Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài phương trình mặt cầu (VD Chuyên QH Huế)

hue42

Phương trình  mặt cầu có dạng $$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$$

Thay toạ độ của 4 điểm $A, B, C, D$  vào phương trình  ta sẽ tìm được  các hệ số $A, B, C, D$. Khi đó bán kính mặt cầu cho bởi công thức $$R=\sqrt{\dfrac{A^2+B^2+C^2}{4}-D}$$

  1. 1. Nhập toạ độ 4 điểm vào hệ phương trình  hue42a 1
  2. 2. Xuất ra 4 nghiệm lần lượt lưu vào $A, B, c, D$hue42b
  3. 3. bán kính mặt cầu  hue42d  ta chọn B.
Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM CỰC TRỊ

Đề bài: Cho hàm số $(C)$ $f(x)=x^3+2x^2+x+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết