SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM CỰC TRỊ

  • 31/03/2023
  • 125 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho hàm số $(C)$ $f(x)=x^3+2x^2+x+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị $(C)$

Lời giải

Mở tính năng giải phương trình trên máy tính Fx-880BTG

1 54

2 52

Nhập các hệ số để giải phương trình bậc $3$

1 63

 

2 53

Lưu hoành độ cực đại vào $A$

1 57

2 54

Lưu tung độ cực đại vào $B$

1 58

2 54

Lưu hoành độ cực tiểu vào $C$

1 59

2 55

Lưu tung độ cực tiểu vào $D$

1 60

2 56

Mở tính năng hệ phương trình

1 61

2 57

Lần lượt nhập các hệ số $A ,1, B, C, 1, D$

1 62

2 59

2 60

2 61

Vậy phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số đã cho là: $y=\dfrac{-2}{9}x+\dfrac{16}{9}$

 

 

 

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết

 

 

để viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.

Lưu ý: Hàm số đã được điều chỉnh (chút đỉnh) để thêm ví dụ.

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ SỐ PHỨC

Đề bài: Cho số phức $z$ thỏa mãn $\begin{vmatrix}(1+i)z+1-7i\end{vmatrix}=\sqrt{2}$. Gọi $M,m$ lần lượt là giá …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết