SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN

  • 12/04/2023
  • 453 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Cho hàm số $f(x)=x^3-6x^2+12x-8$ tiếp tuyến tại điểm có hoành độ thỏa phương trình $2y’-xy”=0$. Tiếp tuyến đi qua điểm nào sau đây:

A. $(2;-5)$                       B. $(-2;0)$                       C. $(0;3)$                       D. $(-3;2)$

Lời giải

ta có $f(x)=x^3-6x^2+12x-8$

$\Rightarrow f'(x)=3x^2-12x+12$

$\Rightarrow f”(x)=6x-12$

Mở tính năng Solver

1 4

2 5

Tìm giá trị của phương trình $2y’-xy”=0$

1 5

2 6

Lưu giá trị vào $A$

1 6

2 7

Mở tính năng Phép tính thường (Calculate) 

1 7

2 8

Sử dụng tính năng Function

+ Lưu hàm số $f(x)=x^3-6x^2+12x-8$

1 8

2 9

+ Lưu hàm số $g(x)=f'(A)(x-A)+f(A)$

1 9

2 10

Mở tính năng bảng giá trị (Table)

1 10

2 11

Chuyển về chế độ $g(x)$

1 12

2 13

Tính giá trị của $g(x)$ khi $x$ chạy từ $-5$ đến $5$ với bước nhảy bằng $1$

1 11

2 14

Ta dễ dàng thấy phương trình tiếp tuyến chính là trục $Ox$

Vậy phương trình tiếp tuyến đi qua điểm có tọa độ $(-2;0)$

Chọn B

Lưu ý: Khoảng giá trị của $x$ và bước nhảy sẽ dựa vào đáp án để lựa chọn sao cho phù hợp

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

TÀI LIỆU 200 CÂU HỎI CHUYÊN ĐỀ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN

Nguồn: Sưu tầm

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết