SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN

  • 12/04/2023
  • 602 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho hàm số $f(x)=x^3-6x^2+12x-8$ tiếp tuyến tại điểm có hoành độ thỏa phương trình $2y’-xy”=0$. Tiếp tuyến đi qua điểm nào sau đây:

A. $(2;-5)$                       B. $(-2;0)$                       C. $(0;3)$                       D. $(-3;2)$

Lời giải

ta có $f(x)=x^3-6x^2+12x-8$

$\Rightarrow f'(x)=3x^2-12x+12$

$\Rightarrow f”(x)=6x-12$

Mở tính năng Solver

1 4

2 5

Tìm giá trị của phương trình $2y’-xy”=0$

1 5

2 6

Lưu giá trị vào $A$

1 6

2 7

Mở tính năng Phép tính thường (Calculate) 

1 7

2 8

Sử dụng tính năng Function

+ Lưu hàm số $f(x)=x^3-6x^2+12x-8$

1 8

2 9

+ Lưu hàm số $g(x)=f'(A)(x-A)+f(A)$

1 9

2 10

Mở tính năng bảng giá trị (Table)

1 10

2 11

Chuyển về chế độ $g(x)$

1 12

2 13

Tính giá trị của $g(x)$ khi $x$ chạy từ $-5$ đến $5$ với bước nhảy bằng $1$

1 11

2 14

Ta dễ dàng thấy phương trình tiếp tuyến chính là trục $Ox$

Vậy phương trình tiếp tuyến đi qua điểm có tọa độ $(-2;0)$

Chọn B

Lưu ý: Khoảng giá trị của $x$ và bước nhảy sẽ dựa vào đáp án để lựa chọn sao cho phù hợp

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Phương pháp CALC1000 tính $y$ theo $x$ từ phương trình $f(x,y)=0$

Trong các câu vận dụng cao của bài thi Tốt nghiệp THPT cho ta một …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết