Dùng bảng tính xây dựng dãy số quy nạp


Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi HSG MTCT cấp tỉnh (thành phố) chúng ta ôn lại cách xử lý dãy số quy nạp trên MT CASIO fx-880BTG

Bài toán kỳ này:

casio12 2012

Nhận xét rằng biểu thức quy nạp nói trên có thể viết lại dưới dạng một biểu thức như sau:
$$u_{n+2}=\dfrac{1-(-1)^{n+2}}{2}(3u_{n+1}-2u_n)+\dfrac{1-(-1)^{n+1}}{2}(2u_{n+1}+3u_n-1)$$ với $n \geqslant 1$. Nghĩa là:

$u_3=1.(3u_2-2u_1)+0.(2u_2+3u_1-1)$

$u_4=0.(3u_3-2u_2)+1.(2u_3+3u_2-1)$

v.v…

Ta thao tác trên trên MÁY TÍNH Casio fx-880BTG như sau:


1. Mở một bảng tính, đánh số tử 1 đến 21 vào cột A. Điền công thức $(1-(-1)^{A_1})/2$ vào B1:B21

casio12 2012a


2. Đưa con trỏ vào C1 nhập 1, xuống C2 nhập 2 và xuống C3 điền công thức:


casio12 2012b casio12 2012c

Ở hình trên $B2=0$ nên đó là công thức tính C3=3C2-2C1,

ở hình dưới $B4=0$ nên đó là công thức tính C4=2C3+3C2-1.


3. Đưa con trỏ vào C10, C15, C21 ta có kết quả:

casio12 2012u10 casio12 2012u15 casio12 2012u21


4. Đưa con trỏ tới D10, nhập công thức Sum(C$\$$1:C10) (chú ý có dấu $\$$), sau đó copy và dán công thức này sang D15, D21

casio12 2012s10 casio12 2012s15 casio12 2012s21

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Tổng các nghiệm của phương trình lượng giác trên một đoạn

Trong phần đại số của lớp 11 chúng ta gặp phương trình lượng giác, chủ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết