Máy tính tính trực tiếp tích phân trong bài toán tích phân không xác định

Bài toán: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{-1;\,\dfrac{1}{2}\right\}$ và thỏa mãn $f’(x)=\dfrac{4x+1}{2x^2+x-1},\,-f(1)+f(-2)=0$ và $f(0)+2f(1)=0$. Giá trị của biểu thức $f(-3)+f(3)+f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ bằng:

  1. $\ln {14}+\ln{20}-\dfrac{3}{2}\ln{10}$.
  2. $-\ln{10}$.
  3. $\ln{70}$.
  4. $\ln{28}$.

 

Bài giải

Chọn D.

Vì tập xác định của $f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \left\{-1;\,\dfrac{1}{2}\right\}$ nên cần tính tích phân trên các khoảng $[-3;\,-2]$, $\left[ \dfrac{-1}{2};\,0\right]$ và $[1;\,3]$.

 

tich.phan .2

Sử dụng máy tính CASIO fx-570VN PLUS để tính Vế phải:

tich.phan

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Xac dinh huong tich vecto bang Quy tac ban tay phai

TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CÓ HƯỚNG VÉC TƠ

Phương pháp $\lozenge$ Lệnh đăng nhập môi trường véc tơ MODE 8 $\lozenge$ Nhập thông …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết