Câu 6

cau6

 

Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ nguyên và thỏa $1\leqslant x\leqslant \sqrt{36000}\approx 189,7$.

Ta xác định $x$ sao cho $f(x)=\dfrac{36000}{x^2}$ nhận giá trị nguyên (đó là số các hình vuông tạo thành).

Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG chế độ lập bảng một hàm số $f(x)=\dfrac{36000}{x^2}$ với phạm vi của $x$ từ 1 đến 189 (lần lượt cho phạm vi 1 đến 45, sau đó 46 đến 60). Bạn đọc tự giải thích vì sao nếu $x$ từ 61 đến 189 sẽ không thỏa ycbt.

dacau6

Ta chọn đáp án A với 12 cách phân chia.

 

 

 

bignut1

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Câu 10

    Thể tích khối gỗ cần dùng:   Diện tích bề mặt gỗ cần …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết