Chưa phân loại

Showing 1–6 of 171 results

6
Placeholder

Chưa phân loại

Hình học không gian

GIẢI Vì $(SBC)\perp (ABC)$ và cắt nhau theo giao tuyến $BC$ nên ta hạ $SH\perp$ suy ra $SH\perp (ABC)$, nghĩa là $SH$ là đường cao của hình chóp. Vì tam giác $SBC$ nhọn nên $H$ thuộc đoạn $BC$. Hạ $HI\perp AC$. Vì $AC\perp HI, AC\perp SH$ nên $AC\perp SI$. Vậy $\widehat{SIH}=60^\circ$ là góc tạo bởi …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ nguyên và thỏa $1\leqslant x\leqslant \sqrt{36000}\approx 189,7$. Ta xác định $x$ sao cho $f(x)=\dfrac{36000}{x^2}$ nhận giá trị nguyên (đó là số các hình vuông tạo thành). Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG chế độ lập bảng một hàm số $f(x)=\dfrac{36000}{x^2}$ …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 12

  Với $m$ nguyên dương ta có: $$m\sin\big[(x+2m)\pi\big]=x\Leftrightarrow \sin(\pi x)=\dfrac{x}{m}$$ Do các hàm số $y=\sin(\pi x)$ và $y=\dfrac{x}{m}$ đều là hàm lẻ nên ta chỉ cần tìm điều kiện để phương trình đã cho có đúng 5 nghiệm dương phân biệt. Phác thảo đồ thị Ta thấy chỉ có $m=5\ ; \ m=6$ ứng với …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 11

  Ký hiệu kích thước hình chữ nhật đáy là $d$ và $r$.Ta có: $V=d\times r\times 2r=3,2\Rightarrow d=\dfrac{1,6}{r^2}$ Diện tích xung quanh của bể cá (không tính nắp) là: $$S=S_{xq}+S_{\text{đáy}}=2(d+r)\times 2r+d\times r=\dfrac{8}{r}+4r^2=\dfrac{4}{r}+\dfrac{4}{r}+4r^2$$ Áp dụng BĐT Cauchy: $$S\geqslant 3\sqrt[3]{\dfrac{4}{r}.\dfrac{4}{r}.4r^2}=12$$ Xảy ra dấu bằng khi và chỉ khi $\dfrac{4}{r}=4r^2\Leftrightarrow r=1$. Do đó diện tích kính bé nhất …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 10

    Thể tích khối gỗ cần dùng:   Diện tích bề mặt gỗ cần sơn:   Diện tích bìa cứng cần dùng:    
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 9

  Hướng dẫn:   1) $I$ cách đều 5 điểm $S, A, B, C, D$ nên tất nhiên $I$ cách đều $S, A, C$.   2) $I$ thuộc trục đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABCD$ nên $I$ thuộc đường thẳng $SE$.   3) Điểm cách đều các mặt của hình chóp (nếu có) là …
Placeholder

Chưa phân loại

Hình học không gian

GIẢI Vì $(SBC)\perp (ABC)$ và cắt nhau theo giao tuyến $BC$ nên ta hạ $SH\perp$ suy ra $SH\perp (ABC)$, nghĩa là $SH$ là đường cao của hình chóp. Vì tam giác $SBC$ nhọn nên $H$ thuộc đoạn $BC$. Hạ $HI\perp AC$. Vì $AC\perp HI, AC\perp SH$ nên $AC\perp SI$. Vậy $\widehat{SIH}=60^\circ$ là góc tạo bởi …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ nguyên và thỏa $1\leqslant x\leqslant \sqrt{36000}\approx 189,7$. Ta xác định $x$ sao cho $f(x)=\dfrac{36000}{x^2}$ nhận giá trị nguyên (đó là số các hình vuông tạo thành). Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG chế độ lập bảng một hàm số $f(x)=\dfrac{36000}{x^2}$ …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 12

  Với $m$ nguyên dương ta có: $$m\sin\big[(x+2m)\pi\big]=x\Leftrightarrow \sin(\pi x)=\dfrac{x}{m}$$ Do các hàm số $y=\sin(\pi x)$ và $y=\dfrac{x}{m}$ đều là hàm lẻ nên ta chỉ cần tìm điều kiện để phương trình đã cho có đúng 5 nghiệm dương phân biệt. Phác thảo đồ thị Ta thấy chỉ có $m=5\ ; \ m=6$ ứng với …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 11

  Ký hiệu kích thước hình chữ nhật đáy là $d$ và $r$.Ta có: $V=d\times r\times 2r=3,2\Rightarrow d=\dfrac{1,6}{r^2}$ Diện tích xung quanh của bể cá (không tính nắp) là: $$S=S_{xq}+S_{\text{đáy}}=2(d+r)\times 2r+d\times r=\dfrac{8}{r}+4r^2=\dfrac{4}{r}+\dfrac{4}{r}+4r^2$$ Áp dụng BĐT Cauchy: $$S\geqslant 3\sqrt[3]{\dfrac{4}{r}.\dfrac{4}{r}.4r^2}=12$$ Xảy ra dấu bằng khi và chỉ khi $\dfrac{4}{r}=4r^2\Leftrightarrow r=1$. Do đó diện tích kính bé nhất …
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 10

    Thể tích khối gỗ cần dùng:   Diện tích bề mặt gỗ cần sơn:   Diện tích bìa cứng cần dùng:    
Placeholder

Chưa phân loại

Câu 9

  Hướng dẫn:   1) $I$ cách đều 5 điểm $S, A, B, C, D$ nên tất nhiên $I$ cách đều $S, A, C$.   2) $I$ thuộc trục đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABCD$ nên $I$ thuộc đường thẳng $SE$.   3) Điểm cách đều các mặt của hình chóp (nếu có) là …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết