SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM CỰC TRỊ

  • 31/03/2023
  • 917 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho hàm số $(C)$ $f(x)=x^3+2x^2+x+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị $(C)$

Lời giải

Mở tính năng giải phương trình trên máy tính Fx-880BTG

1 54

2 52

Nhập các hệ số để giải phương trình bậc $3$

1 63

 

2 53

Lưu hoành độ cực đại vào $A$

1 57

2 54

Lưu tung độ cực đại vào $B$

1 58

2 54

Lưu hoành độ cực tiểu vào $C$

1 59

2 55

Lưu tung độ cực tiểu vào $D$

1 60

2 56

Mở tính năng hệ phương trình

1 61

2 57

Lần lượt nhập các hệ số $A ,1, B, C, 1, D$

1 62

2 59

2 60

2 61

Vậy phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số đã cho là: $y=\dfrac{-2}{9}x+\dfrac{16}{9}$

 

 

 

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết

 

 

để viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.

Lưu ý: Hàm số đã được điều chỉnh (chút đỉnh) để thêm ví dụ.

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải câu 48 đề thi minh hoạ của BGD và ĐT

  Chọn hệ trục toạ độ $Oxy$ gốc $O\equiv B$, tia $Ox$ qua $C$, tia …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết