CHỨC NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 4 TRÊN MÁY CASIO FX 580VNX GIÚP GIẢI NHANH BÀI TOÁN ĐỒ THỊ

Chức năng giải phương trình bậc 4 trên máy tính CASIO fx 580VNX hỗ trợ chúng ta giải toán nhanh hơn so với các phiên bản máy tính trước đó. Bài toán sau minh hoạ cho việc sử dụng chức năng này.

Bài toán minh họa phương trình bậc 4: Đồ thị hàm số $y=f(x)={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1$ có đồ thị như hình vẽ. Với giá trị nào của $m$ thì phương trình: ${{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-4+m=0$ có 4 nghiệm phân biệt?

  1. $4<m<5$
  2. $4\le m\le 5$
  3. $-5<m<-4$
  4. $-5\le m\le -4$

Bài giải tự luận:

Để phương trình $latex {{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-4+m=0\Leftrightarrow {{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1=3-m$ có 4 nghiệm phân biệt thì đường thẳng $latex y=3-m$ phải cắt đồ thị hàm số $latex y=f(x)={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1$ tại 4 điểm phân biệt.

Đồ thị hàm số bậc 4
Đồ thị hàm số bậc 4

Dựa vào đồ thị ta thấy yêu cầu bài toán tương đương với: $latex -2<3-m<-1\Leftrightarrow 4<m<5$.

Vậy ta chọn đáp án A.

Ta có thể dùng chức năng giải phương trình bậc 4 để kiểm tra một số giá trị của $latex m$, ví dụ ta sẽ kiểm tra lại với $latex m=\dfrac{9}{2}$ (ta chọn giá trị $latex m\in (4;5)$) và với $latex m=4$.

Với $latex m=\dfrac{9}{2}$, phương trình trở thành: $latex {{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+\frac{1}{2}=0$

Các bạn thao tác trên máy tính casio fx 580VNX như sau:

Bước 1: Mở chức năng giải phương trình bậc 4

  • Cách bấmw924
  • Máy tính hiển thị:
Mở chức năng giải phương trình bậc 4
Mở chức năng giải phương trình bậc 4

Bước 2: Nhập hệ số của phương trình

  • Cách bấm: 1=0=p2=1P2==
  • Máy tính hiển thị:
Nhập hệ số vào máy tính
Nhập hệ số vào máy tính
Nghiệm của phương trình bậc 4
Nghiệm của phương trình bậc 4

Máy tính hiển thị 4 nghiệm thực phân biệt, nghĩa là $latex m=\dfrac{9}{2}$ thỏa yêu cầu bài toán.

Thao tác tương tự, với $latex m=4$ phương trình trở thành $latex {{x}^{4}}-2{{x}^{2}}=0$

Nhập hệ số vào máy tính
Nhập hệ số vào máy tính
Casio fx 580VNX hiển thị 3 nghiệm
Casio fx 580VNX hiển thị 3 nghiệm

Máy tính hiển thị 3 nghiệm thực phân biệt, nghĩa là $latex m=4$ không thỏa yêu cầu bài toán.

Như vậy chức năng giải phương trình đa thức bậc 4 của máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX giúp chúng ta nhanh chóng kiểm tra kết quả của bài toán.

Các bạn có thể xem thêm về các tính năng nổi trội của máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX tại đây.

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Capture

THỰC HIỆN MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

Số phức là một nội dung khá mới mẻ, thời lượng không nhiều, học sinh chỉ mới biết được những kiến thức cơ bản của số phức, việc giải quyết những bài toán số phức còn gặp nhiều hạn chế. Năm bắt được vấn đề đó, Bitex EDU biên soạn tài liệu này nhằm hỗ trợ các em học sinh 12 một số hướng dẫn giải các bài toán số phức trên máy tính Casio fx-580VN X nhằm giúp các em có những sự chuẩn bị tốt nhất trong các kì thi sắp tới.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết