SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

  • 06/05/2023
  • 647 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus \begin{Bmatrix}\frac{1}{2}\end{Bmatrix}$ thỏa mãn $f'(x)=\dfrac{1}{x-3}$, $f(0)=2, f(4)=1$. Tính giá trị của biểu thức $P=f(1)+f(5)$

$A. 3+\ln \dfrac{4}{3}$                 $B. 2+\ln \dfrac{4}{3}$                 $C. \ln \dfrac{4}{3}$                 $D. 1+\ln \dfrac{4}{3}$

Lời giải

Nhập $f'(x)$ vào biến nhớ $f(x)$

1 5

2 7

Ta có $f(0)+\int_{0}^{1}f'(x)dx=f(0)+\int_{0}^{1}\dfrac{1}{x-3}dx$

$\Leftrightarrow f(0)+f(1)-f(0)=f(0)+\int_{0}^{1}\dfrac{1}{x-3}dx$

$\Leftrightarrow f(1)=2+\int_{0}^{1}\dfrac{1}{x-3}dx$

Tính giá trị $f(1)$

1 6

2 8

Lưu giá trị $f(1)$ vào $A$

1 7

2 9

Ta có $f(4)+\int_{4}^{5}f'(x)dx=f(4)+\int_{4}^{5}\dfrac{1}{x-3}dx$

$\Leftrightarrow f(4)+f(5)-f(4)=f(4)+\int_{4}^{5}\dfrac{1}{x-3}dx$

$\Leftrightarrow f(5)=1+\int_{1}^{2}\dfrac{1}{x-3}dx$

Tính giá trị $f(5)$

1 8

2 10

Lưu giá trị $f(5)$ vào $B$

1 9

2 11

Tính giá trị của $A+B-\ln \dfrac{4}{3}$

1 11

2 13

Vậy $P=3+\ln \dfrac{4}{3}$. Chọn đáp án A

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 45 đề thi minh hoạ BGD và ĐT

 

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết