Toán lớp 12

Showing 1–6 of 302 results

6
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách chân trời sáng tạo (Kế hoạch tài chánh các nhân)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12 BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO     VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG   Đối chiếu:   VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG   VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   Đối chiếu:   VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   VẬN HÀNH TRÊN …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách chân trời sáng tạo (Tín dụng - Vay nợ)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12 BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO     VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA Tiền lãi tính theo dư nợ ban đầu nên hoạt động vay nợ này theo phương thức lãi đơn. Trong Geogebra, XCAS quy ước lãi đơn là lãi kép 1 kỳ hạn và lãi suất tính đủ …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM Chân trời sáng tạo (Tiền tệ - Lãi suất)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12 BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO       VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   Trong Geogebra, CAS không có cú pháp tính lãi đơn. Do đó ta quy ước: lãi đơn là lãi kép một kỳ hạn. Trong trường hợp này kỳ-hạn-phát-sinh-lãi là bao nhiêu không ảnh hưởng tới …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách Kết nối tri thức (Tín dụng-Vay nợ)

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh CÁC BÀI TOÁN TRONG SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC   Ví dụ trang 57 a) b) Đối chiếu:   Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG a)   b)     2. Vay trả góp   Cú pháp trong geogebra:     Với bài …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM Kết nối tri thức (tiếp theo và hết)

•   Vận hành trên màn hình CAS của Geobebra (gọi cú pháp và bỏ hai tham số cuối cùng)   Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG. Áp dụng công thức (SGK KNTT) $A=P\left[\dfrac{(1+i)^n-1}{i}\right]$ Theo thông lệ quốc tế của thuật ngữ TVM thì công thức trên sẽ viết lại là: $$\text{FV}=\text{PMT} \left[\dfrac{(1+r)^n-1}{r}\right]$$   …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách Kết nối tri thức (Tiền tệ-Lãi suất)

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh CÁC BÀI TOÁN TRONG SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC   •   Ví dụ trang 50 VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA Cú pháp: Nhập Futu, sau đó dùng tính năng autocompletion (Bấm Enter)     Số cuối cùng của cú pháp ta nhập số $0$ …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách chân trời sáng tạo (Kế hoạch tài chánh các nhân)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12 BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO     VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG   Đối chiếu:   VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   VẬN HÀNH TRÊN CASIO fx-880BTG   VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   Đối chiếu:   VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   VẬN HÀNH TRÊN …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách chân trời sáng tạo (Tín dụng - Vay nợ)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12 BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO     VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA Tiền lãi tính theo dư nợ ban đầu nên hoạt động vay nợ này theo phương thức lãi đơn. Trong Geogebra, XCAS quy ước lãi đơn là lãi kép 1 kỳ hạn và lãi suất tính đủ …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM Chân trời sáng tạo (Tiền tệ - Lãi suất)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 12 BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO       VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA   Trong Geogebra, CAS không có cú pháp tính lãi đơn. Do đó ta quy ước: lãi đơn là lãi kép một kỳ hạn. Trong trường hợp này kỳ-hạn-phát-sinh-lãi là bao nhiêu không ảnh hưởng tới …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách Kết nối tri thức (Tín dụng-Vay nợ)

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh CÁC BÀI TOÁN TRONG SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC   Ví dụ trang 57 a) b) Đối chiếu:   Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG a)   b)     2. Vay trả góp   Cú pháp trong geogebra:     Với bài …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM Kết nối tri thức (tiếp theo và hết)

•   Vận hành trên màn hình CAS của Geobebra (gọi cú pháp và bỏ hai tham số cuối cùng)   Vận hành trên máy tính Casio fx-880BTG. Áp dụng công thức (SGK KNTT) $A=P\left[\dfrac{(1+i)^n-1}{i}\right]$ Theo thông lệ quốc tế của thuật ngữ TVM thì công thức trên sẽ viết lại là: $$\text{FV}=\text{PMT} \left[\dfrac{(1+r)^n-1}{r}\right]$$   …
Placeholder

Toán lớp 12

TVM bộ sách Kết nối tri thức (Tiền tệ-Lãi suất)

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh CÁC BÀI TOÁN TRONG SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC   •   Ví dụ trang 50 VẬN HÀNH TRONG GEOGEBRA Cú pháp: Nhập Futu, sau đó dùng tính năng autocompletion (Bấm Enter)     Số cuối cùng của cú pháp ta nhập số $0$ …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết