Daily Archives: 03/05/2024

Giải bài toán chia đa thức bậc 3 cho tam thức bậc hai.

2024   GIẢI Theo đề bài ta có: $f(x)=(2x^2-x+1)(Ax+B)+5x+2$ $f(x)=(x^2+x+1)(Cx+D)+14x+12$ Vậy: $(2x^2-x+1)(Ax+B)-(x^2+x+1)(Cx+D)=9x +10\ \forall x$ Lần lượt cho $x=-1, 0, 1, 2$ ta có hệ phương trình: $$\left\lbrace\begin{array}{ll} 4(-A+B)-(-C+D)&=1\\ 1(0A+B)-(0C+D)&=10\\ 2(A+B)-3(C+D)&=19\\ 7(2A+B)-7(2C+D)&=28\\ \end{array} \right. $$ Các hệ số của hệ phương trình này được xác lập bởi bảng giá trị …

Đọc Tiếp »

Giải Đề minh hoạ TS 10 Hà Nội 2024

  GIẢI 1) Khi $x=9$ ta có: $$A=\dfrac{\sqrt9+2}{\sqrt9-2}=\dfrac{3+2}{3-2}=5 $$ 2) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$. Ta có: $B=\dfrac{x+4}{x-4}-\dfrac{2}{\sqrt{x}-2}=\dfrac{x+4-2(\sqrt{x}+2)}{x-4}=\dfrac{x-2\sqrt{x}}{x-4}=\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ 3) Ta có: $$AB=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}.\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} =\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \geqslant 0 ⇔ \left[\begin{array}{l}x=0\\ \left\lbrace\begin{array}{l} x > 0\\ \sqrt{x}-2>0\end{array} \right. \end{array} \right. ⇔ \left[ \begin{array}{l}x=0\\ x>4\end{array} \right.$$   GIẢI 1) Gọi $x$ (km/h) là vận tốc lúc đi. Điều …

Đọc Tiếp »
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết