ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  • 12/01/2024
  • 130 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: (Bài 29/22 – SGK toán 9 – tập 2) Giải bài toán cổ

 

Quýt, cam mười bảy quả tươi

 Đem chia cho một trăm người cùng vui.

Chia ba mỗi quả quýt rồi

 Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh.

Trăm người, trăm miếng ngon lành

 Quýt cam mỗi loại tính rành là bao?

 

Lời giải

 

Gọi $x$ là số quả quýt $(x>0)$

 

     $y$ là số quả cảm $(y>0)$

 

Ta có “Quýt, cam mười bảy quả tươi” $\Rightarrow $ Tổng cam và quýt là $17$ quả nên ta có phương trình

 

$x+y=17$                                              $(1)$

 

“Chia ba mỗi quả quýt rồi” $\Rightarrow $ mỗi quả quýt chia $34$ miếng nên số miếng $x$ quả quýt chia được là: $3x$

 

“Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh” $\Rightarrow $ mỗi quả cam chia $10$ miếng nên số miếng $y$ quả cam chia được là: $10y$

 

“Trăm người, trăm miếng ngon lành” $\Rightarrow $ Tổng số miếng là $100$ nên ta có phương trình

 

$3x+10y=100$                                      $(2)$

 

Từ $(1)$ và $(2)$ ta có hệ phương trình

 

$\left\{\begin{matrix}x+y=17\\3x+10y=100 \end{matrix}\right.$

 

Sử dụng máy tính Casio fx-880BTG giải hệ phương trình

 

Bước 1: Mở tính năng hệ phương trình

 

dao ham 12

 

Bước 2: Nhập các hệ số của hệ phương trình $\left\{\begin{matrix}x+y=17\\3x+10y=100 \end{matrix}\right.$

 

dao ham 14

 

$\Rightarrow  \left\{\begin{matrix}x=10\\y=7 \end{matrix}\right.$

 

Vậy số quả quýt là $10$ quả

      số quả cam là $7$ quả

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ

Một số nguyên là số nguyên tố khi và chỉ khi nó không chia hết …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết