HSG Casio THPT

Showing 1–6 of 56 results

6
Placeholder

HSG Casio THPT

Dùng bảng tính xây dựng dãy số quy nạp

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi HSG MTCT cấp tỉnh (thành phố) chúng ta ôn lại cách xử lý dãy số quy nạp trên MT CASIO fx-880BTG Bài toán kỳ này: Nhận xét rằng biểu thức quy nạp nói trên có thể viết lại dưới dạng một biểu thức như sau: $$u_{n+2}=\dfrac{1-(-1)^{n+2}}{2}(3u_{n+1}-2u_n)+\dfrac{1-(-1)^{n+1}}{2}(2u_{n+1}+3u_n-1)$$ với $n …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ TRUY HỒI TRONG ĐỀ THI HSG MTCT

 • thaohlt
 • 03/10/2023
 • 1,190 lượt xem
Đề bài: Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ và $u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$. Tính (ghi kết quả chính xác) $S_{23}$   Lời giải Mở tính năng bảng tính     Nhập số hạng vào cột $A$ Nhập $1$ vào ô $A1$ Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula) Dạng (Form) = $A1+1$ Phạm vi …
Placeholder

HSG Casio THPT

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối tứ diện

Độ dài các đoạn $IA, IB, IC$ như bài đã đăng: Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12 Sau đây ta tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$ theo công thức $$R=\dfrac{S}{6V}$$ trong đó $V$ là thể tích của khối tứ diện còn …
Placeholder

HSG Casio THPT

Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12

  Cho tam giác $ABC$. Trên cạnh $BC$ ta lấy điểm $M$ và trên cạnh $AC$ ta lấy điểm $D$. Cho biết $\dfrac{MB}{MC}=a$ và $\dfrac{DC}{DA}=b$. Gọi $I$ là giao điểm của $AM$ và $BD$. Tính $IA, IB$. Từ đó tính $IC$.     Đây là loại toán hình học thường cho thi các năm từ …
Placeholder

HSG Casio THPT

Sử dụng liên hoàn các công cụ của máy tính Casio fx-880BTG

  Công cụ 1: Dùng tính năng Function Gọi Function – Define f(x) rồi nhập hàm số f(x) vào biến nhớ: Công cụ 2: Dùng Solver giải phương trình $y’=0$ tìm cực trị. Gọi Equation – Sover rồi nhập phương trình $y’=0$ Ra lệnh giải phương trình ta được nghiệm thứ nhất lưu vào A: …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

 • thaohlt
 • 16/11/2022
 • 1,916 lượt xem
Bài toán 1: Cho dãy số có số hạng tổng quát $U_{n}=n(2^{n}-1)$. Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên của dãy số. Lời giải Bước 1: Mở bảng tính. Bước 2: Tạo danh sách 20 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$. Bước 3: Lưu hàm số tổng …
Placeholder

HSG Casio THPT

Dùng bảng tính xây dựng dãy số quy nạp

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi HSG MTCT cấp tỉnh (thành phố) chúng ta ôn lại cách xử lý dãy số quy nạp trên MT CASIO fx-880BTG Bài toán kỳ này: Nhận xét rằng biểu thức quy nạp nói trên có thể viết lại dưới dạng một biểu thức như sau: $$u_{n+2}=\dfrac{1-(-1)^{n+2}}{2}(3u_{n+1}-2u_n)+\dfrac{1-(-1)^{n+1}}{2}(2u_{n+1}+3u_n-1)$$ với $n …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ TRUY HỒI TRONG ĐỀ THI HSG MTCT

 • thaohlt
 • 03/10/2023
 • 1,190 lượt xem
Đề bài: Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ và $u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$. Tính (ghi kết quả chính xác) $S_{23}$   Lời giải Mở tính năng bảng tính     Nhập số hạng vào cột $A$ Nhập $1$ vào ô $A1$ Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula) Dạng (Form) = $A1+1$ Phạm vi …
Placeholder

HSG Casio THPT

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối tứ diện

Độ dài các đoạn $IA, IB, IC$ như bài đã đăng: Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12 Sau đây ta tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$ theo công thức $$R=\dfrac{S}{6V}$$ trong đó $V$ là thể tích của khối tứ diện còn …
Placeholder

HSG Casio THPT

Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12

  Cho tam giác $ABC$. Trên cạnh $BC$ ta lấy điểm $M$ và trên cạnh $AC$ ta lấy điểm $D$. Cho biết $\dfrac{MB}{MC}=a$ và $\dfrac{DC}{DA}=b$. Gọi $I$ là giao điểm của $AM$ và $BD$. Tính $IA, IB$. Từ đó tính $IC$.     Đây là loại toán hình học thường cho thi các năm từ …
Placeholder

HSG Casio THPT

Sử dụng liên hoàn các công cụ của máy tính Casio fx-880BTG

  Công cụ 1: Dùng tính năng Function Gọi Function – Define f(x) rồi nhập hàm số f(x) vào biến nhớ: Công cụ 2: Dùng Solver giải phương trình $y’=0$ tìm cực trị. Gọi Equation – Sover rồi nhập phương trình $y’=0$ Ra lệnh giải phương trình ta được nghiệm thứ nhất lưu vào A: …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

 • thaohlt
 • 16/11/2022
 • 1,916 lượt xem
Bài toán 1: Cho dãy số có số hạng tổng quát $U_{n}=n(2^{n}-1)$. Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên của dãy số. Lời giải Bước 1: Mở bảng tính. Bước 2: Tạo danh sách 20 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$. Bước 3: Lưu hàm số tổng …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết