Quy tắc chia hết cho 8

Bài toán
Xác định các số $a, b$ biết $\overline{274a369b6}$ chia hết cho $2024$.

 

Phân tích số 2024 ra thừa số nguyên tố hsg241a ta thấy số đã cho chia hết cho 8 nên ba chữ số tận cùng lập thành một số $906+10b$ chia hết cho 8.

Ta lưu số $274036906$ vào F hsg241b

Mở một bảng tính, cột A đánh số từ $0$ đến $9$, cột B để trống (sau này sẽ điền giá trị của $b$ vào B1), cột C điền công thức $(906+10A1):8$ ta thấy chỉ có hai giá trị của $b$ là $b=3, b=7$ thoả yêu cầu chia hết cho 8. Nhập số $3$ vào B1.

Cột D điền công thức $(F+10B\$1+100000A1):2024$ (chú ý F là biến nhớ đã lưu). Ta thấy $a=8$ thoả yêu cầu chia hết. hsg241c (chú ý các dòng khác của cột D đều là số thập phân).

Nhập số 7 vào B1 đè lên số 3. Bảng tính được cập nhật lại và không có giá trị nào của $a$ thoả yêu cầu chia hết.

Vậy $a=8, b=3$.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Phép giải tam giác thường khi biết ba cạnh.

2023. Cho tam giác ABC có AB = 2,2cm, AC = 3,2 cm, BC = …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết