Toán lớp 12

Showing 1–6 of 245 results

6
Placeholder

THPT

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG GIÁ TRỊ TRÊN MÁY CASIO FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TÌM GTLN, GTNN

 • thaohlt
 • 12/09/2022
 • 201 lượt xem
Câu 1: Tìm GTLN của hàm số $y=\dfrac{2x^2+3x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$. A. $3$.             B. $\dfrac{17}{3}$.             C.$6$.             D. $5$.   Lời giải   Bước 1: Chọn phương thức tính toán Bảng giá trị.   Bước 2: Nhập hàm số $f(x)=\dfrac{2x^2+3x+3}{x+1}$.   …
nen

Tài liệu THPT

Cách tìm ra nghiệm đơn và nghiệm kép trong phương trình bậc 3

 • thaohlt
 • 11/08/2022
 • 829 lượt xem
Ví dụ minh hoạ: Tìm số điểm cực tiểu của hàm số $f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{4}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2-2x+4$ A. 3                       B. 2                          C. 1.                        D. 0. Lời …
download

THPT

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

 • thaohlt
 • 27/07/2022
 • 54 lượt xem
ĐỀ BÀI: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S$ tâm $I(1;4;2)$ bán kính bằng $2$. Gọi $M,N$ là hai điểm lần lượt thuộc hai trục Ox, Oy sao cho đường thẳng MN tiếp xúc với $(S)$, đồng thời mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OIMN$ có bán kính bằng $\dfrac{7}{2}$. Gọi $A$ là tiếp …
Placeholder

THPT

GIẢI BẤT PHƯƠNG MŨ TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

 • thaohlt
 • 26/07/2022
 • 126 lượt xem
ĐỀ BÀI: Có bao nhiêu số nguyên dương $a$ sao cho ứng với mỗi $a$ có đúng hai số nguyên $b$ thỏa mãn $(3^b-3)(a.2^b-16)<0?$ HƯỚNG DẪN GIẢI $(3^b-3)(a.2^b-16)<0$ $\Leftrightarrow{(3^b-3^1)[2^b-2^{\log_{2}( \dfrac{16}{a} )}]}<0$ $\Leftrightarrow{(b-1)[b-{\log_{2}( \dfrac{16}{a} )}]}<0$ $\Leftrightarrow{\left[\begin{matrix}{1<b<\log_{2}( \dfrac{16}{a} ),\hspace{1cm}nếu\hspace{2mm}1<\log_{2}( \dfrac{16}{a} )\\\log_{2}( \dfrac{16}{a} )<b<1,\hspace{1cm}nếu\hspace{2mm}1>\log_{2}( \dfrac{16}{a} )}\end{matrix}\right.}$ ycbt$\hspace{5mm}\Leftrightarrow{\left[\begin{matrix}{3<\log_{2}( \dfrac{16}{a} ) \leq {4},\\-2 \leq {}\log_{2}( \dfrac{16}{a} )<-1}\end{matrix}\right.}$ $\Rightarrow{\left[\begin{matrix}{1\leq{a}<2\\32<a \leq{}64}\end{matrix}\right.}$ Vậy …
Placeholder

THPT

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG GIÁ TRỊ TRÊN MÁY CASIO FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TÌM GTLN, GTNN

 • thaohlt
 • 12/09/2022
 • 201 lượt xem
Câu 1: Tìm GTLN của hàm số $y=\dfrac{2x^2+3x+3}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$. A. $3$.             B. $\dfrac{17}{3}$.             C.$6$.             D. $5$.   Lời giải   Bước 1: Chọn phương thức tính toán Bảng giá trị.   Bước 2: Nhập hàm số $f(x)=\dfrac{2x^2+3x+3}{x+1}$.   …
nen

Tài liệu THPT

Cách tìm ra nghiệm đơn và nghiệm kép trong phương trình bậc 3

 • thaohlt
 • 11/08/2022
 • 829 lượt xem
Ví dụ minh hoạ: Tìm số điểm cực tiểu của hàm số $f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{4}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2-2x+4$ A. 3                       B. 2                          C. 1.                        D. 0. Lời …
download

THPT

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

 • thaohlt
 • 27/07/2022
 • 54 lượt xem
ĐỀ BÀI: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S$ tâm $I(1;4;2)$ bán kính bằng $2$. Gọi $M,N$ là hai điểm lần lượt thuộc hai trục Ox, Oy sao cho đường thẳng MN tiếp xúc với $(S)$, đồng thời mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OIMN$ có bán kính bằng $\dfrac{7}{2}$. Gọi $A$ là tiếp …
Placeholder

THPT

GIẢI BẤT PHƯƠNG MŨ TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN TOÁN

 • thaohlt
 • 26/07/2022
 • 126 lượt xem
ĐỀ BÀI: Có bao nhiêu số nguyên dương $a$ sao cho ứng với mỗi $a$ có đúng hai số nguyên $b$ thỏa mãn $(3^b-3)(a.2^b-16)<0?$ HƯỚNG DẪN GIẢI $(3^b-3)(a.2^b-16)<0$ $\Leftrightarrow{(3^b-3^1)[2^b-2^{\log_{2}( \dfrac{16}{a} )}]}<0$ $\Leftrightarrow{(b-1)[b-{\log_{2}( \dfrac{16}{a} )}]}<0$ $\Leftrightarrow{\left[\begin{matrix}{1<b<\log_{2}( \dfrac{16}{a} ),\hspace{1cm}nếu\hspace{2mm}1<\log_{2}( \dfrac{16}{a} )\\\log_{2}( \dfrac{16}{a} )<b<1,\hspace{1cm}nếu\hspace{2mm}1>\log_{2}( \dfrac{16}{a} )}\end{matrix}\right.}$ ycbt$\hspace{5mm}\Leftrightarrow{\left[\begin{matrix}{3<\log_{2}( \dfrac{16}{a} ) \leq {4},\\-2 \leq {}\log_{2}( \dfrac{16}{a} )<-1}\end{matrix}\right.}$ $\Rightarrow{\left[\begin{matrix}{1\leq{a}<2\\32<a \leq{}64}\end{matrix}\right.}$ Vậy …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết