SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN THÔNG KÊ

  • 02/12/2022
  • 4,392 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Hãy tìm số trung bình, trung vị, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sau:

5 2

 

Lời giải

Mở tính năng thống kê trong máy tính Fx-880BTG.

1

2

Bật cột tần số.

1 1

2 1

Nhập số liệu của mẫu.

Nhập giá trị của mẫu.

1 2

4 1

 

Nhập tần số của mẫu.

1 3

4

Tính toán các giá trị đặc trưng đo xu thế trung tâm và mức độ phân tán của mẫu.

1 4

2 3

3

Quan sát kết quả ta dễ dàng thấy:

– Số trung bình: $\bar{x}=27,04$

– Số trung vị: $Med=27$

– Tứ phân vị thứ nhất: $Q_{1}=26$

– Tứ phân vị thứ hai: $Q_{2}=Med=27$

– Tứ phân vị thứ ba: $Q_{3}=28$

– Phương sai của mẫu: $\sigma ^{2}x=1,2384$

– Độ lệch chuẩn của mẫu: $\sigma x\approx 1,1128$

 

Lưu ý:

Ký hiệu của phương sai và độ lệch chuẩn của máy Fx-880BTG khác với sách giáo khoa.

5 1

Kết Luận:

Ngoài các số đặc trưng trên, máy tính fx-880BTG còn hỗ trợ tính nhiều giá trị đặc trưng khác như: Tổng của các giá trị ($\Sigma x$), tổng bình phương của các giá trị ($\Sigma x^{2}$), phương sai hiệu chỉnh ($S^{2}x$), độ lệch chuẩn hiệu dụng ($Sx$), tổng tần số ($n$), giá trị nhỏ nhất (Min($x$)), giá trị lớn nhất (Max($x$)).

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 2

  a) S $\qquad $ $MN$ và $AC$ chéo nhau.   b) Đ $\qquad $ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết