SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ TRUY HỒI TRONG ĐỀ THI HSG MTCT

  • 03/10/2023
  • 1,678 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài:

Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ và $u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$. Tính (ghi kết quả chính xác) $S_{23}$

 

Lời giải

Mở tính năng bảng tính

 

2 19

1 38

 

Nhập số hạng vào cột $A$

Nhập $1$ vào ô $A1$

Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

Dạng (Form) = $A1+1$

Phạm vi (Range): $A2:A23$

 

2 20

1 39

 

Nhập giá trị $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ vào ô $B1,B2,B3$

 

2 21

1 40

 

Ta có công thức tổng quát của dãy số

$u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$

$u_4=2u_{3}+3u_{2}-u_{1}+4^2 (n\geq 4)$

Tại ô $B4$ thiết lặp công thức tính từ số hạng thứ $4$ đến số hạng thứ $23$

Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

Dạng (Form) = $2B3+3B2-B1+A4^2$

Phạm vi (Range): $A4:A23$

 

2 22

1 42

 

Thiết lập chế độ xem giá trị của ô

 

2 23

1 44

 

Thiết lập công thức tính tổng $23$ số hạng đầu của dãy số

 

2 24

1 45

 

Kết quả mà mấy tính nhận được tràn màn hình nên ta sử dụng thủ thuật để lấy đáp án chính xác

 

Lưu kết quả vào $A$

2 25

1 46

 

Mở tính năng tính toán thông thường (Calculate)

 

2 27

1 47

 

Dùng thủ thuật trên máy tính Fx-880BTG để xuất ra kết quả chính xác:

 

2 29

1 48

 

Vậy tổng $23$ số hạng đầu tiên là $35929761299$

 

 

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Tổng các nghiệm của phương trình lượng giác trên một đoạn

Trong phần đại số của lớp 11 chúng ta gặp phương trình lượng giác, chủ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết