Viết nhanh đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị trên máy tính CASIO fx-580VN X

Bài toán: Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số: $y=x^3-2x^2-x+1$.

Lời giải

Cách 1: Tìm cụ thể các điểm cực trị:

Tính ${y}’=3{{x}^{2}}-4x-1$ . $y’ = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} – 4x – 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{{2 + \sqrt 7 }}{3}\\ x = \dfrac{{2 – \sqrt 7 }}{3} \end{array} \right.$.

2018 08 03 114106

Có được hai điểm cực trị, dùng Menu Equation để tìm nhanh đường thẳng đi qua hai điểm cực trị

2018 08 03 114232

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y =  – \dfrac{{14}}{9}x + \dfrac{7}{9}.$

Cách 2: Tìm được đầy đủ thông tin hai điểm cực trị của đồ thị hàm số thông qua tính năng cực trị của hàm số bậc 3 trên máy tính CASIO fx-580VN X:

2018 08 03 114338

2018 08 03 114421

 

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y =  – \dfrac{{14}}{9}x + \dfrac{7}{9}.$ 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết