Giải câu 48 đề thi minh hoạ của BGD và ĐT

mh24c48

 

Chọn hệ trục toạ độ $Oxy$ gốc $O\equiv B$, tia $Ox$ qua $C$, tia $Oy$ đi qua $A$.

Phương trình các cung tròn:

$\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+y^2=1\\
x < 1\end{array} \right.
⇔ x=1-\sqrt{1-y^2}$
 

$\left\{\begin{array}{l}(x-1)^2+(y-2)^2=1\\
x > 1\end{array} \right.
⇔ x=1+\sqrt{1-(y-2)^2}$

Quay hình phẳng một vòng xung quanh truc $Oy$ thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành là:

mh24c48a mh24c48b mh24c48c

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 43 đề thi minh hoạ 2024 Bộ GD và ĐT

  Góc tạo bởi hai mặt phẳng $(ABC)$ và $(B’BC)$ là $30^\circ$ và do tam …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết