Đề thi HSG cấp Quốc gia trên máy tính Casio 2013

  • 30/10/2017
  • 350 lượt xem
  • dinhdu

Đề thi HSG cấp Quốc gia trên máy tính Casio 2013

Lập qui trình bấm phím và tính giá trị của mỗi biểu thức sau ( ghi đầy đủ các chữ số hiện trên máy tính):

1)
2)
Trích kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio 23/03/2013
Giải:

 Giải trên máy tính Casio fx570VN PLUS
1) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau :

png

Bấm phím: QzQrQz+1QyQxQrq^Qz
+1$Qz+Qxr1989=0=
Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC
Nhập A = 1989
Nhập B=0
Và ấn phím ” = ” đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B= 1,003786277
Vậy ta có kết quả P= 1,003786277
2) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau:

png

Bấm phím: QzQrQz+1QyQxQrq^
Qz+1$QzQxr1989=1=
Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC
Nhập A = 1989
Nhập B=1
Và ấn phím ” = ” đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B=1003787915
 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

Giải nhanh bài toán GTLN và GTNN trên MTCT

  Tìm GTLN và GTNN của hàm số $$y=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+f}$$ trong đó $\Delta_m=e^2-4df<0$     Tập …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết