ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG VECTƠ CỦA MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN OXYZ

  • 01/03/2023
  • 162 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho $A(1;0;0), B(0;0;2), C(0;1;1), D(-2;1;0)$. Chứng minh rằng: bốn điểm $A, B, C, D$ không đồng phẳng

Lời giải

Thiết lập chế độ Vectơ cho máy Fx-880BTG

1

2

$\overrightarrow{AB}=(-1;0;2)$ Lưu vào Vectơ A

1 1

2 1

$\overrightarrow{AC}=(-1;1;1)$ Lưu vào Vectơ B

1 3

2 2

$\overrightarrow{AD}=(-3;1;0)$ Lưu vào Vectơ C

1 4

2 5

$[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}].\overrightarrow{AD}=5\neq 0$

1 6

2 7

$\Rightarrow$ bốn điểm $A,B,C,D$ không đồng phẳng

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

nguyên hàm tích phân và ứng dụng

CHIA SẺ TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Nguồn: Internet

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết