Thi trắc nghiệm - THPT

Showing 1–6 of 59 results

6
Tetrahedron

THPT

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là hạn chế vẽ hình, hạn chế lý luận và chứng minh mà tập trung tính toán để có kết quả nhanh như mong muốn. Muốn làm được điều này, học sinh cần hai điều sau đây: Biết càng nhiều càng …
phuong trinh mu logarit

Thi trắc nghiệm - THPT

Tính giá trị biểu thức mũ-logarit

 • tuantq
 • 17/05/2022
 • 13 lượt xem
Phương pháp: Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện bắt buộc bài toán chọn giá trị thích hợp cho biến. Bước 2: Tính các giá trị liên quan đến biến rồi gắn vào $A,B,C$. Bước 3: Quan sát 4 đáp án và chọn chính xác. Ví dụ: Cho $a=\log_{27}5; b=\log_87; c=\log_23$. Tính $\log_{12}35$ theo …
Xac dinh huong tich vecto bang Quy tac ban tay phai

Tài liệu THPT

TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CÓ HƯỚNG VÉC TƠ

 • tuantq
 • 24/03/2022
 • 105 lượt xem
Phương pháp $\lozenge$ Lệnh đăng nhập môi trường véc tơ MODE 8 $\lozenge$ Nhập thông số véc tơ MODE 8 1 1 $\lozenge$ Tính tích vô hướng hai véc tơ: vecto A shift 5 7 vecto B $\lozenge$ Tính tích có hướng hai véc tơ: vecto A vecto B $\lozenge$ Lệnh giá trị tuyệt đối …
82

Thi trắc nghiệm - THPT

BÀI TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

 • thaohlt
 • 22/01/2022
 • 67 lượt xem
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bài toán xác suất và sự hỗ trợ của máy tính Casio Fx-580VN X vào giải các bài toán đó. Bài toán 1: Một hộp đựng $10$ viên bi đỏ, $8$ viên bi vàng và $6$ viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên $4$ viên …
Tetrahedron

Thi trắc nghiệm - THPT

Đặc điểm của khối tứ diện khi biết trước độ dài của 6 cạnh

Đặt vấn đề: Khi ta gặp một khối tứ diện với độ dài  6 cạnh không có tính chất gì đặc biệt (chẳng hạn không có ba cạnh nào bằng nhau mà cùng đi qua 1 đỉnh, không có cạnh nào vuông góc với mặt phẳng đi qua 3 đỉnh còn lại v.v…) thì ta có …
1 1617631853642

Thi trắc nghiệm - THPT

Câu 47 (mã đề 101), chứng minh phương trình vô nghiệm khi $\mathbf{y \geqslant 10}$.

Câu 47 (mã đề 101) hỏi có bao nhiêu số nguyên $y>-3$ sao cho phương trình sau $$3x^2+(y-9)x=\log_{27}(1+yx)$$ có nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$.   Trên Diễn đàn này chúng tôi đã chỉ ra nghiệm cụ thể khi $y=1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Khi $y=0$ phương trình có hai nghiệm $x=0; x=3$ không thuộc khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$. Khi $y=-2$ hay $y= …
Tetrahedron

THPT

Lại nói về việc vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Một trong các yêu cầu thiết thực của việc giải trắc nghiệm HHKG đó là hạn chế vẽ hình, hạn chế lý luận và chứng minh mà tập trung tính toán để có kết quả nhanh như mong muốn. Muốn làm được điều này, học sinh cần hai điều sau đây: Biết càng nhiều càng …
phuong trinh mu logarit

Thi trắc nghiệm - THPT

Tính giá trị biểu thức mũ-logarit

 • tuantq
 • 17/05/2022
 • 13 lượt xem
Phương pháp: Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện bắt buộc bài toán chọn giá trị thích hợp cho biến. Bước 2: Tính các giá trị liên quan đến biến rồi gắn vào $A,B,C$. Bước 3: Quan sát 4 đáp án và chọn chính xác. Ví dụ: Cho $a=\log_{27}5; b=\log_87; c=\log_23$. Tính $\log_{12}35$ theo …
Xac dinh huong tich vecto bang Quy tac ban tay phai

Tài liệu THPT

TÍNH TÍCH VÔ HƯỚNG CÓ HƯỚNG VÉC TƠ

 • tuantq
 • 24/03/2022
 • 105 lượt xem
Phương pháp $\lozenge$ Lệnh đăng nhập môi trường véc tơ MODE 8 $\lozenge$ Nhập thông số véc tơ MODE 8 1 1 $\lozenge$ Tính tích vô hướng hai véc tơ: vecto A shift 5 7 vecto B $\lozenge$ Tính tích có hướng hai véc tơ: vecto A vecto B $\lozenge$ Lệnh giá trị tuyệt đối …
82

Thi trắc nghiệm - THPT

BÀI TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

 • thaohlt
 • 22/01/2022
 • 67 lượt xem
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bài toán xác suất và sự hỗ trợ của máy tính Casio Fx-580VN X vào giải các bài toán đó. Bài toán 1: Một hộp đựng $10$ viên bi đỏ, $8$ viên bi vàng và $6$ viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên $4$ viên …
Tetrahedron

Thi trắc nghiệm - THPT

Đặc điểm của khối tứ diện khi biết trước độ dài của 6 cạnh

Đặt vấn đề: Khi ta gặp một khối tứ diện với độ dài  6 cạnh không có tính chất gì đặc biệt (chẳng hạn không có ba cạnh nào bằng nhau mà cùng đi qua 1 đỉnh, không có cạnh nào vuông góc với mặt phẳng đi qua 3 đỉnh còn lại v.v…) thì ta có …
1 1617631853642

Thi trắc nghiệm - THPT

Câu 47 (mã đề 101), chứng minh phương trình vô nghiệm khi $\mathbf{y \geqslant 10}$.

Câu 47 (mã đề 101) hỏi có bao nhiêu số nguyên $y>-3$ sao cho phương trình sau $$3x^2+(y-9)x=\log_{27}(1+yx)$$ có nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$.   Trên Diễn đàn này chúng tôi đã chỉ ra nghiệm cụ thể khi $y=1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Khi $y=0$ phương trình có hai nghiệm $x=0; x=3$ không thuộc khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$. Khi $y=-2$ hay $y= …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết