Kỹ năng sử dụng SOLVE tìm GTLN GTNN

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{1+x}+\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}.\sqrt{3-x}$ bằng:

  1. $\dfrac{9}{{10}}$
  2. $2\sqrt 2 – 1$
  3. $\dfrac{8}{{10}}$
  4. $2\sqrt 2 – 2$

Giải trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS:

  1. SHIFT SOLVE cho hàm số $\sqrt {1 + x} + \sqrt {3 – x} – \sqrt {x + 1} .\sqrt {3 – x}  = \dfrac{9}{{10}}$. Nếu thu được nghiệm $x \in \left[ { – 1;3} \right]$ thì tạm sử dụng kết quả trong đáp án A.

 

2017 11 20 115018

Vậy có đáp án A, B, D thỏa mãn, trong các đáp án đó, nhận thấy $2\sqrt 2  – 2$ nhỏ nhất nên chọn đáp án D.

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (1)

  Giả sử ycbt  là tính d(AB, CD) Cách 1: – Tìm một  mặt phẳng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết