Tính diện tích tam giác biết chiều dài ba đường cao

Đề bài: Tính gần đúng diện tích tam giác biết ba chiều cao có độ dài lần lượt là 2,5; 2,9 và 3,1.

(Trích đề HSG MTCT Tp.Hồ Chí Minh năm học 2015-2016 THPT)

Áp dụng công thức sau:
Tính Diện tích tam giác khi biết độ dài 3 đường cao:

S_{\Delta ABC}=\frac{1}{\sqrt{\left ( \frac{1}{h\tfrac{2}{a}}+\frac{1}{h\tfrac{2}{b}}+\frac{1}{h\tfrac{2}{c}} \right )^{2}-2\left ( \frac{1}{h\tfrac{4}{a}}+\frac{1}{h\tfrac{4}{b}}+\frac{1}{h\tfrac{4}{c}} \right )}}

Thay số vào công thức và thu được kết quả. 

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

Ứng dụng Casio fx 580vnx và định lý FERMAT để Tìm nhanh thương và dư của phép chia

Nếu $\large p$ là số nguyên tố và $\large a$ là số nguyên không chia …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết