Toán lớp 12

Showing 1–6 of 278 results

6
Placeholder

Toán lớp 12

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ với nghiệm thập phân để giải câu VDC đề thi TNPT.

  1. Lưu biểu thức $f(x,y)$ đã cho vào biến nhớ f(x) sau khi đã hoán đổi vai trò của chữ $x$ và chữ $y$: Bấm vào VARIABLE lấy 1000 lưu vào biến y (tức là cho $x=1000$ trong phương trình gốc) 2. Gọi Solver giải phương trình $f(x)=0$ 3. Bấm HOME nhiều lần để …
Placeholder

HSG Casio THPT

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một biểu thức $f(x,y)=0$. Bài toán yêu cầu chúng ta xác định cụ thể $x$ và $y$ để một biểu thức $g(x,y)$ nào đó là lớn nhất hay nhỏ nhất.   Đề thi MH 2024:   Đề thi năm 2017   …
Placeholder

Toán lớp 12

Sử dụng MT Casio fx-880BTG giải câu 50 đề thi minh hoạ

  Hình nón có đỉnh $A(2;3;0)$, trục của nó đi qua $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(P):2x+y+2z-1=0$ vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n}=(2;1;2)$. Vì $d(A,(P))=2$ và đường sinh bằng $5$ nên góc giữa trục và đường sinh của hình nón bằng $\arccos\dfrac25$. Ta lấy một điểm $X(x;y;z)$ trong không gian. $\overrightarrow{AX}=(x-2;y-3;z)$. Điểm $X$ thuộc mặt …
Placeholder

Toán lớp 12

Giải câu 49 đề minh hoạ của BGD và ĐT

  Ta có: $g'(x)=(-3x^2+6x)f'(-x^3+3x^2+m)$ $g'(x)=0 ⇔ \left[\begin{array}{ll}-3x^2+6x=0 &(1)\\ f'(-x^3+3x^2+m)=0 &(2) \end{array} \right.$ Phương trình (1) có đung một nghiệm thuộc khoảng $(1;4)$ đó là $x=2$. $(2) ⇔ \left[\begin{array}{l}-x^3+3x^2+m=-1\\ -x^3+3x^2+m=4\end{array} \right. ⇔ \left[\begin{array}{l}m=x^3-3x^2-1\\ m=x^3-3x^2+4\end{array} \right.$ Vẽ đồ thị của hai hàm số $y=x^3-3x^2-1$ và $y=x^3-3x^2+4$ trên cùng một hệ trục toạ độ với $x \in [1;4]$. …
Placeholder

Toán lớp 12

Giải câu 48 đề thi minh hoạ của BGD và ĐT

  Chọn hệ trục toạ độ $Oxy$ gốc $O\equiv B$, tia $Ox$ qua $C$, tia $Oy$ đi qua $A$. Phương trình các cung tròn: $\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+y^2=1\\ x < 1\end{array} \right. ⇔ x=1-\sqrt{1-y^2}$   $\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+(y-2)^2=1\\ x > 1\end{array} \right. ⇔ x=1+\sqrt{1-(y-2)^2}$ Quay hình phẳng một vòng xung quanh truc $Oy$ thể tích vật thể tròn xoay được …
Placeholder

Toán lớp 12

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ với nghiệm thập phân để giải câu VDC đề thi TNPT.

  1. Lưu biểu thức $f(x,y)$ đã cho vào biến nhớ f(x) sau khi đã hoán đổi vai trò của chữ $x$ và chữ $y$: Bấm vào VARIABLE lấy 1000 lưu vào biến y (tức là cho $x=1000$ trong phương trình gốc) 2. Gọi Solver giải phương trình $f(x)=0$ 3. Bấm HOME nhiều lần để …
Placeholder

HSG Casio THPT

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một biểu thức $f(x,y)=0$. Bài toán yêu cầu chúng ta xác định cụ thể $x$ và $y$ để một biểu thức $g(x,y)$ nào đó là lớn nhất hay nhỏ nhất.   Đề thi MH 2024:   Đề thi năm 2017   …
Placeholder

Toán lớp 12

Sử dụng MT Casio fx-880BTG giải câu 50 đề thi minh hoạ

  Hình nón có đỉnh $A(2;3;0)$, trục của nó đi qua $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(P):2x+y+2z-1=0$ vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n}=(2;1;2)$. Vì $d(A,(P))=2$ và đường sinh bằng $5$ nên góc giữa trục và đường sinh của hình nón bằng $\arccos\dfrac25$. Ta lấy một điểm $X(x;y;z)$ trong không gian. $\overrightarrow{AX}=(x-2;y-3;z)$. Điểm $X$ thuộc mặt …
Placeholder

Toán lớp 12

Giải câu 49 đề minh hoạ của BGD và ĐT

  Ta có: $g'(x)=(-3x^2+6x)f'(-x^3+3x^2+m)$ $g'(x)=0 ⇔ \left[\begin{array}{ll}-3x^2+6x=0 &(1)\\ f'(-x^3+3x^2+m)=0 &(2) \end{array} \right.$ Phương trình (1) có đung một nghiệm thuộc khoảng $(1;4)$ đó là $x=2$. $(2) ⇔ \left[\begin{array}{l}-x^3+3x^2+m=-1\\ -x^3+3x^2+m=4\end{array} \right. ⇔ \left[\begin{array}{l}m=x^3-3x^2-1\\ m=x^3-3x^2+4\end{array} \right.$ Vẽ đồ thị của hai hàm số $y=x^3-3x^2-1$ và $y=x^3-3x^2+4$ trên cùng một hệ trục toạ độ với $x \in [1;4]$. …
Placeholder

Toán lớp 12

Giải câu 48 đề thi minh hoạ của BGD và ĐT

  Chọn hệ trục toạ độ $Oxy$ gốc $O\equiv B$, tia $Ox$ qua $C$, tia $Oy$ đi qua $A$. Phương trình các cung tròn: $\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+y^2=1\\ x < 1\end{array} \right. ⇔ x=1-\sqrt{1-y^2}$   $\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+(y-2)^2=1\\ x > 1\end{array} \right. ⇔ x=1+\sqrt{1-(y-2)^2}$ Quay hình phẳng một vòng xung quanh truc $Oy$ thể tích vật thể tròn xoay được …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết