarrow y=3x^4+8x^3-6x^2-24x+d$ Lấy $y$ chia cho $y’$ ta có  thương $P(x)=\dfrac14x+\dfrac16$ và dư $R(x)=-7x^2-16x+d-4$ Vậy  phương trình  của parabol đi qua  ba điểm cực trị là   $y=-7x^2-16x+4+d$ Vậy diện tích hình phẳng $$S=\int_{-2}^1\left|3x^4+8x^3-6x^2-24x-(-7x^2-16x+4)\right|dx$$  
Tetrahedron

THPT

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là hạn chế vẽ hình, hạn chế lý luận và chứng minh mà tập trung tính toán để có kết quả nhanh như mong muốn. Muốn làm được điều này, học sinh cần hai điều sau đây: Biết càng nhiều càng …
6

THCS

Định lý Simson và ứng dụng

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ và $M$ là một điểm trên đường tròn. Gọi $I, J, K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $M$ trên các cạnh $BC, CA, AB$. Khi đó 3 điểm $I, J, K$ thẳng hàng trên một đường thẳng mà ta gọi là đường thẳng …
IMG 0057 1

Chưa phân loại

VỀ MỘT BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Câu hỏi của một bạn gửi thầy Sơn về vấn đề chuyển kết quả từ số thập phân sang biểu thức chứa căn trên máy tính Casio fx 580VNX. Mời các bạn theo dõi và cho ý kiến đóng góp. Phương trình: $$(\sqrt3-3)x^2+4x+1+\sqrt3=0$$ Đây là trường hợp các hệ số phức tạp nên gần như …
Placeholder

THPT

Giải câu 41 minh họa 2022

  Ta có: $F(1)=F(0)+\displaystyle \int_0^1f(x)dx$ $f(x)=12.\dfrac{x^3}{3}+2x+C$ với $C=f(1)-12\times \dfrac13-2$   Vậy  $F(1)=$
Placeholder

THPT

Giải câu 46 minh họa 2022

  Xét ba vectơ  $\overrightarrow{k}=(0;0;1), \overrightarrow{OA}=(-4;-3;3), \overrightarrow{n}=(1;1;1)$ chỉ xét phương án A hoặc D. Tọa độ điểm A thỏa D. Vậy ta chọn D.
anhdaidien

THPT

Giải câu 45 Minh họa 2022

Ta có $y’=12(x+2)(x+1)(x-1)=12x^3+24x^2-12x-24 \Rightarrow y=3x^4+8x^3-6x^2-24x+d$ Lấy $y$ chia cho $y’$ ta có  thương $P(x)=\dfrac14x+\dfrac16$ và dư $R(x)=-7x^2-16x+d-4$ Vậy  phương trình  của parabol đi qua  ba điểm cực trị là   $y=-7x^2-16x+4+d$ Vậy diện tích hình phẳng $$S=\int_{-2}^1\left|3x^4+8x^3-6x^2-24x-(-7x^2-16x+4)\right|dx$$  
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết