Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài phương trình mặt cầu (VD Chuyên QH Huế)

hue42

Phương trình  mặt cầu có dạng $$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$$

Thay toạ độ của 4 điểm $A, B, C, D$  vào phương trình  ta sẽ tìm được  các hệ số $A, B, C, D$. Khi đó bán kính mặt cầu cho bởi công thức $$R=\sqrt{\dfrac{A^2+B^2+C^2}{4}-D}$$

  1. 1. Nhập toạ độ 4 điểm vào hệ phương trình  hue42a 1
  2. 2. Xuất ra 4 nghiệm lần lượt lưu vào $A, B, c, D$hue42b
  3. 3. bán kính mặt cầu  hue42d  ta chọn B.
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

1462

Cách Bấm Máy Tính Casio Tìm Cực Trị Hàm Số

Ví dụ minh họa: Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết