SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ

 • 07/09/2023
 • 504 lượt xem
 • thaohlt

Một số nguyên là số nguyên tố khi và chỉ khi nó không chia hết cho số nguyên tố nào nhỏ hơn hay bằng căn bậc hai của nó.

 

Bài toán 1: Kiểm tra số $33915$ có là số nguyên tố hay không?

 

 • Nhập số $33915$

 

BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 37 e1662346767660BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 33 1 e1661594173560BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 7

 

 

 

 

 • Phân tích thừa số nguyên tố của số $33915$

 

BO PHIM 880 45 e1662456812415BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 8

 

 

 

 

 

Đó là những trường hợp thừa số là những số có $3$ chữ số, vậy khi thừa số từ $4$ chữ số trở lên, ta sử dụng định lý sau:

* Định lý

Nếu $N$ là hợp số thì nó có thừa số nguyên tố $p$ thỏa mãn điều kiện: $p\leq N$

 

Bài toán 2: Kiểm tra số $1847$ có là số nguyên tố hay không?

 

Bước 1: Khai căn số $1847$

 

BO PHIM 880 18 e1662348246950

BO PHIM 880 29 e1661593623351

BO PHIM 880 36 e1662456784460

BO PHIM 880 32 e1661593100928

BO PHIM 880 35 e1664945242345

 

 

 

1 9

 

 

 

 

Ta được: $\sqrt{1847}\approx 42,98$. Theo định lý, nếu $1847$ không phải là số nguyên tố thì nó sẽ có ước nguyên tố $p\leq 42$

 

Bước 2: Kiểm tra bằng tính năng BẢNG TÍNH (SPREADSHEET)

 

  • Mở tính năng bảng tính

BO PHIM 880 15 1 e1661766122744BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

1 10

 

 

 

 

  • Nhập $2$, $3$ vào ô $A1$, $A2$

BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

1 12

 

 

 

 

  • Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

 

Dạng (Form) $=A2+2$

 

Phạm vi (Range): $A3:A22$

 

BO PHIM 880 22 1 e1662345960226BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 42 e1661767122457BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 10 1 e1661592220700BO PHIM 880 38 e1668567778460BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

2 6

 

 

 

 

 

 • Nhập số $1847$ vào ô $B1$

BO PHIM 880 29 e1661593623351

BO PHIM 880 36 e1662456784460

BO PHIM 880 32 e1661593100928

BO PHIM 880 35 e1664945242345

BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 13

 

 

 

 

 • Tại ô $C1$ Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

Dạng (Form) $=B\$1:A1$

Phạm vi (Range): $C1:C22$

 

BO PHIM 880 22 1 e1662345960226BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 33 1 e1661594173560BO PHIM 880 15 1 e1661766122744BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 41 e1662346645139

 

 

BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 10 1 e1661592220700BO PHIM 880 38 e1668567778460BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

2 8

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Duyệt bảng số liệu

3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: $1847$ không chia hết cho $2$ và cũng không chia hết cho số lẻ nào nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc $2$ của $1847$

Vậy $1847$ là số nguyên tố

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Dựa vào BĐT cơ bản để CM 1 bất đẳng thức mới

  BĐT cơ bản 1. Cho $a, b,c $ tuỳ ý, ta có các bất …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết