Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài HHKG VDC Chuyên QH Huế

hue45

Chọn hệ trục toạ độ thích hợp và chọn $a$ làm 1đvd. Ta có:

$$S\left(0;0;\dfrac{\sqrt3}{2}\right), C\left(\dfrac12;1;0\right), D\left(-\dfrac12,1,0\right), B\left(\dfrac12;0;0\right)$$

 

Vì mặt phẳng $(SCD)$ không đi qua gốc toạ độ nên phương trình  của nó có dạng $Ax+By+Cz+1=0$. Dùng máy tính ta tìm $A, B, C$

Nhập toạ độ $S, C, D$ vào hệ phương trình  hue45b

Xuất ra nghiệm lần lượt lưu vào $A, B, C$. hue45c

Khi đó khoảng cách cần tìm là  hue45a ta chọn A.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

1462

Cách Bấm Máy Tính Casio Tìm Cực Trị Hàm Số

Ví dụ minh họa: Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết