Viết nhanh đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị trên máy tính CASIO fx-580VN X

Bài toán: Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số: $y=x^3-2x^2-x+1$.

Lời giải

Cách 1: Tìm cụ thể các điểm cực trị:

Tính ${y}’=3{{x}^{2}}-4x-1$ . $y’ = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} – 4x – 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{{2 + \sqrt 7 }}{3}\\ x = \dfrac{{2 – \sqrt 7 }}{3} \end{array} \right.$.

2018 08 03 114106

Có được hai điểm cực trị, dùng Menu Equation để tìm nhanh đường thẳng đi qua hai điểm cực trị

2018 08 03 114232

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y =  – \dfrac{{14}}{9}x + \dfrac{7}{9}.$

Cách 2: Tìm được đầy đủ thông tin hai điểm cực trị của đồ thị hàm số thông qua tính năng cực trị của hàm số bậc 3 trên máy tính CASIO fx-580VN X:

2018 08 03 114338

2018 08 03 114421

 

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y =  – \dfrac{{14}}{9}x + \dfrac{7}{9}.$ 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Capture

THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

Số phức là một nội dung khá mới mẻ, thời lượng không nhiều, học sinh chỉ mới biết được những kiến thức cơ bản của số phức, việc giải quyết những bài toán số phức còn gặp nhiều hạn chế. Năm bắt được vấn đề đó, Bitex EDU biên soạn tài liệu này nhằm hỗ trợ các em học sinh 12 một số hướng dẫn giải các bài toán số phức trên máy tính Casio fx-580VN X nhằm giúp các em có những sự chuẩn bị tốt nhất trong các kì thi sắp tới.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết