GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ TAM GIÁC

Bài viết này chia sẻ lại 1 tài liệu khá hay của thầy Trần Văn Toàn về kĩ thuật tính thể tích 1 số khôi gần lăng trụ của tam giác giành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về bộ môn hình học.

khoi gan lang tru 1 khoi gan lang tru 2 khoi gan lang tru 3 khoi gan lang tru 4 khoi gan lang tru 5 khoi gan lang tru 6 khoi gan lang tru 7 khoi gan lang tru 8 khoi gan lang tru 9 khoi gan lang tru 10 khoi gan lang tru 11 khoi gan lang tru 12 khoi gan lang tru 13 khoi gan lang tru 14 khoi gan lang tru 15 khoi gan lang tru 16 khoi gan lang tru 17 khoi gan lang tru 18 khoi gan lang tru 19 khoi gan lang tru 20 khoi gan lang tru 21 khoi gan lang tru 22 khoi gan lang tru 23 khoi gan lang tru 25       khoi gan lang tru 25 1

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

Câu 8

  $f'(x)=0\Leftrightarrow -3x^2-6x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=0\\ x=-2\ \text{(loại)}\end{array}\right.$   $f(0)=m, f(1)=m-4, f(-1)=m-2$   $\displaystyle\min_{x\in [-1;1]}f(x)=m-4=1\Leftrightarrow m=5$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết