SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN RÚT GỌN CĂN THỨC BẬC HAI

  • 03/10/2023
  • 311 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: (Bài 60 trang 34 sách giao khoa Toán 9 tập 1)

Cho biểu thức $B=\sqrt{16x+16}-\sqrt{9x+9}+\sqrt{4x+4}+\sqrt{x+1}$ với $x\geq -1$.

a) Rút gọn biểu thức $B$;

b) Tìm x sao cho $B$ có giá trị là $16$.

Lời giải

a)

$B=\sqrt{16x+16}-\sqrt{9x+9}+\sqrt{4x+4}+\sqrt{x+1}$

 

    $=\sqrt{16(x+1)}-\sqrt{9(x+1)}+\sqrt{4(x+1)}+\sqrt{x+1}$

 

    $=4\sqrt{x+1}-3\sqrt{x+1}+2\sqrt{x+1}+\sqrt{x+1}$

 

    $=4\sqrt{x+1}$

 

Sử dụng tính năng KIỂM TRA (VERIFY) trên máy tính Fx-880BTG để kiểm tra đáp án

 

Lưu 1 giá trị ngẫu nhiên vào $x$ thỏa mãn điều kiên của đề bài $x\geq -1$

2 2

1 1

 

Mở tính năng kiểm tra (verify)

2

1

 

Kiểm tra kết quả rút gọn

3

1 2

 

Máy tính báo “True” kết quả rút gọn chính xác

 

Vậy $B=4\sqrt{x+1}$

 

b)     $B$ có giá trị là $16$

$\Rightarrow 4\sqrt{x+1}=16$

 

$\Leftrightarrow \sqrt{x+1}=4$

 

$\Leftrightarrow x+1=4^{2}$

 

$\Leftrightarrow x=15$

 

Sử dụng tính năng KIỂM TRA (VERIFY) trên máy tính Fx-880BTG để kiểm tra đáp án

 

Lưu đáp án $15$ vào biến x

2 3

1 3

 

Mở tính năng kiểm tra (verify)

2

1

 

Kiểm tra phương trình $ 4\sqrt{x+1}=16$ với $x=15$

2 4

1 4

 

Máy tính báo “True” $x=15$ là đáp án chính xác

 

Vậy giá trị của $x$ khi $B=16$ là $15$

 

**Lưu ý: 

 

           + Khi sử dụng tính năng KIỂM TRA (VERIFY) phải lưu giá trị $x$ cần kiểm tra nếu không máy tính sẽ mặc định $x=0$ hoặc $x$ bằng giá trị vừa tính của phương trình trước dẫn đến thông báo không chính xác về kết quả kiểm tra.

 

           + Đối với những bài toán về rút gọn khi lấy giá trị của $x$ phải lưu ý điều kiện để biểu thức có nghĩa. Tránh trường hợp chọn những giá trị $x$ nằm trong khoảng biểu thức không có nghĩa thì máy tính sẽ báo “Lỗi phép tính (Math ERROR)”

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Bài toán HH TS 10 PTNK (câu 3)

    Tứ giác $ABED$ nội tiếp đường tròn, hai đường chéo giao nhau tại …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết