Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 4

dshncau4

 

a) Đ
 
b) Số học sinh đạt thành tích từ 17 đến dưới 21 giây (thuộc hai nửa đoạn) nên có tổng là 15, chưa đạt 50% $\qquad $S
 
c)
dshncau4a

dshncau4b dshncau4c $\qquad $Đ
 

 
d) Mở bảng tính, nhập liệu vào hai cột A và B:
dshncau4dm

Tại D1 nhập $B5 – B4$ , tại D2 nhập $D1+B5-B6$ hoặc không trừ cũng được

Tại C5 nhập $A3+D1/D2*2$. Kết quả mốt sẽ bằng: dshncau4dh 1 $\qquad$ Đ
 

Đáp án cho Câu 4 là ĐSĐĐ

Lưu ý: nếu không dùng bảng tính học sinh có thể sử dụng công thức:
$$M_0=23+\dfrac{15-7}{15-7+15-0}\times 2$$

Thế mạnh của việc sử dụng bảng tính là dùng để tính tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

 

 
 

  1. 1. Câu 1
  2. 2. Câu 2
  3. 3. Câu 3
  4. 4. Câu 4
  5. 5. Câu 5

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 5

  a) Đ   b) S $\qquad $ Hàm số logarit có thể lấy giá …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết