Máy tính tính trực tiếp tích phân trong bài toán tích phân không xác định

Bài toán: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{-1;\,\dfrac{1}{2}\right\}$ và thỏa mãn $f’(x)=\dfrac{4x+1}{2x^2+x-1},\,-f(1)+f(-2)=0$ và $f(0)+2f(1)=0$. Giá trị của biểu thức $f(-3)+f(3)+f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ bằng:

  1. $\ln {14}+\ln{20}-\dfrac{3}{2}\ln{10}$.
  2. $-\ln{10}$.
  3. $\ln{70}$.
  4. $\ln{28}$.

 

Bài giải

Chọn D.

Vì tập xác định của $f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \left\{-1;\,\dfrac{1}{2}\right\}$ nên cần tính tích phân trên các khoảng $[-3;\,-2]$, $\left[ \dfrac{-1}{2};\,0\right]$ và $[1;\,3]$.

 

tich.phan .2

Sử dụng máy tính CASIO fx-570VN PLUS để tính Vế phải:

tich.phan

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết