Toán lớp 8

Showing 25–27 of 27 results

6
Placeholder

Toán lớp 8

Giải đề thi HK2 Quận 5-TPHCM năm học 2015-2016

Giải đề thi HK2 Quận 5-TPHCM năm học 2015-2016  
Placeholder

Toán lớp 8

Giải đề thi HK2 Quận Tân Bình-TPHCM năm học 2014-2015 trên máy tính CASIO fx-570VNPLUS

Giải đề thi HK2 Quận Tân Bình-TPHCM năm học 2014-2015 trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS   
Placeholder

Toán lớp 8

Rút gọn biểu thức hay - Đề thi học kỳ I Quận 3 2016-2017- TPHCM

Đề bài: Cho  với   và Rút gọn biểu thức: Thay  vào , ta được .
Placeholder

Toán lớp 8

Giải đề thi HK2 Quận 5-TPHCM năm học 2015-2016

Giải đề thi HK2 Quận 5-TPHCM năm học 2015-2016  
Placeholder

Toán lớp 8

Giải đề thi HK2 Quận Tân Bình-TPHCM năm học 2014-2015 trên máy tính CASIO fx-570VNPLUS

Giải đề thi HK2 Quận Tân Bình-TPHCM năm học 2014-2015 trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS   
Placeholder

Toán lớp 8

Rút gọn biểu thức hay - Đề thi học kỳ I Quận 3 2016-2017- TPHCM

Đề bài: Cho  với   và Rút gọn biểu thức: Thay  vào , ta được .
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết