ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG VECTƠ CỦA MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN OXYZ

  • 01/03/2023
  • 198 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho $A(1;0;0), B(0;0;2), C(0;1;1), D(-2;1;0)$. Chứng minh rằng: bốn điểm $A, B, C, D$ không đồng phẳng

Lời giải

Thiết lập chế độ Vectơ cho máy Fx-880BTG

1

2

$\overrightarrow{AB}=(-1;0;2)$ Lưu vào Vectơ A

1 1

2 1

$\overrightarrow{AC}=(-1;1;1)$ Lưu vào Vectơ B

1 3

2 2

$\overrightarrow{AD}=(-3;1;0)$ Lưu vào Vectơ C

1 4

2 5

$[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}].\overrightarrow{AD}=5\neq 0$

1 6

2 7

$\Rightarrow$ bốn điểm $A,B,C,D$ không đồng phẳng

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính

Công thức hình thang: Giả sử ta muốn xấp xỉ tích phân $I=\displaystyle \int_a^bf(x)dx$. Trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết