Showing the single result

6
Placeholder

Toán lớp 12

Tính năng Chỉnh trực tiếp giá trị x trong TABLE tìm nhanh nghiệm CASIO fx-580VN X

Bài toán 1: Tìm cụ thể nghiệm của phương trình $\sqrt 3 {\cos ^2}x + 2\sin x\cos x – \sqrt 3 {\sin ^2}x = 1$ có hai họ nghiệm có dạng $x = \alpha  + k\pi $ và $x = \beta  + k\pi $ với $\dfrac{{ – \pi }}{2} \le \alpha ;\beta  < \dfrac{\pi }{2}$. …
Placeholder

Toán lớp 12

Tính năng Chỉnh trực tiếp giá trị x trong TABLE tìm nhanh nghiệm CASIO fx-580VN X

Bài toán 1: Tìm cụ thể nghiệm của phương trình $\sqrt 3 {\cos ^2}x + 2\sin x\cos x – \sqrt 3 {\sin ^2}x = 1$ có hai họ nghiệm có dạng $x = \alpha  + k\pi $ và $x = \beta  + k\pi $ với $\dfrac{{ – \pi }}{2} \le \alpha ;\beta  < \dfrac{\pi }{2}$. …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết