Bài toán tìm số tự nhiên lớn nhất có n chữ số

Bài 1: Tìm số tự nhiên lớn nhất có $10$ chữ số , biết khi chia số đó cho $2011; 2012; 2013$. Thì có số dư lần lượt là $1801; 804; 717$
Bài giải:

Theo đề bài ta có

$2011A+1801=2012B+804=2013C+717$

$A, B, C$là các số nguyên dương. Ta thấy $C$ có kết quả nhỏ nhất nên ta dò từ $C$.

$\dfrac{999999999}{2013}=4967709,885$

18

Vậy ta dò từ số $4967709$ trở xuống

Ta ghi vào máy

$C=C-1:\dfrac{2013C-1084}{2011}:\dfrac{2013C-87}{2012}:2013C+717$

19

ẤN CALC nhập $C=4967710$ và ấn $=$ cho tới khi các kết quả đều là số nguyên dương.

Ta được kết quả $9987860544$

Bài 2: Tìm số tự nhiên lớn nhất có $3$ chữ số biết rằng khi chia chữ số đó cho các số: $15; 18; 25$ thì được các số dư lần lượt là: $5; 8; 15$.

Bài giải:

Theo đề bài ta có

$15A+5=18B+8=25C+15$                 $(1)$

$A,B,C$ là các số nguyên dương. Ta thấy $C$ có kết quả nhỏ nhất nên ta dò từ $C$.

$\dfrac{999}{25}=39,96$

21

Vậy ta dò từ số $39$ trở xuống

Từ $(1)$ ta rút ra được các hệ số:

$A=\dfrac{25C+10}{15}$

$B=\dfrac{25C+7}{18}$

$\rightarrow{\dfrac{25C+10}{15}=\dfrac{25C+7}{18}=25C+15}$

Ta ghi vào máy

$C=C-1:\dfrac{25C+10}{15}:\dfrac{25C+7}{18}:25C+15$

22

ẤN CALC nhập $C=39$ và ấn $=$ cho tới khi các kết quả đều là số nguyên thì ta dừng lại.

Và ta có kết quả lần lượt là: $59; 49; 890$

Vậy số cần tìm là $890$.

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng Phương pháp tọa độ giải bài thi HSG Casio 2022

  Đây là bài thi thuộc khối THCS. Vì chúng ta đã biết phương trình …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết