TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG

  • 07/04/2023
  • 2,421 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Một vật thực hiện 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: $x_{1}=\sqrt{3}\cos \begin{pmatrix}wt-\dfrac{\pi }{2}\end{pmatrix}$ cm, $x_{2}=\cos \begin{pmatrix}wt\end{pmatrix}$ cm. Phương trình dao động tổng hợp:

A. x $=2\sqrt{2}\cos \begin{pmatrix}wt-\dfrac{\pi }{4}\end{pmatrix}$

B. x $=2\sqrt{2}\cos \begin{pmatrix}wt+\dfrac{3\pi }{4}\end{pmatrix}$

C. x $=2\cos \begin{pmatrix}wt-\dfrac{-5\pi }{6}\end{pmatrix}$

D. x $=2\cos \begin{pmatrix}wt+\dfrac{5\pi }{6}\end{pmatrix}$

Lời giải

Chuyển chế độ máy tính sang Radian

1

2

Mở tính năng số phức (Complex)

1 1

2 1

Nhập $\sqrt{3}\angle \pi +1\angle \dfrac{-\pi }{2}$

1 2

2 2

Chuyển máy tính sang chế độ tọa độ cực

1 3

2 4

Vậy phương trình dao động tổng hợp là: x $=2\cos \begin{pmatrix}wt-\dfrac{-5\pi }{6}\end{pmatrix}$

Chọn C

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 5

  a) Đ   b) S $\qquad $ Hàm số logarit có thể lấy giá …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết