SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 9

  • 21/11/2023
  • 512 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Giá bán $1$ cái bánh cùng loại $2$ cửa hàng A và B đều là $10 000$ đồng, nhưng mỗi cửa hàng áp dụng hình thức khuyến mãi khác nhau.

Cửa hàng A: đối với $5$ cái bánh đầu tiên, giá mỗi cái là $10 000$ đồng và từ cái bánh thứ $6$ trở đi khách hàng chỉ phải trả $90$% giá bán.

Cửa hàng B: cứ mua $6$ cái bánh thì được tặng $1$ cái bánh cùng loại.

Bạn Bình cần đúng $31$ cái bánh để t chức sinh nhật thì bạn ấy nên mua ở cửa hàng nào để tiết kiệm, và tiết kiệm được bao nhiêu tiền so với cửa hàng kia?

 

Bài giải

 

Lưu $10 000$ vào $A$

1 21 2 18

 

*Cửa hàng A

Giá bán của 5 cái bánh đầu tiên: $10 000.5=50 000$ (đồng)

1 22 2 19

 

Giá bán 1 cái từ cái thứ 6 trở đi: $10 000.90$%$=9 000$ (đồng) và lưu vào $B$

1 24

2 20

 

Số cái bánh từ cái thứ 6 trở đi: $31-5=26$ (cái)

Giá bán của $26$ cái từ cái thứ 6 trở đi: $26.9 000= 234 000$ (đồng)

1 25 2 21

 

Giá bán của $31$ cái bánh khi mua ở cửa hàng A: $50 000+234 000=284 000$

1 26 2 22

 

*Cửa hàng B

Nếu mua $5$ cái bánh thì được tặng $1$ cái bánh Nên nếu mua $25$ cái thì được tặng 5 cái và thiếu $1$ cái cần mua với giá $10 000$ đồng.

Giá bán của $31$ cái bánh khi mua ở cửa hàng B: $25.10 000+10 000=260 000$ (đồng)

1 27 2 23

 

Vậy bạn Bình mua bánh ở cửa hàng B thì tiết kiệm hơn và tiết kiệm được

$284 000 – 260 000 =24 000$ (đồng)

1 28 2 24

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Bài toán HH TS 10 PTNK (câu 3)

    Tứ giác $ABED$ nội tiếp đường tròn, hai đường chéo giao nhau tại …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết