ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN RÚT GỌN TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

  • 29/12/2023
  • 113 lượt xem
  • thaohlt

Bài 1. 

1)  Rút gọn biểu thức $A=(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x$

 

2) Tìm $x$ thỏa mãn $(3x+1)^2-4(3x+1)(x+2)=-4(x+2)^2$

 

3) Cho các số $a,b$ thỏa mãn $a+b=2$. Tính giá trị biểu thức

 

$P=2a^3+2b^3+3ab(a^2+b^2)+6a^2b^2$

 

Lời giải

 

1)  $A=(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x$

 

 $=x^3+6x^2+12x+8+2x(4x^2-1)-(3x-1)(2x+1)-9x$

 

 $=x^3+6x^2+12x+8+8x^3-2x-6x^2-x+1-9x$

 

 $=9x^3+9$

 

Dùng máy tính Fx-880BTG kiểm tra kết quả tính toán bằng 2 cách

 

Cách 1: Dùng tính năng kiểm tra đúng sai (Verify)

 

Bước 1: Mở tính năng kiểm tra (Verify)

 

t 1

 

 

 

 

 

Bước 2: Nhập biểu thức

$(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x=9x^3+9$

 

t 3

 

 

 

 

 

Màn hiền hiển thị

 

h

 

 

 

 

 

Cách 2: Dùng tính năng caln “1000” để rút gọn biểu thức

 

t 4

 

 

 

Bước 1: Nhập biểu thức $(x+2)^3+2x(2x-1)(2x+1)-(3x-1)(2x+1)-9x$

 

h 1

 

 

 

 

 

Bước 2: Sử dụng tính năng Calc $1000$ để thu gọn biểu thức

 

t 5

 

$\rightarrow 9 | 000 | 000 | 009 |\rightarrow 9x^3+9$

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

nen

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG THỰC HIỆN NHANH PHÉP NHÂN ĐA THỨC

Bài toán 1: Thực hiện phép nhân đa thức sau: $P(x)=(x^{2}+3x-2)(x+3)$.   Cài đặt dấu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết