Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội - 1

dshn

dshn1a

 

Công thức phải nhớ

  1. 1. $u_n=u_1+(n-1)d$
  2. 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$

 

a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ
 
b) $u_2+u_3=u_1+d+u_1+2d\qquad $ Đ
 
c) $S_4=2(2u_1+3d)\qquad $ Đ
 
d) $S_n>1000 ⇔ n\left[2u_1+(n-1)d)\right]>2000\qquad $
 

dshn2a dshn2b lần lượt lưu vào AB.
 
dshn3a
 
dshn3b

Hệ số nhập vào bất phương trình bậc hai: B, 2A-B, -2000. Kết quả $n\geqslant 23\qquad $ S
 

Vậy Đáp án cho câu 1 là ĐĐĐS

 
 

  1. 1. Câu 1
  2. 2. Câu 2
  3. 3. Câu 3
  4. 4. Câu 4
  5. 5. Câu 5

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 4

  a) Đ   b) Số học sinh đạt thành tích từ 17 đến dưới …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết